Amaç

Sosyoloji Notları bağımsız, ulusal ve hakemli bir e-dergidir. Dergi yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında ücretsiz olarak yayımlanır. Dergide hem Türkçe hem de İngilizce dilindeki çalışmalara yer verilir. 

Kapsam

Dergide sosyoloji alanında yapılmış kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar ile diğer disiplinlerden araştırmacıların sosyoloji alanıyla da ilişkili kuramsal ve/veya uygulamalı disiplinler arası çalışmalarına yer verilmektedir.