Journal Contacts

Journal Contact

Spiritual Psychological and Counseling
It is not affiliated with an institution
editor@spiritualpc.net

Technical Contact

Çınar KAYA
KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY
cinarkya@gmail.com

Editor

Prof. Dr. Halil EKŞİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
h.eksi70@gmail.com

İletişim:
E-posta: editor@spiritualpc.net
GSM/WhatsApp: +90 533 640 58 10
Posta Yazışmaları için:
Prof. Dr. Halil Ekşi, Editör, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Göztepe Kampüsü, Kadıköy, 34722, İstanbul


Journal Contact

Spiritual Psychological and Counseling
It is not affiliated with an institution
editor@spiritualpc.net