Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI

Year 2020, Volume 20, Issue 47, 339 - 354, 02.10.2020
https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597

Abstract

Gıda bankacılığı, işletmelerce son kullanma tarihine yaklaşmış, ihtiyaç ve üretim fazlası olan gıda maddeleri, giysi ve yakacak gibi ürünleri bedelsiz olarak ihtiyacı olan kişilere ulaştıran bir bağış sistemidir. Gıda bankası kavramı ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde yaygın olarak pek çok ülkede uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletlerinde gıda bankacılığı sisteminin işleyişi ele alınmıştır. Bu kapsamda, Kansas Eyaletinin Douglas ilinde faaliyet gösteren bir gıda bankasının işleyişi incelenmiştir.

References

 • Döndü, M. (2008), Gıda Bankacılığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Masası, Yeterlilik Tezi, Ankara, http://www.icisleri.gov.tr/ ortak_icerik /www.icisleri/tez10.pdf, ET.27.04.2017
 • FAO (2018), http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/, ET.18.02.2019
 • FAO (2019), http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/, ET.18.02.2019
 • Flegal, K. M., Carroll, M. D., Kit, B. K., & Ogden, C. L. (2012), Prevalence of obesity and trends in the distribution of body mass index among US adults, 1999-2010. Journal of the American Medical Association, 307, 491-497. https://www.researchgate.net/publication/221755282_Flegal_KM_Carroll_MD_Kit_BK_Ogden_CL_Prevalence_of_obesity_and_trends_in_the_distribution_of_body_mass_index_among_US_adults_1999-2010_JAMA_307_491-497, ET.15.02.2019
 • Gunders, D., (2012), Natural Resources Defense Council. Wasted: How America Is Losing Up to 40 Percent of Its Food from Farm to Fork to Landfill. Issue Paper, IP: 12-06-B. https://www.nrdc.org/sites/default/files/wasted-food-IP.pdf, ET.13.02.2019.
 • https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-yoksul-calisanlar-ulkesi/3405006.html, ET.14.02.2019
 • https://aspe.hhs.gov/2019-poverty-guidelines, ET.07.02.2019
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_County,_Kansas, ET.25.04.2017
 • https://www.feedingamerica.org/about-us/our-history, ET.08.02.2019a
 • https://www.feedingamerica.org/our-work/our-approach/reduce-food-waste,ET.13.02.2019b
 • https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sustainability/food-waste/,ET. 14.02.2019https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Hunger_in_the_United_States.html#cite_note-foodAndFamine-1, ET.18.02.2019
 • http://justfoodks.org/wp-content/uploads/2017/05/DefiningHunger_2016JustFoodAnnualReport.pdf,ET. 27.04.2017
 • http://justfoodks.org/about-us/2017-annual-report/, ET.07.02.2019
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040605.htm&main,ET.08.02.2019
 • Öğüz, A.A ve Akarçay, Ç. (2015), “Türkiye’de Uygulanan Gıda Bankacılığı Sisteminin İşleyişi ve Vergisel Avantajlarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 44. DO1: 10.14783/od.v11i44.5000080001.
 • Özdemir, M.Ç ve Dura, O. (2010), “Sosyal Politika Aracı Olarak Dernek ve Vakıflarda Gıda Bankacılığı”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 28, 2010, s. 45-66.
 • Poppendieck, J. (1999), "Introduction, Chpt 1". Sweet Charity?: Emergency Food and the End of Entitlement. Penguine. ISBN 0140245561.
 • Shackman, G., Yu, C., Edmunds, L. S., Clarke, L., & Sekhobo, J. P. (2015), Relation between annual trends in food pantry use and long-term unemployment in New York State, 2002-2012. American journal of public health, 105(3), e63-5.
 • Seyyar, A. (2011), Sosyal Politika Bilimine Giriş, Ders Notları, Sakarya Yayıncılık, S.6.
 • Sürmen, Y. ve Aygün, D. (2009), “Türkiye’de Gıda Bankacılığı Ve Muhasebe İşlemleri”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 1, s.193-209., http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2009-1/10_191-209-Gida_Bankaciligi.pdf, 12.02.2019
 • Şenkal, A. (2012), “Küreselleşme, Sosyal Politikanın Dönüşümü ve Sivil Toplum Örgütleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (45), 97-126. http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/919/10378, ET.14.02.2019
 • USDA,https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2018/november/food-pantries-provide-emergency-food-to-more-than-one-quarter-of-food-insecure-households/, ET.07.02.2019a
 • USDA,https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/frequency-of-food-insecurity/,ET.13.02.2019b.
 • Weil, J. (2012), “House farm bill ignores reality of current economy” http://www.usnews.com/debate-club/shouldcongress-pass-the-farm-bill/house-farm-bill-ignores-realityof- current-economy, ET.15.02.2019
 • Yetkiner, E. (2004), “Gıda Bankacılığı (Food Banking) ve Vergisel Teşvikler”, Vergi Dünyası Dergisi, Nisan, Sayı 272, s.61.

Year 2020, Volume 20, Issue 47, 339 - 354, 02.10.2020
https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597

Abstract

References

 • Döndü, M. (2008), Gıda Bankacılığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Masası, Yeterlilik Tezi, Ankara, http://www.icisleri.gov.tr/ ortak_icerik /www.icisleri/tez10.pdf, ET.27.04.2017
 • FAO (2018), http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/, ET.18.02.2019
 • FAO (2019), http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/, ET.18.02.2019
 • Flegal, K. M., Carroll, M. D., Kit, B. K., & Ogden, C. L. (2012), Prevalence of obesity and trends in the distribution of body mass index among US adults, 1999-2010. Journal of the American Medical Association, 307, 491-497. https://www.researchgate.net/publication/221755282_Flegal_KM_Carroll_MD_Kit_BK_Ogden_CL_Prevalence_of_obesity_and_trends_in_the_distribution_of_body_mass_index_among_US_adults_1999-2010_JAMA_307_491-497, ET.15.02.2019
 • Gunders, D., (2012), Natural Resources Defense Council. Wasted: How America Is Losing Up to 40 Percent of Its Food from Farm to Fork to Landfill. Issue Paper, IP: 12-06-B. https://www.nrdc.org/sites/default/files/wasted-food-IP.pdf, ET.13.02.2019.
 • https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-yoksul-calisanlar-ulkesi/3405006.html, ET.14.02.2019
 • https://aspe.hhs.gov/2019-poverty-guidelines, ET.07.02.2019
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_County,_Kansas, ET.25.04.2017
 • https://www.feedingamerica.org/about-us/our-history, ET.08.02.2019a
 • https://www.feedingamerica.org/our-work/our-approach/reduce-food-waste,ET.13.02.2019b
 • https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sustainability/food-waste/,ET. 14.02.2019https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Hunger_in_the_United_States.html#cite_note-foodAndFamine-1, ET.18.02.2019
 • http://justfoodks.org/wp-content/uploads/2017/05/DefiningHunger_2016JustFoodAnnualReport.pdf,ET. 27.04.2017
 • http://justfoodks.org/about-us/2017-annual-report/, ET.07.02.2019
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040605.htm&main,ET.08.02.2019
 • Öğüz, A.A ve Akarçay, Ç. (2015), “Türkiye’de Uygulanan Gıda Bankacılığı Sisteminin İşleyişi ve Vergisel Avantajlarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 44. DO1: 10.14783/od.v11i44.5000080001.
 • Özdemir, M.Ç ve Dura, O. (2010), “Sosyal Politika Aracı Olarak Dernek ve Vakıflarda Gıda Bankacılığı”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 28, 2010, s. 45-66.
 • Poppendieck, J. (1999), "Introduction, Chpt 1". Sweet Charity?: Emergency Food and the End of Entitlement. Penguine. ISBN 0140245561.
 • Shackman, G., Yu, C., Edmunds, L. S., Clarke, L., & Sekhobo, J. P. (2015), Relation between annual trends in food pantry use and long-term unemployment in New York State, 2002-2012. American journal of public health, 105(3), e63-5.
 • Seyyar, A. (2011), Sosyal Politika Bilimine Giriş, Ders Notları, Sakarya Yayıncılık, S.6.
 • Sürmen, Y. ve Aygün, D. (2009), “Türkiye’de Gıda Bankacılığı Ve Muhasebe İşlemleri”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 1, s.193-209., http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2009-1/10_191-209-Gida_Bankaciligi.pdf, 12.02.2019
 • Şenkal, A. (2012), “Küreselleşme, Sosyal Politikanın Dönüşümü ve Sivil Toplum Örgütleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (45), 97-126. http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/919/10378, ET.14.02.2019
 • USDA,https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2018/november/food-pantries-provide-emergency-food-to-more-than-one-quarter-of-food-insecure-households/, ET.07.02.2019a
 • USDA,https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/frequency-of-food-insecurity/,ET.13.02.2019b.
 • Weil, J. (2012), “House farm bill ignores reality of current economy” http://www.usnews.com/debate-club/shouldcongress-pass-the-farm-bill/house-farm-bill-ignores-realityof- current-economy, ET.15.02.2019
 • Yetkiner, E. (2004), “Gıda Bankacılığı (Food Banking) ve Vergisel Teşvikler”, Vergi Dünyası Dergisi, Nisan, Sayı 272, s.61.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Doğan DURNA> (Primary Author)
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
0000-0002-1839-0401
Türkiye

Publication Date October 2, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 20, Issue 47

Cite

Bibtex @review { spcd528597, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2020}, volume = {20}, number = {47}, pages = {339 - 354}, doi = {10.21560/spcd.vi.528597}, title = {AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Durna, Doğan} }
APA Durna, D. (2020). AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 20 (47) , 339-354 . DOI: 10.21560/spcd.vi.528597
MLA Durna, D. "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 20 (2020 ): 339-354 <https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/57081/528597>
Chicago Durna, D. "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 20 (2020 ): 339-354
RIS TY - JOUR T1 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI AU - DoğanDurna Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21560/spcd.vi.528597 DO - 10.21560/spcd.vi.528597 T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 339 EP - 354 VL - 20 IS - 47 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - doi: 10.21560/spcd.vi.528597 UR - https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Social Policy Studies AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI %A Doğan Durna %T AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI %D 2020 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 20 %N 47 %R doi: 10.21560/spcd.vi.528597 %U 10.21560/spcd.vi.528597
ISNAD Durna, Doğan . "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 20 / 47 (October 2020): 339-354 . https://doi.org/10.21560/spcd.vi.528597
AMA Durna D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2020; 20(47): 339-354.
Vancouver Durna D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2020; 20(47): 339-354.
IEEE D. Durna , "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol. 20, no. 47, pp. 339-354, Oct. 2020, doi:10.21560/spcd.vi.528597