About

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü olarak çalışmalarına başladığımız Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi, okulumuzun 79’uncu kuruluş gününde, Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 06 Mayıs 2015 tarihli 2015-984 karar sayısı ve Dergi Değerlendirme ve Yayın Komisyonu’nun kararı ile süreli yayınlar listesine eklenmiştir.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi ile müzik ve sahne sanatları alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan genç akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve sahne sanatları alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimize gönderilen sanatsal ve bilimsel araştırma çalışmaları, kör hakem (Hakemlerin ve yazarların birbirini bilmediği) sistemle alanlarında uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Müzik ve sahne sanatları ile ilgili yaptıkları çalışmaları dergimize yayımlanmak üzere göndermek isteyen yazarlar, gerekli bilgileri dergimiz internet adresinden (www.sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr) temin edebilirler.

 Desteğiniz için şimdiden teşekkürlerimi sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

San. Öğr. El. Doğan ÇAKAR

Dergi Editörü