Research Article
BibTex RIS Cite

BOURDIEU’NUN SINIF, HABİTUS VE BEĞENİ KAVRAMLARI: NETFLIX “AAAHH BELİNDA” FİLM ÖRNEĞİ

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 48 - 64, 31.01.2024

Abstract

Günümüzde sembolik tüketimdeki artış medya metinlerinde de görünür hale gelmiştir. Bu yüzden bu metinlerde toplumsal sınıfa ait semboller de daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal bilimciler tarafından konu, inceleme alanı haline getirilmiştir ve televizyon metinleri ve sınıfsal tahakküm ortak çerçevede incelenmeye başlanmıştır. Edebiyat, sanat, siyaset, cinsiyet çalışmaları gibi pek çok alanda çalışması olan Bourdieu için en önemli konulardan biri de şüphesiz toplumsal sınıftır. Bourdieu’ya göre toplumsal pek çok şeyin altında sınıf ve habitus mücadelesi yatmaktadır, buna medya metinleri de dahildir. Bu yüzden de çalışmanın kuramsal çerçevesini Bourdieu’nun sınıf, habitus ve beğeni kavramları oluşturmaktadır. Bu kavramlar çerçevesinde 2023 yılında Netflix’te yayımlanan Aaahh Belinda filmi incelenmiş ve Bourdieu’nun sınıf analizi ile bir analiz yapılmıştır.

References

 • Bocock, R. (2009). Tüketim. Ankara: Dost. Bourdieu, P. (2000). Televizyon Üzerine. İstanbul: Yky
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2016). Sosyoloji Meseleleri. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. ve Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji için Cevaplar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2017). Devlet Üzerine: Collège de France Dersleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Calhoun, C. (2007). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Connell, C. ve Mears, A. (2018). Bourdieu and the Body. The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. (Ed. Thomas Medvetz -Jeffrey J. Sallaz). New York: Oxford University Press, 561-576.
 • Ferréol, G. ve Noreck, J. (2003). Introduction à la Sociologie, Paris: A. Colin.
 • Huang, X. (2019). Understanding Bourdieu - Cultural Capital and Habitus. Review of European Studies, 11(3), 45-49.
 • Jourdain, A. ve Naulin, S. (2016). Pierre Bourdieu’nun Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kaplan, M. Ve Yardımcıoğlu, M. (2020). Alan, Habitus ve Sermaye Kavramlarıyla Pierre Bourdieu, Habitus Toplumbilim Dergisi, 1, 23-38.,
 • Mauss, M. (2005). Sosyoloji ve Antropoloji. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Özkan, S. (2019). “Korunaklı Site Modelinin Sınıfsal Habitusu Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Öğütle, V. S. ve Çeğin, G. (2013). E. O. Wright’ın Mikro Kavramları ile P. Bourdieu’nün Kavramsal Repertuarı Arasındaki Sentezin Empirik Analizde Yaratacağı İmkânlar. Praksis Dergisi. 32: 65-89.
 • Ritzer, G. (2013). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Swartz, D. (2018). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ünal, A. Z. (2004). Sosyal Tabakalaşma Bağlamında Pierre Bourdieu’nün Kültürel Sermaye Kavramı, Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Wacquant, L. (2003). Simgesel İktidar ve Grup Oluşumu: Pierre Bourdieu’nun Sınıfı Yeniden Çerçevelemesi Üzerine. Cogito Dergisi. (76): 204-229.

BOURDIEU'S CONCEPTS OF CLASS, HABITUS AND LIKE: NETFLIX "AAAHH BELINDA" FILM EXAMPLE

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 48 - 64, 31.01.2024

Abstract

Today, the increase in symbolic consumption has also become visible in media texts. That’s why, symbols of social class began to be used more in these texts. The subject has been turned into a field of study by social scientists and television texts and class domination began to be examined in a common framework. One of the prime issues for Bourdieu, who has worked in many fields such as literature, art, politics and gender studies, is undoubtedly social class. According to Bourdieu, the struggle for class and habitus lies at the root of many social things including media texts. Therefore, the theoretical framework of the study is Bourdieu's concepts of class, habitus and taste. Within the framework of these concepts, the movie Aaahh Belinda, which was released on Netflix in 2023, was examined and an analysis was made with Bourdieu's class analysis.

References

 • Bocock, R. (2009). Tüketim. Ankara: Dost. Bourdieu, P. (2000). Televizyon Üzerine. İstanbul: Yky
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2016). Sosyoloji Meseleleri. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. ve Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji için Cevaplar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2017). Devlet Üzerine: Collège de France Dersleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Calhoun, C. (2007). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Connell, C. ve Mears, A. (2018). Bourdieu and the Body. The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. (Ed. Thomas Medvetz -Jeffrey J. Sallaz). New York: Oxford University Press, 561-576.
 • Ferréol, G. ve Noreck, J. (2003). Introduction à la Sociologie, Paris: A. Colin.
 • Huang, X. (2019). Understanding Bourdieu - Cultural Capital and Habitus. Review of European Studies, 11(3), 45-49.
 • Jourdain, A. ve Naulin, S. (2016). Pierre Bourdieu’nun Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kaplan, M. Ve Yardımcıoğlu, M. (2020). Alan, Habitus ve Sermaye Kavramlarıyla Pierre Bourdieu, Habitus Toplumbilim Dergisi, 1, 23-38.,
 • Mauss, M. (2005). Sosyoloji ve Antropoloji. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Özkan, S. (2019). “Korunaklı Site Modelinin Sınıfsal Habitusu Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Öğütle, V. S. ve Çeğin, G. (2013). E. O. Wright’ın Mikro Kavramları ile P. Bourdieu’nün Kavramsal Repertuarı Arasındaki Sentezin Empirik Analizde Yaratacağı İmkânlar. Praksis Dergisi. 32: 65-89.
 • Ritzer, G. (2013). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Swartz, D. (2018). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ünal, A. Z. (2004). Sosyal Tabakalaşma Bağlamında Pierre Bourdieu’nün Kültürel Sermaye Kavramı, Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Wacquant, L. (2003). Simgesel İktidar ve Grup Oluşumu: Pierre Bourdieu’nun Sınıfı Yeniden Çerçevelemesi Üzerine. Cogito Dergisi. (76): 204-229.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies (Other), Movie Review
Journal Section Research Articles
Authors

Buse Nur Bozkuş 0000-0002-3024-7915

Publication Date January 31, 2024
Submission Date November 5, 2023
Acceptance Date January 15, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 15 Issue: 1

Cite

APA Bozkuş, B. N. (2024). BOURDIEU’NUN SINIF, HABİTUS VE BEĞENİ KAVRAMLARI: NETFLIX “AAAHH BELİNDA” FİLM ÖRNEĞİ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 48-64.