Research Article
BibTex RIS Cite

Resim Sanatında Yeni Bir Yaklaşım: Neo-Stilistik İkonografi ve Geometrik Öğeler

Year 2024, Issue: 6, 29 - 36, 29.03.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10895000

Abstract

Görsel sanatlarda Neo-stilistik, estetik veya kavramsal bir başlangıç noktası olarak post-minimalizme atıfta bulunan sanatçıların stilleri için kullanılır. Bu terim belirli bir akımdan ziyade sanatsal bir eğilimi tanımlar. Birçok Neo-stilistik sanatçı, gündelik nesnelere ve işlevlere yapılan göndermelerin yerine, kendilerinden önceki post-minimalistlerinkine benzer tam teşekküllü bir biçimcilik ortaya koyar. Neo-stilistik sanat anlayışı, sanat eserinin kendisinde bir sanat eserini anlamak için gerekli olan her şeyi içerir. Bu perspektifte sanat, kavranması için gerekli tüm unsurları ve anlamları içinde taşıyan müstakil bir varlık olarak görülmektedir. Bu görüşe göre, sanat eseri yorumlama için dış bağlam veya arka plan bilgisi gerektirmez. Bunun yerine, sanat eserini anlamak için gereken tüm bilgilerin, kompozisyonu, renk paleti, çizgileri ve şekilleri gibi biçimsel niteliklerine gömülü olduğuna inanılmaktadır. Bu yaklaşım, sanatın özerkliğini ve kendi kendine yeterliliğini vurgulayarak, sanat eserinin yalnızca içsel görsel ve estetik özelliklerine dayanarak takdir edilmesi ve analiz edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Bu sanat anlayışı, yalnızca sanat eserinin kendisine odaklanarak, izleyiciye tam ve bağımsız bir deneyim sunmayı, dış kaynaklara dayanmadan sanat eserinin özünü ve niyetini kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni Biçimsel sanat anlayışı nesneleri çözümleyerek parçalara bölünmesi ve bu parçaların geometrik bir yorumla yeniden bir araya getirilmesi ilkesine dayanarak kendi irade ve görüşlerini ileri sürerek yeni biçimlerin önünü açmıştır.

References

 • Antel, A. (2012, 2-5 Ekim). Geçmişten günümüze cami mimarisinin gelişimi. 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 250-255.
 • Ashton, D. (2001). Picasso Konuşuyor (M. Yılmaz, N. Yılmaz, Çev.) (2 Baskı). Ütopya Yayınevi.
 • Collingwood, G. R. (2020). Sanatın ilkeleri (E Külüğ, Çev.) (1 Baskı). Dorlion Yayınları.
 • Demirarslan, S. (2020). Mimarlık, planlama ve tasarım alanında teori ve araştırmalar II (1 Baskı), Gece Kitaplığı.
 • Güner. E. & Kantarcıoğlu, S. (2022). Nöroestetik teoresi bağlamında Adnan Coker resimlerinde bilişsel uyaranlar. Güzel Sanatlar Dergisi, 4(1), 196-211.
 • İlden, S., & Karaahmetoğlu, N. (2022). 70 sonrası Adnan Çokerin eserlerinde minimalizm etkisi. Sanat ve İkonografi Dergisi, (3), 1-13.
 • Karaesmen, E. (2012, 2-5 Ekim). Üç boyutlu eğrisel formların sembolik ve yapısal anlamı. 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 392-400.
 • Klee, P. (2002). Modern sanat üzerine (2 Baskı). (K. Çaydamlı, Çev.). Altıkırkbeş Yayınları.
 • Demirci Katırancı, M. (2021). GÖRSEL SANATLARDA ESTETİK. Sanat Ve İkonografi Dergisi(1), 28-33.
 • Maltaş, M. Ş. (2020). Modern sanatta soyut yaklaşımlar ve me tafizik yönleri. Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, (4), 52-75
 • Özçakı, M. (2018). Kübbenın cami mimarisindeki yeri ve önemi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7(44), 383-402.
 • Özsoy, V., & Alakış, A. O. (2009). Görsel sanatlar eğitiminde özel öğretim yöntemleri (2 Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Özsoy, V., & Ayaydın, A. O. (2016). Görsel tasarım öge ve ilkeleri (1 Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Pazarlıoğlu Bingöl, M. (2023). Çağdaş sanatta doğanın izlerine dair bireysel söylemler. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 1(13), 136-154.
 • Saatçi, S. (2012, 2-5 Ekim). Camiler her dönemde çağdaş yapı niteliğini korumalıdır. 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 145-149.
 • Tekindal, M., & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153- 182.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Görsel 1. http://tinyurl.com/587e4ep2, (Erişim: 12.09.2023)
 • Görsel 2. https://www.olcayart.com/get_file/5d36b8a2-9640-4d46-a3e8-57f2d46f2bb4%20 (Erişim: 12.09.2023)
 • Görsel 3. https://galerinevistanbul.com/tr/content/feature/41 artworks-10746-adnan-coker-kubbeler-serisi-1993/ (Erişim: 12.09.2023)
 • Görsel 4. https://arkitera.com/gorus/suleymaniye-camisinin-cift-cidarli-kubbeleri-ve-bu-konudaki-yayinlara-elestirel-bir-bakis/ (Erişim: 13.12.2023)
 • Görsel 5. http://tinyurl.com/mwasa4an (Erişim: 14.12.2023)
 • Görsel 6. https://cutt.ly/YwD31RFp (Erişim: 14.12.2023)
 • Görsel 7. http: www.ismailates.com (Erişim: 16.12.2023)
 • Görsel 8. https://www.alifart.com/smal-ates-272091/(Erişim: 16.12.2023) Azeri, S (2010). Adnan Çoker estetiğinde minimal denge, http://kolajart.com/wp/2015/01/03/serkan-azeri-adnan-cokerestetigindeminimal-denge/ (Erişim: 16.12.2023)
Year 2024, Issue: 6, 29 - 36, 29.03.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10895000

Abstract

References

 • Antel, A. (2012, 2-5 Ekim). Geçmişten günümüze cami mimarisinin gelişimi. 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 250-255.
 • Ashton, D. (2001). Picasso Konuşuyor (M. Yılmaz, N. Yılmaz, Çev.) (2 Baskı). Ütopya Yayınevi.
 • Collingwood, G. R. (2020). Sanatın ilkeleri (E Külüğ, Çev.) (1 Baskı). Dorlion Yayınları.
 • Demirarslan, S. (2020). Mimarlık, planlama ve tasarım alanında teori ve araştırmalar II (1 Baskı), Gece Kitaplığı.
 • Güner. E. & Kantarcıoğlu, S. (2022). Nöroestetik teoresi bağlamında Adnan Coker resimlerinde bilişsel uyaranlar. Güzel Sanatlar Dergisi, 4(1), 196-211.
 • İlden, S., & Karaahmetoğlu, N. (2022). 70 sonrası Adnan Çokerin eserlerinde minimalizm etkisi. Sanat ve İkonografi Dergisi, (3), 1-13.
 • Karaesmen, E. (2012, 2-5 Ekim). Üç boyutlu eğrisel formların sembolik ve yapısal anlamı. 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 392-400.
 • Klee, P. (2002). Modern sanat üzerine (2 Baskı). (K. Çaydamlı, Çev.). Altıkırkbeş Yayınları.
 • Demirci Katırancı, M. (2021). GÖRSEL SANATLARDA ESTETİK. Sanat Ve İkonografi Dergisi(1), 28-33.
 • Maltaş, M. Ş. (2020). Modern sanatta soyut yaklaşımlar ve me tafizik yönleri. Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, (4), 52-75
 • Özçakı, M. (2018). Kübbenın cami mimarisindeki yeri ve önemi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7(44), 383-402.
 • Özsoy, V., & Alakış, A. O. (2009). Görsel sanatlar eğitiminde özel öğretim yöntemleri (2 Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Özsoy, V., & Ayaydın, A. O. (2016). Görsel tasarım öge ve ilkeleri (1 Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Pazarlıoğlu Bingöl, M. (2023). Çağdaş sanatta doğanın izlerine dair bireysel söylemler. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 1(13), 136-154.
 • Saatçi, S. (2012, 2-5 Ekim). Camiler her dönemde çağdaş yapı niteliğini korumalıdır. 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 145-149.
 • Tekindal, M., & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153- 182.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Görsel 1. http://tinyurl.com/587e4ep2, (Erişim: 12.09.2023)
 • Görsel 2. https://www.olcayart.com/get_file/5d36b8a2-9640-4d46-a3e8-57f2d46f2bb4%20 (Erişim: 12.09.2023)
 • Görsel 3. https://galerinevistanbul.com/tr/content/feature/41 artworks-10746-adnan-coker-kubbeler-serisi-1993/ (Erişim: 12.09.2023)
 • Görsel 4. https://arkitera.com/gorus/suleymaniye-camisinin-cift-cidarli-kubbeleri-ve-bu-konudaki-yayinlara-elestirel-bir-bakis/ (Erişim: 13.12.2023)
 • Görsel 5. http://tinyurl.com/mwasa4an (Erişim: 14.12.2023)
 • Görsel 6. https://cutt.ly/YwD31RFp (Erişim: 14.12.2023)
 • Görsel 7. http: www.ismailates.com (Erişim: 16.12.2023)
 • Görsel 8. https://www.alifart.com/smal-ates-272091/(Erişim: 16.12.2023) Azeri, S (2010). Adnan Çoker estetiğinde minimal denge, http://kolajart.com/wp/2015/01/03/serkan-azeri-adnan-cokerestetigindeminimal-denge/ (Erişim: 16.12.2023)
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fine Arts
Journal Section Research Articles
Authors

Hamid Maharramov Alioğlu 0009-0005-3332-6431

Publication Date March 29, 2024
Submission Date February 21, 2024
Acceptance Date March 22, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 6

Cite

APA Maharramov Alioğlu, H. (2024). Resim Sanatında Yeni Bir Yaklaşım: Neo-Stilistik İkonografi ve Geometrik Öğeler. Sanat Ve İkonografi Dergisi(6), 29-36. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895000

  29743

Journal of Art and Iconography  is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

26107