Review
BibTex RIS Cite

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI

Year 2020, Volume: 20 Issue: 47, 339 - 354, 02.10.2020
https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597

Abstract

Gıda
bankacılığı, işletmelerce son kullanma tarihine yaklaşmış, ihtiyaç ve üretim
fazlası olan gıda maddeleri, giysi ve yakacak gibi ürünleri bedelsiz olarak
ihtiyacı olan kişilere ulaştıran bir bağış sistemidir. Gıda bankası kavramı ilk
olarak Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde yaygın olarak
pek çok ülkede uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletlerinde
gıda bankacılığı sisteminin işleyişi ele alınmıştır. Bu kapsamda, Kansas
Eyaletinin Douglas ilinde faaliyet gösteren bir gıda bankasının işleyişi
incelenmiştir.

References

 • Döndü, M. (2008), Gıda Bankacılığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Masası, Yeterlilik Tezi, Ankara, http://www.icisleri.gov.tr/ ortak_icerik /www.icisleri/tez10.pdf, ET.27.04.2017
 • FAO (2018), http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/, ET.18.02.2019
 • FAO (2019), http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/, ET.18.02.2019
 • Flegal, K. M., Carroll, M. D., Kit, B. K., & Ogden, C. L. (2012), Prevalence of obesity and trends in the distribution of body mass index among US adults, 1999-2010. Journal of the American Medical Association, 307, 491-497. https://www.researchgate.net/publication/221755282_Flegal_KM_Carroll_MD_Kit_BK_Ogden_CL_Prevalence_of_obesity_and_trends_in_the_distribution_of_body_mass_index_among_US_adults_1999-2010_JAMA_307_491-497, ET.15.02.2019
 • Gunders, D., (2012), Natural Resources Defense Council. Wasted: How America Is Losing Up to 40 Percent of Its Food from Farm to Fork to Landfill. Issue Paper, IP: 12-06-B. https://www.nrdc.org/sites/default/files/wasted-food-IP.pdf, ET.13.02.2019.
 • https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-yoksul-calisanlar-ulkesi/3405006.html, ET.14.02.2019
 • https://aspe.hhs.gov/2019-poverty-guidelines, ET.07.02.2019
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_County,_Kansas, ET.25.04.2017
 • https://www.feedingamerica.org/about-us/our-history, ET.08.02.2019a
 • https://www.feedingamerica.org/our-work/our-approach/reduce-food-waste,ET.13.02.2019b
 • https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sustainability/food-waste/,ET. 14.02.2019https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Hunger_in_the_United_States.html#cite_note-foodAndFamine-1, ET.18.02.2019
 • http://justfoodks.org/wp-content/uploads/2017/05/DefiningHunger_2016JustFoodAnnualReport.pdf,ET. 27.04.2017
 • http://justfoodks.org/about-us/2017-annual-report/, ET.07.02.2019
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040605.htm&main,ET.08.02.2019
 • Öğüz, A.A ve Akarçay, Ç. (2015), “Türkiye’de Uygulanan Gıda Bankacılığı Sisteminin İşleyişi ve Vergisel Avantajlarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 44. DO1: 10.14783/od.v11i44.5000080001.
 • Özdemir, M.Ç ve Dura, O. (2010), “Sosyal Politika Aracı Olarak Dernek ve Vakıflarda Gıda Bankacılığı”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 28, 2010, s. 45-66.
 • Poppendieck, J. (1999), "Introduction, Chpt 1". Sweet Charity?: Emergency Food and the End of Entitlement. Penguine. ISBN 0140245561.
 • Shackman, G., Yu, C., Edmunds, L. S., Clarke, L., & Sekhobo, J. P. (2015), Relation between annual trends in food pantry use and long-term unemployment in New York State, 2002-2012. American journal of public health, 105(3), e63-5.
 • Seyyar, A. (2011), Sosyal Politika Bilimine Giriş, Ders Notları, Sakarya Yayıncılık, S.6.
 • Sürmen, Y. ve Aygün, D. (2009), “Türkiye’de Gıda Bankacılığı Ve Muhasebe İşlemleri”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 1, s.193-209., http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2009-1/10_191-209-Gida_Bankaciligi.pdf, 12.02.2019
 • Şenkal, A. (2012), “Küreselleşme, Sosyal Politikanın Dönüşümü ve Sivil Toplum Örgütleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (45), 97-126. http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/919/10378, ET.14.02.2019
 • USDA,https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2018/november/food-pantries-provide-emergency-food-to-more-than-one-quarter-of-food-insecure-households/, ET.07.02.2019a
 • USDA,https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/frequency-of-food-insecurity/,ET.13.02.2019b.
 • Weil, J. (2012), “House farm bill ignores reality of current economy” http://www.usnews.com/debate-club/shouldcongress-pass-the-farm-bill/house-farm-bill-ignores-realityof- current-economy, ET.15.02.2019
 • Yetkiner, E. (2004), “Gıda Bankacılığı (Food Banking) ve Vergisel Teşvikler”, Vergi Dünyası Dergisi, Nisan, Sayı 272, s.61.
Year 2020, Volume: 20 Issue: 47, 339 - 354, 02.10.2020
https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597

Abstract

References

 • Döndü, M. (2008), Gıda Bankacılığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Masası, Yeterlilik Tezi, Ankara, http://www.icisleri.gov.tr/ ortak_icerik /www.icisleri/tez10.pdf, ET.27.04.2017
 • FAO (2018), http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/, ET.18.02.2019
 • FAO (2019), http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/, ET.18.02.2019
 • Flegal, K. M., Carroll, M. D., Kit, B. K., & Ogden, C. L. (2012), Prevalence of obesity and trends in the distribution of body mass index among US adults, 1999-2010. Journal of the American Medical Association, 307, 491-497. https://www.researchgate.net/publication/221755282_Flegal_KM_Carroll_MD_Kit_BK_Ogden_CL_Prevalence_of_obesity_and_trends_in_the_distribution_of_body_mass_index_among_US_adults_1999-2010_JAMA_307_491-497, ET.15.02.2019
 • Gunders, D., (2012), Natural Resources Defense Council. Wasted: How America Is Losing Up to 40 Percent of Its Food from Farm to Fork to Landfill. Issue Paper, IP: 12-06-B. https://www.nrdc.org/sites/default/files/wasted-food-IP.pdf, ET.13.02.2019.
 • https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-yoksul-calisanlar-ulkesi/3405006.html, ET.14.02.2019
 • https://aspe.hhs.gov/2019-poverty-guidelines, ET.07.02.2019
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_County,_Kansas, ET.25.04.2017
 • https://www.feedingamerica.org/about-us/our-history, ET.08.02.2019a
 • https://www.feedingamerica.org/our-work/our-approach/reduce-food-waste,ET.13.02.2019b
 • https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sustainability/food-waste/,ET. 14.02.2019https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Hunger_in_the_United_States.html#cite_note-foodAndFamine-1, ET.18.02.2019
 • http://justfoodks.org/wp-content/uploads/2017/05/DefiningHunger_2016JustFoodAnnualReport.pdf,ET. 27.04.2017
 • http://justfoodks.org/about-us/2017-annual-report/, ET.07.02.2019
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040605.htm&main,ET.08.02.2019
 • Öğüz, A.A ve Akarçay, Ç. (2015), “Türkiye’de Uygulanan Gıda Bankacılığı Sisteminin İşleyişi ve Vergisel Avantajlarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 44. DO1: 10.14783/od.v11i44.5000080001.
 • Özdemir, M.Ç ve Dura, O. (2010), “Sosyal Politika Aracı Olarak Dernek ve Vakıflarda Gıda Bankacılığı”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 28, 2010, s. 45-66.
 • Poppendieck, J. (1999), "Introduction, Chpt 1". Sweet Charity?: Emergency Food and the End of Entitlement. Penguine. ISBN 0140245561.
 • Shackman, G., Yu, C., Edmunds, L. S., Clarke, L., & Sekhobo, J. P. (2015), Relation between annual trends in food pantry use and long-term unemployment in New York State, 2002-2012. American journal of public health, 105(3), e63-5.
 • Seyyar, A. (2011), Sosyal Politika Bilimine Giriş, Ders Notları, Sakarya Yayıncılık, S.6.
 • Sürmen, Y. ve Aygün, D. (2009), “Türkiye’de Gıda Bankacılığı Ve Muhasebe İşlemleri”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 1, s.193-209., http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2009-1/10_191-209-Gida_Bankaciligi.pdf, 12.02.2019
 • Şenkal, A. (2012), “Küreselleşme, Sosyal Politikanın Dönüşümü ve Sivil Toplum Örgütleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (45), 97-126. http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/919/10378, ET.14.02.2019
 • USDA,https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2018/november/food-pantries-provide-emergency-food-to-more-than-one-quarter-of-food-insecure-households/, ET.07.02.2019a
 • USDA,https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/frequency-of-food-insecurity/,ET.13.02.2019b.
 • Weil, J. (2012), “House farm bill ignores reality of current economy” http://www.usnews.com/debate-club/shouldcongress-pass-the-farm-bill/house-farm-bill-ignores-realityof- current-economy, ET.15.02.2019
 • Yetkiner, E. (2004), “Gıda Bankacılığı (Food Banking) ve Vergisel Teşvikler”, Vergi Dünyası Dergisi, Nisan, Sayı 272, s.61.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Doğan Durna 0000-0002-1839-0401

Publication Date October 2, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 47

Cite

APA Durna, D. (2020). AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(47), 339-354. https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597
AMA Durna D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. October 2020;20(47):339-354. doi:10.21560/spcd.vi.528597
Chicago Durna, Doğan. “AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 20, no. 47 (October 2020): 339-54. https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597.
EndNote Durna D (October 1, 2020) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 20 47 339–354.
IEEE D. Durna, “AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol. 20, no. 47, pp. 339–354, 2020, doi: 10.21560/spcd.vi.528597.
ISNAD Durna, Doğan. “AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 20/47 (October 2020), 339-354. https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597.
JAMA Durna D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2020;20:339–354.
MLA Durna, Doğan. “AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol. 20, no. 47, 2020, pp. 339-54, doi:10.21560/spcd.vi.528597.
Vancouver Durna D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2020;20(47):339-54.

Cited By

Dünya ve Türkiye’de gıda israfı ve kaybına genel bir bakış
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
https://doi.org/10.47769/izufbed.884219