Letter to Editor
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Cognitive Errors in Panic Attack and Panic Disorder

Year 2021, Volume 2, Issue 1, 93 - 97, 26.04.2021

Abstract

Panic attack (PA) and panic disorder (PD) are psychiatric conditions in which cognitive processes and somatic symptoms interact. These two conditions have not yet been investigated in terms of cognitive error levels. In this study, we aimed to compare the cognitive error levels of the PA, PD, and healthy control groups. Our findings indicate that the cognitive error level is the highest in PD, followed by the PA and control groups. Based on this, it is thought that cognitive behavioral approaches can contribute to improvement by focusing on cognitive errors in PD.

References

 • 1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA: APP.
 • 2. De Jonge, P., Roest AM, Lim CCW, et al. (2016). Cross-national epidemiology of panic disorder and panic attacks in the World Mental Health Surveys. Depress Anxiety, 33(12), 1155-1177.
 • 3. Manfro, G. G., Heldt, E., Cordioli, A. V. ve Otto, M. W. (2008). Cognitive-behavioral therapy in panic disorder. Revista Brasileira de Psiquiatria, 30(2), 81-87.
 • 4. Kilic, M. (1991).Belirti tarama listesi (SCL-90-R)’nin geçerlilik ve güvenirliği. Psikolojik Danışma Rehberlik Dergisi, 1(2), 45-52.
 • 5. Endicott, J., Spitzer, R. L., Fleiss, J. L., Cohen, J. (1976). The global assessment scale. A procedure for measuring overall severity of psychiatric disturbance. Arch Gen Psychiatry, 33(6), 766-771.
 • 6. Monkul, E. S., Tural, U., Onur, E., Fidaner, H., Alkin, T., Shear, M. K. (2004). Panic Disorder Severity Scale: reliability and validity of the Turkish version. Depress Anxiety, 20(1), 8-16.
 • 7. Özdel, K., Taymur, I., Guriz, S. O., Tulaci, R. G., Kuru, E., Turkcapar, M. H. (2014). Measuring cognitive errors using the cognitive distortions scale (CDS): Psychometric properties in clinical and non-clinical samples. PLoS ONE, 9(8), e105956.
 • 8. Böke, Ö., Pazvantoğlu, O., Babadağı, Z., Ünverdi, E., Ay, R., Çetin, E., Şahin, A. R. (2015). Panik bozukluğunda üst bilişler. Anadolu Psikiyatri Derg 2015, 16(1), 1-6.
 • 9. Weems, C. F., Berman, S. L., Silverman, W. K., Saavedra, L. M. (2001). Cognitive errors in youth with anxiety disorders: the linkages between negative cognitive errors and anxious symptoms. Cognit Ther Res, 25(5), 559-575.

PANİK ATAK VE PANİK BOZUKLUĞUNDA BİLİŞSEL HATALAR

Year 2021, Volume 2, Issue 1, 93 - 97, 26.04.2021

Abstract

Panik atak (PA) ve panik bozukluğu (PB) bilişsel süreçlerle bedensel belirtilerin etkileşim halinde olduğu psikiyatrik durumlardır. Bu iki durum bilişsel hata düzeyleri açısından henüz araştırılmamıştır. Biz bu çalışmada PA, PB ve sağlıklı kontrol gruplarının bilişsel hata düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık. Bulgularımız bilişsel hata düzeyinin PB’de en yüksek seviyede olduğunu, onu da PA ve kontrol gruplarının takip ettiğini göstermektedir. Burdan yola çıkılarak bilişsel davranışçı yaklaşımların PB’deki bilişsel hatalar üzerine odaklanarak iyileşmeye katkısı olabileceği düşünülmüştür.

References

 • 1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA: APP.
 • 2. De Jonge, P., Roest AM, Lim CCW, et al. (2016). Cross-national epidemiology of panic disorder and panic attacks in the World Mental Health Surveys. Depress Anxiety, 33(12), 1155-1177.
 • 3. Manfro, G. G., Heldt, E., Cordioli, A. V. ve Otto, M. W. (2008). Cognitive-behavioral therapy in panic disorder. Revista Brasileira de Psiquiatria, 30(2), 81-87.
 • 4. Kilic, M. (1991).Belirti tarama listesi (SCL-90-R)’nin geçerlilik ve güvenirliği. Psikolojik Danışma Rehberlik Dergisi, 1(2), 45-52.
 • 5. Endicott, J., Spitzer, R. L., Fleiss, J. L., Cohen, J. (1976). The global assessment scale. A procedure for measuring overall severity of psychiatric disturbance. Arch Gen Psychiatry, 33(6), 766-771.
 • 6. Monkul, E. S., Tural, U., Onur, E., Fidaner, H., Alkin, T., Shear, M. K. (2004). Panic Disorder Severity Scale: reliability and validity of the Turkish version. Depress Anxiety, 20(1), 8-16.
 • 7. Özdel, K., Taymur, I., Guriz, S. O., Tulaci, R. G., Kuru, E., Turkcapar, M. H. (2014). Measuring cognitive errors using the cognitive distortions scale (CDS): Psychometric properties in clinical and non-clinical samples. PLoS ONE, 9(8), e105956.
 • 8. Böke, Ö., Pazvantoğlu, O., Babadağı, Z., Ünverdi, E., Ay, R., Çetin, E., Şahin, A. R. (2015). Panik bozukluğunda üst bilişler. Anadolu Psikiyatri Derg 2015, 16(1), 1-6.
 • 9. Weems, C. F., Berman, S. L., Silverman, W. K., Saavedra, L. M. (2001). Cognitive errors in youth with anxiety disorders: the linkages between negative cognitive errors and anxious symptoms. Cognit Ther Res, 25(5), 559-575.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Editöre Mektup
Authors

Mehmet Hamdi ÖRÜM (Primary Author)
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Elazığ, Türkiye
0000-0002-4154-0738
Türkiye


Gökçe MART
Kahta DH
0000-0002-3053-8931
Türkiye


Mehmet MART
Adıyaman Üniversitesi
0000-0001-5055-9951
Türkiye

Publication Date April 26, 2021
Application Date January 3, 2021
Acceptance Date March 25, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Örüm, M. H. , Mart, G. & Mart, M. (2021). PANİK ATAK VE PANİK BOZUKLUĞUNDA BİLİŞSEL HATALAR . Selçuk Sağlık Dergisi , 2 (1) , 93-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ssd/issue/62011/852811