Aim

Ulusal Hakemli ve akademik bir elektronik dergi olarak Haziran 2019 yılında yayım hayatına başlayan Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi açık erişime uygun, spor ve rekreasyon bilimleri camialarına katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Scope

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi yılda 2 sayı olmak üzere Haziran - Aralık aylarında çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Fakat gerekli görüldüğü takdirde özel sayılarda yayımlanmaktadır. Dergimizde spor ve rekreasyon alanlarında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir.