Journal Boards

Yayın Kurulu

Prof. Metin Munzur

H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı/Müzik Bölümü Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Aytekin Albuz


Gazi Üniversitesi/Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Halil Levent Kuterdem

H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı/Müzik Bölümü

Prof. Dr. Cenk Güray

H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı/Müzik Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Yeşim Arsoy Baltacıoğlu

H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı/Sahne Sanatları Bölümü

San. Öğr. El. Doğan Çakar/Editör

H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı/Müzik BölümüEditör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Mehmet Karagülle

Öğr. Gör. Dr. Soner Uluocak

Öğr. Gör. Dr. Ahu Köksal

Dr. Giray Koçaslan