Sosyoloji Notları
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2618-5903 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cihad ÖZSÖZ |


Değerli takipçilerimiz;

Sosyoloji Notları dergisinin TR Dizin’de yer alması için bir süredir istenen biçimsel ve akademik yeterlilikleri sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte yetkililerden aldığımız uyarılar doğrultusunda çıkmış olan sayılarımızdan bazılarının cilt, sayı ve sayfa numaralarında yaptığımız hataların düzeltilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu durum makalelerin içerikleriyle ilgili olmayıp yalnızca yukarıda sözü geçen teknik detaylarla ilgilidir. Bu güncellemeden etkilenen sayılarla ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir. İlgili güncellemelerin yapılması için teknik destek sağlayan DergiPark ekibine teşekkürlerimizi sunarız.

Bilgilerinize arz ederiz.


Sosyoloji Notları

e-ISSN 2618-5903 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cihad ÖZSÖZ |
Cover Image


Değerli takipçilerimiz;

Sosyoloji Notları dergisinin TR Dizin’de yer alması için bir süredir istenen biçimsel ve akademik yeterlilikleri sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte yetkililerden aldığımız uyarılar doğrultusunda çıkmış olan sayılarımızdan bazılarının cilt, sayı ve sayfa numaralarında yaptığımız hataların düzeltilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu durum makalelerin içerikleriyle ilgili olmayıp yalnızca yukarıda sözü geçen teknik detaylarla ilgilidir. Bu güncellemeden etkilenen sayılarla ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir. İlgili güncellemelerin yapılması için teknik destek sağlayan DergiPark ekibine teşekkürlerimizi sunarız.

Bilgilerinize arz ederiz.