Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

SANAT YAPITININ HALESİNİ (AURA) YİTİRMESİNDE TEKNİK YENİDEN ÜRETİM ARAÇLARI OLAN FOTOĞRAF VE FİLMİN ETKİSİ-1

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 48 - 60, 05.05.2020
https://doi.org/10.38004/sobad.693372

Abstract

Bu çalışmada, Benjamin’in hale (Aura) kavramı ve bu kavramın teknik yeniden-üretim araçları olan fotoğraf ve film ile ilişkisi incelenecektir. Bu bağlamda ilk olarak, hale ve sanat yapıtının halesini yitirmesinin ne anlama geldiği açıklanacaktır. İkinci olarak, film ve fotoğrafın haleyle ilişkisi araştırılacaktır. Son olarak da, halenin yitiminde etkili rol oynayan film ve fotoğrafın toplumla ilişkisi incelenecek ve Benjamin’in teknik yeniden-üretim araçlarına atfettiği olumlu yanlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Teknolojinin bugün ulaştığı boyutlar göz önüne alındığında, Benjamin’in haleye ilişkin iddialarının hem olumlu hem de olumsuz yanlarının olduğu düşüncesi eleştirel bir yaklaşımla savunulacaktır.

References

 • Adorno, T. W. (2004). Walter Benjamin Üzerine. (D. Muradoğlu, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Benjamin, A. (1986). The Decline of Art: Benjamin's aura. Oxford Art Journal, 9(2).
 • Benjamin, W. (2006). Selected Writings, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility. (H. E. Edmund Jephcott, Çev.) Massachussetts: The Belkap Press of Harvard University Press.
 • Benjamin, W. (2015). Esrar Üzerine. (S. K. Angı, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.
 • Benjamin, W. (2017). Fotoğrafın Kısa Tarihi. (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Benjamin, W. (2019). Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı. (A. Cemal, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gasset, O. Y. (2011). Kitlelerin Ayaklanması. (N. G. Işık, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası.
 • Hansen, M. B. (2008). Benjamin's Aura (Cilt 34). Chicago: The University of Chicago.
 • Hansen, M. B. (2012). Cinema and Experince: Siegfried Kracuer, Walter Benjamin and Theodor W. Adorno. Berkeley and Los Angeles: The University of California Press.
 • Horkheimer,M., Adorno, T. (2014). Aydınlanmanın Diyaletiği. (N. Ü. Karadoğan, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Kardeş, M. E. (2009). Walter Benjamin'in Felsefi Labirentine Bir Bakış. 1900'den Günümüze Büyük Düşünürler (Cilt 1). içinde İstanbul: Etik Yayınları.
 • Puppe, H. W. (1979). Walter Benjamin On Photography. Colloquia Germinica, 12(3).
 • Russell, C. (2004). New Media and Film History: Walter Benjamin and the Awakening of Cinema. Cinema Journal, 43(3).

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 48 - 60, 05.05.2020
https://doi.org/10.38004/sobad.693372

Abstract

References

 • Adorno, T. W. (2004). Walter Benjamin Üzerine. (D. Muradoğlu, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Benjamin, A. (1986). The Decline of Art: Benjamin's aura. Oxford Art Journal, 9(2).
 • Benjamin, W. (2006). Selected Writings, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility. (H. E. Edmund Jephcott, Çev.) Massachussetts: The Belkap Press of Harvard University Press.
 • Benjamin, W. (2015). Esrar Üzerine. (S. K. Angı, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.
 • Benjamin, W. (2017). Fotoğrafın Kısa Tarihi. (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Benjamin, W. (2019). Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı. (A. Cemal, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gasset, O. Y. (2011). Kitlelerin Ayaklanması. (N. G. Işık, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası.
 • Hansen, M. B. (2008). Benjamin's Aura (Cilt 34). Chicago: The University of Chicago.
 • Hansen, M. B. (2012). Cinema and Experince: Siegfried Kracuer, Walter Benjamin and Theodor W. Adorno. Berkeley and Los Angeles: The University of California Press.
 • Horkheimer,M., Adorno, T. (2014). Aydınlanmanın Diyaletiği. (N. Ü. Karadoğan, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Kardeş, M. E. (2009). Walter Benjamin'in Felsefi Labirentine Bir Bakış. 1900'den Günümüze Büyük Düşünürler (Cilt 1). içinde İstanbul: Etik Yayınları.
 • Puppe, H. W. (1979). Walter Benjamin On Photography. Colloquia Germinica, 12(3).
 • Russell, C. (2004). New Media and Film History: Walter Benjamin and the Awakening of Cinema. Cinema Journal, 43(3).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Philosophy
Journal Section Articles
Authors

Faruk YORGUN (Primary Author)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7097-4618
Türkiye

Publication Date May 5, 2020
Application Date February 24, 2020
Acceptance Date April 23, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Yorgun, F. (2020). SANAT YAPITININ HALESİNİ (AURA) YİTİRMESİNDE TEKNİK YENİDEN ÜRETİM ARAÇLARI OLAN FOTOĞRAF VE FİLMİN ETKİSİ-1 . Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , 3 (1) , 48-60 . DOI: 10.38004/sobad.693372

The Journal of Social Sciences Academy
     Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
(SOBAD)