Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 39 - 44, 31.12.2022

Abstract

References

 • [1]. Dogan, S., Doğan, E. & Tüzer, M. (2020). Global Warming and Climate Change: From Scientific Consensus to Political Division. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (39), 1453-1484. https://doi.org/10.46928/iticusbe.759056
 • [2]. Anonim 2022a), https://www.footprintnetwork.org/content/images/article_uploads/Turkey_Ecological_Footprint_Report_Turkish.pdf
 • [3]. Yılmaz, V., Can, Y. & Şen, H. (2018). Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Bilginin Kaygı ile Farkındalık Üzerine Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi, Researcher: Social Science Studies, c. 6, sayı. 1, ss. 434-450.
 • [4]. (Anonim 2022b), https://www.iea.org/countries/turkey
 • [5]. Çalışkan, D., Kurt, Z., Timur, Ü., 2017. İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü İlişkisinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği. International Congress of Energy, Economy and Policiy. 25-26 Mart 2017, İstanbul
 • [6]. King M. ve Lessidrenska T., 2010, Dünyanın Geçici Bekçileri (Dünya'daki Yaşamı Sürdürülebilir Kılmak İçin), (Çeviri: E. Eğilmez ve N. Akın, Caretta Yayıncılık, 1- 240, İstanbul.
 • [7]. Bıyık, Y. ve Civelekoğlu, G. (2020). Isparta ilinde karayolu kaynaklı karbon ayak izini hesaplanması. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 4(2), 78-87.
 • [8]. Yalılı Kılıç, M., Dönmez, T. & Adalı, S. (2021). Karayolu ulaşımında yakıt tüketimine bağlı karbon ayak izi değişimi: Çanakkale örneği. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11 (3), 943-955. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.848016
 • [9]. Atabey, T. (2013). Karbon ayak izinin hesaplanması: Diyarbakır örneği. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • [10]. Kumaş, K., Akyüz, A., Zaman, M. ve Güngör, A. (2019). Sürdürülebilir bir çevre için karbon ayak izi tespiti: MAKÜ Bucak sağlık yüksekokulu örneği. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 6(1), 108-117. https://doi.org/10.31202/ecjse.459478
 • [11]. Argun, M. E., Ergüç, R. & Sarı, Y. (2019). Konya/Selçuklu İlçesi Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (2), 287-297. https://doi.org/10.15317/Scitech.2019.199
 • [12]. Özen, M., Tüydeş-Yaman, H. (2013). Türkiye’de Şehirlerarası Yük Trafiği CO2 Emisyonlarının Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 56.
 • [13]. Canitez, F. (2019). Pathways to sustainable urban mobility in developing megacities: A socio-technical transition perspective. Technological Forecasting and Social Change, 141, 319-329.
 • [14]. Cüce, H. & Uğur, O. (2021). Nevşehir ilinde karayolu ulaşımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının Covid-19 salgını başlangıç döneminde değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 11(1), 118-134. https://doi.org/10.31466/ kfbd.885206
 • [15]. Sreng R., Gümrükçüoğlu Yigit M., (2017). Carbon footprint studies on Esentepe Campus of Sakarya University, Turkey in 2015, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(5), 1095-1099.
 • [16]. Binboğa, G. & Ünal, A. (2018). Sürdürülebilirlik Ekseninde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Karbon Ayak İzinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (21), 187-202. https://doi.org/10.18092/ulikidince.323532
 • [17]. Kumaş, K., İnan, O., Akyüz A. Ö. & Güngör, A. (2019). Muğla Dalaman Havalimanı Uçaklardan Kaynaklanan Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi, Academic Platform-Journal of Engineering and Science, 7(2), 291-297. https://doi.org/10.21541/apjes.466338
 • [18]. Haksevenler H.G., Onat N.Ç., Akpinar B., Bedel T. (2020), Yerel yönetimler için karbon ayak izinin belirlenmesi: Ümraniye belediyesi örneği, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 6(2), 319-333.
 • [19]. Dündar, A. O. (2021). Comparative Analysis of the Greenhouse Gas Emissions from Road Transport in The Metropolitan Cities of Turkey. Journal of Natural Hazards and Environment, 7(2),318-337. https://doi.org/10.21324/dacd.862836
 • [20]. IPCC, 2006a, https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_4_Ch4_MethodChoice.pdf
 • [21]. IPCC, 2006b, 2006 https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf.
 • [22]. IPCC, 2006c, https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/ 2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf.
 • [23]. EPDK, (2022a). Petrol piyasası sektör raporları. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0- 107/yillik-sektor-raporu
 • [24]. EPDK, (2022b). Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasası sektör raporları. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0- 108/lpgyillik-sektor-raporlari
 • [25]. IPCC, (2015), https://ar5syr.ipcc.ch/ipcc/ipcc/resources/pdf/IPCC_SynthesisReport.pdf

DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 39 - 44, 31.12.2022

Abstract

The increase in greenhouse gases released into the atmosphere is shown as the most important cause of climate change. Climate change will pose a great threat to the environment and human health in the future. In this study, the carbon footprint of the greenhouse gas emissions resulting from the consumption of fossil fuels, which have a significant effect on global warming, between the years 2017-2021 in Afyonkarahisar, Türkiye was calculated. The Tier 1 approach recommended by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was used in the calculation. Greenhouse gas emissions were obtained by calculating the emissions from CO2, CH4, and N2O gases separately and adding them after they were converted to CO2 equivalent. It has been determined that the highest carbon emission is caused by diesel fuel consumption, followed by LPG and benzine vehicles, respectively. The amount of carbon footprint, which was 1239.85 Gg in 2017, decreased to 1117.60 Gg in 2021. The last emission was realized in 2019 with 956.51 Gg. The amount of greenhouse gas emissions per capita was realized at the highest in 2017 at 173.2x10-5 Gg and at least in 2019 at 31.1x10-5 Gg.

References

 • [1]. Dogan, S., Doğan, E. & Tüzer, M. (2020). Global Warming and Climate Change: From Scientific Consensus to Political Division. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (39), 1453-1484. https://doi.org/10.46928/iticusbe.759056
 • [2]. Anonim 2022a), https://www.footprintnetwork.org/content/images/article_uploads/Turkey_Ecological_Footprint_Report_Turkish.pdf
 • [3]. Yılmaz, V., Can, Y. & Şen, H. (2018). Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Bilginin Kaygı ile Farkındalık Üzerine Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi, Researcher: Social Science Studies, c. 6, sayı. 1, ss. 434-450.
 • [4]. (Anonim 2022b), https://www.iea.org/countries/turkey
 • [5]. Çalışkan, D., Kurt, Z., Timur, Ü., 2017. İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü İlişkisinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği. International Congress of Energy, Economy and Policiy. 25-26 Mart 2017, İstanbul
 • [6]. King M. ve Lessidrenska T., 2010, Dünyanın Geçici Bekçileri (Dünya'daki Yaşamı Sürdürülebilir Kılmak İçin), (Çeviri: E. Eğilmez ve N. Akın, Caretta Yayıncılık, 1- 240, İstanbul.
 • [7]. Bıyık, Y. ve Civelekoğlu, G. (2020). Isparta ilinde karayolu kaynaklı karbon ayak izini hesaplanması. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 4(2), 78-87.
 • [8]. Yalılı Kılıç, M., Dönmez, T. & Adalı, S. (2021). Karayolu ulaşımında yakıt tüketimine bağlı karbon ayak izi değişimi: Çanakkale örneği. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11 (3), 943-955. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.848016
 • [9]. Atabey, T. (2013). Karbon ayak izinin hesaplanması: Diyarbakır örneği. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • [10]. Kumaş, K., Akyüz, A., Zaman, M. ve Güngör, A. (2019). Sürdürülebilir bir çevre için karbon ayak izi tespiti: MAKÜ Bucak sağlık yüksekokulu örneği. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 6(1), 108-117. https://doi.org/10.31202/ecjse.459478
 • [11]. Argun, M. E., Ergüç, R. & Sarı, Y. (2019). Konya/Selçuklu İlçesi Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (2), 287-297. https://doi.org/10.15317/Scitech.2019.199
 • [12]. Özen, M., Tüydeş-Yaman, H. (2013). Türkiye’de Şehirlerarası Yük Trafiği CO2 Emisyonlarının Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 56.
 • [13]. Canitez, F. (2019). Pathways to sustainable urban mobility in developing megacities: A socio-technical transition perspective. Technological Forecasting and Social Change, 141, 319-329.
 • [14]. Cüce, H. & Uğur, O. (2021). Nevşehir ilinde karayolu ulaşımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının Covid-19 salgını başlangıç döneminde değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 11(1), 118-134. https://doi.org/10.31466/ kfbd.885206
 • [15]. Sreng R., Gümrükçüoğlu Yigit M., (2017). Carbon footprint studies on Esentepe Campus of Sakarya University, Turkey in 2015, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(5), 1095-1099.
 • [16]. Binboğa, G. & Ünal, A. (2018). Sürdürülebilirlik Ekseninde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Karbon Ayak İzinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (21), 187-202. https://doi.org/10.18092/ulikidince.323532
 • [17]. Kumaş, K., İnan, O., Akyüz A. Ö. & Güngör, A. (2019). Muğla Dalaman Havalimanı Uçaklardan Kaynaklanan Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi, Academic Platform-Journal of Engineering and Science, 7(2), 291-297. https://doi.org/10.21541/apjes.466338
 • [18]. Haksevenler H.G., Onat N.Ç., Akpinar B., Bedel T. (2020), Yerel yönetimler için karbon ayak izinin belirlenmesi: Ümraniye belediyesi örneği, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 6(2), 319-333.
 • [19]. Dündar, A. O. (2021). Comparative Analysis of the Greenhouse Gas Emissions from Road Transport in The Metropolitan Cities of Turkey. Journal of Natural Hazards and Environment, 7(2),318-337. https://doi.org/10.21324/dacd.862836
 • [20]. IPCC, 2006a, https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_4_Ch4_MethodChoice.pdf
 • [21]. IPCC, 2006b, 2006 https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf.
 • [22]. IPCC, 2006c, https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/ 2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf.
 • [23]. EPDK, (2022a). Petrol piyasası sektör raporları. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0- 107/yillik-sektor-raporu
 • [24]. EPDK, (2022b). Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasası sektör raporları. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0- 108/lpgyillik-sektor-raporlari
 • [25]. IPCC, (2015), https://ar5syr.ipcc.ch/ipcc/ipcc/resources/pdf/IPCC_SynthesisReport.pdf

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Original Research Articles
Authors

Kazım KUMAŞ> (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY
0000-0002-2348-4664
Türkiye


Ragıp YILDIRIM>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY
0000-0003-0902-3420
Türkiye


Ali Özhan AKYÜZ>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY
0000-0001-9265-7293
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { sjmakeu1196495, journal = {Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University}, eissn = {2651-3722}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {39 - 44}, title = {DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE}, key = {cite}, author = {Kumaş, Kazım and Yıldırım, Ragıp and Akyüz, Ali Özhan} }
APA Kumaş, K. , Yıldırım, R. & Akyüz, A. Ö. (2022). DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE . Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 5 (2) , 39-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sjmakeu/issue/74842/1196495
MLA Kumaş, K. , Yıldırım, R. , Akyüz, A. Ö. "DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE" . Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University 5 (2022 ): 39-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sjmakeu/issue/74842/1196495>
Chicago Kumaş, K. , Yıldırım, R. , Akyüz, A. Ö. "DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE". Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University 5 (2022 ): 39-44
RIS TY - JOUR T1 - DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE AU - KazımKumaş, RagıpYıldırım, Ali ÖzhanAkyüz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 44 VL - 5 IS - 2 SN - -2651-3722 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE %A Kazım Kumaş , Ragıp Yıldırım , Ali Özhan Akyüz %T DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE %D 2022 %J Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University %P -2651-3722 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Kumaş, Kazım , Yıldırım, Ragıp , Akyüz, Ali Özhan . "DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE". Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University 5 / 2 (December 2022): 39-44 .
AMA Kumaş K. , Yıldırım R. , Akyüz A. Ö. DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE. Techno-Science. 2022; 5(2): 39-44.
Vancouver Kumaş K. , Yıldırım R. , Akyüz A. Ö. DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE. Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University. 2022; 5(2): 39-44.
IEEE K. Kumaş , R. Yıldırım and A. Ö. Akyüz , "DETERMINING THE CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORTATION; THE CASE OF AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE", Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University, vol. 5, no. 2, pp. 39-44, Dec. 2022