Review Article
BibTex RIS Cite

Bohem Kültür ve Türk Resminde İki Bohem

Year 2024, Issue: 6, 37 - 43, 29.03.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10895015

Abstract

Bir sanat ve düşünce tarzı olarak romantizmin yükselişte olduğu dönemde ortaya çıkan ama modern zamanlarda da temsiliyeti pekâlâ sürmüş olan bohemyanın aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğu da söylenebilir. Kendine münhasır; tasası da neşesi gibi genel geçerlikten ayrık ve bilhassa vakit-nakit ilişkilendirmesinden mustarip insanların kimi zaman tek başlarına kimi zaman da bir küme halinde sürdürdükleri bu yaşam / sanat şeklinin yalnızca belirli bir topluma ya da zaman aralığına özgü olduğunu söylemek de olanaksız. Yirminci asrın başlarında Fransa’da veya 1940’ların sonlarına doğru Amerika’da olduğu gibi, belirli koşullara bağlı olarak Türkiye’de ve Türk sanat ortamında da izleri görülmüş, temsilcileri olmuştur bohemyanın. Onlar arasında akla ilk gelen iki isim de Fikret Mualla ve Burhan Uygur’dur.

References

 • Acar, B. (2020). Türk Romanında Antikahramanlar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi
 • Adil, F. (1968). Fikret Mualla, İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları
 • Başkan, S. (1991). Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türk Ressamları, Ankara: TC Kültür Bakanlığı Yayınları
 • Bay, Yasemin. (29.7.2012). “Doğançay, Mavi Senfoni’yi atölyemde yapmıştı, 10 yıl müşteri bulamadık”, Web: https://www.milliyet.com.tr/pazar/dogancay-mavi-senfoni-yi-atolyemde-yapmisti-10-yil-musteri-bulamadik-1573158 (erişim tarihi: 01.03.2024)
 • Yılmaz, N. (2016). Zamanın Sarkacındaki Adam, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Baudelaire, C. (2003). Modern Hayatın Ressamı (sunuş: Artun, Ali.).İstanbul : İletişim Yayınları
 • Berk, N. ve Gezer, H. (1973). Elli Yılın Türk Resim ve Heykeli, İstanbul: İş Bankası Yayınları
 • Dino, A. (1980). Fikret Mualla, İstanbul: Cem Yayınevi
 • Erol, T. (1984). Bedri Rahmi Eyüboğlu, İstanbul: Cem Yayınevi
 • Evrim, B. (2003), Arkadaşı Aytunç Altındal Burhan Uygur’u Anlatıyor, Türkiye’de Sanat, sayı 60.
 • Eyüboğlu, R. B. (1968). Fikret Mualla, İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları
 • Geoffrey M., Rachel W, Keith M. (2019). Contemporary Bohemia: A Case Study of an Artistic Community in Philadelphia, Philadelphia: Springer
 • Gros, F. (2017). Yürümenin Felsefesi, (çev. Albina Ulutaşlı), İstanbul: Kolektif Kitap
 • İmamoğlu, O. (1992). Psikolojik Açıdan İnsan-Çevre İlişkileri, İnsan Çevre Toplum (yayına hazırlayan: Ruşen Keleş), Ankara: İmge Kitabevi
 • İzzetbegoviç, A. (2011). Doğu Batı Arasında İslam, (çev. Salih Şaban), İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Kalfa, Z. (2022). Modern Sanatta Amerikan Mucizesi, İstanbul: Piramid Yayınları
 • Kotynek, R. ve Cohassey, J. (2008). American Cultural Rebels: Avant Garde and Bohemian Artists, California: McFarland Public Company.
 • Kris, E. ve Kurz, O. (1979 / 2013). Sanatçı İmgesinin Doğuşu, (çev. Sabi Gürses), İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Milliyet Cadde.(17.10.2004). “Param olsa Kapıyı kimseye bırakmazdım”,Web: https://www.milliyet.com.tr/pazar/param-olsa-kapiyi-kimseye-birakmazdim-391601 (erişim tarihi:02.03.2024)
 • Seigel, J. (1999). Bohemian Paris, Baltimore: The John Hopkins University Press
 • Watson, P. (2005 / 2019). Fikirler Tarihi: Ateşten Freud’a, (çev. Kemal Atakay, Nurettin Elhüseyni, Kaya Genç, Barış Pala, Bahar Tırnakçı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Sonn, D. R. (2001). Marginality and Transgression, Montmarte and the Making of Mass Culture (ed. Gabriel P. Weisberg. New Jersey- London: Rutgers University Press
 • Toros, T. (1968). Fikret Mualla, İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları
 • Turani, A. (1998 / 2011). Çağdaş Sanat Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Year 2024, Issue: 6, 37 - 43, 29.03.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10895015

Abstract

References

 • Acar, B. (2020). Türk Romanında Antikahramanlar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi
 • Adil, F. (1968). Fikret Mualla, İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları
 • Başkan, S. (1991). Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türk Ressamları, Ankara: TC Kültür Bakanlığı Yayınları
 • Bay, Yasemin. (29.7.2012). “Doğançay, Mavi Senfoni’yi atölyemde yapmıştı, 10 yıl müşteri bulamadık”, Web: https://www.milliyet.com.tr/pazar/dogancay-mavi-senfoni-yi-atolyemde-yapmisti-10-yil-musteri-bulamadik-1573158 (erişim tarihi: 01.03.2024)
 • Yılmaz, N. (2016). Zamanın Sarkacındaki Adam, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Baudelaire, C. (2003). Modern Hayatın Ressamı (sunuş: Artun, Ali.).İstanbul : İletişim Yayınları
 • Berk, N. ve Gezer, H. (1973). Elli Yılın Türk Resim ve Heykeli, İstanbul: İş Bankası Yayınları
 • Dino, A. (1980). Fikret Mualla, İstanbul: Cem Yayınevi
 • Erol, T. (1984). Bedri Rahmi Eyüboğlu, İstanbul: Cem Yayınevi
 • Evrim, B. (2003), Arkadaşı Aytunç Altındal Burhan Uygur’u Anlatıyor, Türkiye’de Sanat, sayı 60.
 • Eyüboğlu, R. B. (1968). Fikret Mualla, İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları
 • Geoffrey M., Rachel W, Keith M. (2019). Contemporary Bohemia: A Case Study of an Artistic Community in Philadelphia, Philadelphia: Springer
 • Gros, F. (2017). Yürümenin Felsefesi, (çev. Albina Ulutaşlı), İstanbul: Kolektif Kitap
 • İmamoğlu, O. (1992). Psikolojik Açıdan İnsan-Çevre İlişkileri, İnsan Çevre Toplum (yayına hazırlayan: Ruşen Keleş), Ankara: İmge Kitabevi
 • İzzetbegoviç, A. (2011). Doğu Batı Arasında İslam, (çev. Salih Şaban), İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Kalfa, Z. (2022). Modern Sanatta Amerikan Mucizesi, İstanbul: Piramid Yayınları
 • Kotynek, R. ve Cohassey, J. (2008). American Cultural Rebels: Avant Garde and Bohemian Artists, California: McFarland Public Company.
 • Kris, E. ve Kurz, O. (1979 / 2013). Sanatçı İmgesinin Doğuşu, (çev. Sabi Gürses), İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Milliyet Cadde.(17.10.2004). “Param olsa Kapıyı kimseye bırakmazdım”,Web: https://www.milliyet.com.tr/pazar/param-olsa-kapiyi-kimseye-birakmazdim-391601 (erişim tarihi:02.03.2024)
 • Seigel, J. (1999). Bohemian Paris, Baltimore: The John Hopkins University Press
 • Watson, P. (2005 / 2019). Fikirler Tarihi: Ateşten Freud’a, (çev. Kemal Atakay, Nurettin Elhüseyni, Kaya Genç, Barış Pala, Bahar Tırnakçı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Sonn, D. R. (2001). Marginality and Transgression, Montmarte and the Making of Mass Culture (ed. Gabriel P. Weisberg. New Jersey- London: Rutgers University Press
 • Toros, T. (1968). Fikret Mualla, İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları
 • Turani, A. (1998 / 2011). Çağdaş Sanat Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fine Arts
Journal Section İnceleme Makalesi
Authors

Zafer Kalfa 0000-0002-8234-3394

Publication Date March 29, 2024
Submission Date February 23, 2024
Acceptance Date March 26, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 6

Cite

APA Kalfa, Z. (2024). Bohem Kültür ve Türk Resminde İki Bohem. Sanat Ve İkonografi Dergisi(6), 37-43. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895015

  29743

Journal of Art and Iconography  is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

26107