Yayın İlkeleri

SOSYOLOJİ NOTLARI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

Sosyoloji Notları bağımsız, ulusal ve hakemli bir e-dergidir. Dergi yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında ücretsiz olarak yayımlanır. Dergide hem Türkçe hem de İngilizce dilindeki çalışmalara yer verilir. Dergide sosyoloji alanında yapılmış kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar ile diğer disiplinlerden araştırmacıların sosyoloji alanıyla da ilişkili kuramsal ve/veya uygulamalı disiplinler arası çalışmalarına yer verilmektedir.

Daha önce kitap, dergi, e-dergi vb. yayınlarda yer almış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Yayın yüksek lisans veya doktora tezinden türetildiyse bu bilgi çalışmanın başlığına dipnot verilerek belirtilmelidir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar, derginin www.dergipark.gov.tr/sosnot adresindeki makale gönderme sistemi üzerinden kabul edilir. E-posta yoluyla gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

Yayımlanması için dergiye gönderilen çalışmalar dergi editörleri tarafından öncelikle yukarıda sözü edilen kapsama ve biçimsel kurallara uygunluğu açısından değerlendirilir. Ardından iThenticate üzerinden intihal tespit taraması yapılır ve bu taramada %25 ve altı benzerlik şartı aranır. Kapsama, biçimsel kurallara ve intihal yüzdesi şartına uygun olmayan çalışmalarla ilgili olarak yazarlara geri dönüş yapılır ve gerekli görülen düzeltmelerle değerlendirme sürecine dahil olabilecekleri hatırlatılır. Kapsama, biçimsel kurallara ve intihal yüzdesi şartına uygun çalışmalar, çalışmanın içeriğine göre alanında uzman hakemlere yönlendirilir. Değerlendirme sürecinde “çift-kör hakem” yöntemi uygulanır.

Her çalışma iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler kendilerine yönlendirilen çalışmalarla ilgili raporlarını 15 gün içinde dergi editörlerine iletirler. Hakemler kendilerine yönlendirilen çalışmaları yayımlanmaya uygun bulabilir, gerekli gördükleri düzeltmelerle yayımlanmasını isteyebilir, gerekli gördükleri düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını görmek isteyebilir veya çalışmayı yayımlanmaya uygun bulmayabilirler.

İki hakem tarafından da yayımlanmaya uygun görülen çalışmalar –varsa- gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasıyla derginin takip eden ilk sayısında yayımlanır. İki hakemden biri tarafından yayımlanmaya uygun görülüp, diğeri tarafından uygun görülmeyen çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Üçüncü hakemin sonuç raporuna göre çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağı belli olur. İki hakem tarafından da reddedilen çalışmalar yayımlanmaz.

Düzeltme verilen çalışmalar için yazarlara 7 gün süre tanınır. Hakemler düzeltmeleri görmek istediyse, çalışmaların düzeltilmiş haliyle ilgili sonuç raporlarını 7 gün içinde dergi editörlerine iletirler. Hakemlerden kendilerine tanınan süre içerisinde sonuç raporu alınamazsa çalışmaya yeni hakem atanır. Yazarlar düzeltme yapmaları için tanınan süre içerisinde gerekli görülen düzeltmeleri yapmazlarsa hakemlerin ve editörlerin vereceği ortak kararla çalışmanın yayımlanması derginin daha sonraki sayılarına ertelenebilir ya da çalışma reddedilebilir.

Değerlendirme sürecinin sağlıklı ilerlemesi için hakemlerin ve yazarın/yazarların kişisel bilgilerinin gizliliği karşılıklı olarak korunur. Bu yüzden yazarlar gönderdikleri çalışmalara ilk etapta isim ve kurum bilgisi yazmamalıdır. Kişisel bilgilerin yer aldığı çalışmalar değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Değerlendirme sürecinin sonunda yayımlanmaya değer bulunan makaleler son düzenleme için yazara gönderildiğinde bu bilgiler girilecektir.

Çalışması yayımlanan yazarlar telif ve yayın haklarını Sosyoloji Notları dergisine devretmiş olurlar. Dergi ticari bir amaç gütmediği, elektronik ortamda yayımlandığı, ücretsiz olarak erişilebilir olduğu ve reklam, sponsorluk, satış vb. gelirleri olmadığı için yazarlara da herhangi bir ödeme yapmaz.

Yayımlanan çalışmalar kaynak göstermek koşuluyla başka ortamlarda alıntılanabilir veya paylaşılabilir, ancak kaynak göstermeksizin paylaşılamaz ve başka/yeni bir yayın gibi yayımlanamaz. Yayımlanması durumunda ortaya çıkacak hukuki ve fikri sorumluluk yazarlara aittir.

Yayımlanması için çalışmalarını dergiye gönderen yazarlar tüm bu ilkeleri kabul etmiş sayılırlar.