Sosyal Güvence
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-5649 | e-ISSN 2687-332X | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği |


Sosyal Güvence Dergisi, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergimizde sosyal güvenlik, sosyal politika, sağlık vb. alanlarda hakem kurulu tarafından kabul edilmiş makaleler yayınlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği web sitesine buradan ulaşabilirsiniz

Sosyal Güvence

ISSN 2146-5649 | e-ISSN 2687-332X | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği |
Cover Image


Sosyal Güvence Dergisi, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergimizde sosyal güvenlik, sosyal politika, sağlık vb. alanlarda hakem kurulu tarafından kabul edilmiş makaleler yayınlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği web sitesine buradan ulaşabilirsiniz

Indexes and Platforms