Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 58 - 69, 30.08.2020

Abstract

References

 • Altunkaş M, Yılmazer T.T,Güçlü Y.A, Öngel K. (2010) Evde Sağlık Hizmeti ve Günümüzdeki Uygulama Şekileri. Tepecik Eğit Hast Derg 20(3): 153-8
 • Aydoğan F, Uygun K ( 2011) Kanser hastalarında palyatif tedaviler. Klinik Gelişim, 24(3): 4-9.
 • Boyle P, Levin B Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu Dünya Kanser Raporu (2008) Yayını, Lyon, Fransa
 • Cassileth BR, Keefe FJ. (2010) Integrative and behavioral approaches to the treatment of cancer-related neuropathic pain. Oncologist 15 Suppl 2:19–23
 • Chochinov HM, Breitbart W.( 2009) Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine. New York, NY: Oxford University Press
 • Eng M ( 1993 ) The hospice interdisciplinary team: A synergistic approach to the care of dying patients and their families. Holistic Nurs Practice 7:49-56.
 • Ertem G. (2010) Jinekolojik kanserlerde evde bakım. Türk Onkoloji Dergisi 25(3):124-132
 • Fadıloğlu Ç. (2006) Kanser hastasında evde bakım. Kanser ve palyatif bakım. In: Uyar M, Uslu R, Kuzeyli Yıldırım Y, editör. İzmir: Meta Basım s. 371-402.
 • Gudas SA. (2001) Cancer rehabilitation in the home care setting. Home Care Provid 6(5):172-6
 • https://www.iccpportal.org/system/files/plans/Ulusal_Kanser_Kontrol_Plani_2013_2018.pdf (cited: 15.05.2020)
 • Krug K, Miksch A, Peters-Klimm F, Engeser P,Szecsenyi J. (2016) Correlation between patient quality of life in palliative care and burden of their family caregivers: a prospective observational cohort study. BMC Palliative Care 15:4
 • Kutluk,T. ve Kars,A. (1998) Kanser.Konusunda Genel Bilgiler. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Kuzeyli Y. (2006 ) Kanserli hastalarda evde bakım. In: Fadıloğlu Ç, Ertem G, editor. Evde bakım. İzmir: Meta Basım Matbaacılık, s. 269-87.
 • Ravi B. Parikh, A.B., Rebecca A. Kirch, J.D., Thomas J. Smith, M.D., and Jennifer S.Temel, M.D. (2013) Early Specialty Palliative Care — Translating Data in Oncology into Practice. The New England Journal of Medicine. 369;24.
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Merkezi (2015) (cited: 15.05.2020) Retrieved from: https://www.hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanserdb/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikleri_2015.pdf
 • Sağlık Bakanlığı (cited: 02.05.2020) Retrieved from: http://ailehekimligi.gov.tr/component/content/article/59-evde-bakm-hizmeti/151-uzun-sureli-evde-bakm-.html
 • TÜİK.ÖlümNedeniİstatistikleri, (2015) (cited: 15.05.2020) Retrieved from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21526
 • Ünsar S, Fındık Ü, Kurt S, Özcan S. (2007) Kanserli hastalarda evde bakım ve semptom kontrolü. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2(5):89-104.
 • WHO (2015) (cited: 11.05.2020) Retrieved from: https://www.who.int/cancer/modules/Prevention%20Module.pdf
 • World Health Organization Palliative Care(2007 ) (cited: 10.05.2020) Retrieved from: http://www.who.int/cancer/media/FINALPalliativeCareModule.pdf
 • World Health Organization. Cancer Fact sheet February (2018) (cited: 13.06.2020) Retrieved from: http://www.who.int/en/newsroom/fact-sheets/detail/cancer

THE RATIO OF CANCER PATIENTS TO OTHER PATIENTS IN HOME HEALTH CARE PATIENTS

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 58 - 69, 30.08.2020

Abstract

Evde sağlık hizmeti, Sağlık Bakanlığı’nın evde sağlık birimleri ile profesyonel sağlık ekipleri tarafından sunulan, her türlü sağlık hizmetlerini tanımlamaktadır.Sağlık profesyonellerinin yapacağı düzenli değerlendirmeler hem hastaların ihtiyaçlarının, hem de hastaya bakan aile fertlerinin yüklerinin erken tespitini sağlar ve böylelikle profesyonel yaklaşım sağlanır. Günümüzde kanser tanısının erken evrelerde konulması ve tedavisindeki gelişmelerle kanser hastalarında son dönem uzamış ve bu da evde verilecek sağlık hizmetlerinin önemini ortaya çıkarmıştır. Evde sağlık hizmeti verilen hastaların içinde, kanser hastalarının oranına bakarak, hasta ve hastaya bakım veren yakınlarının sorunlarına eğilmenin gerekliliğini göstermek, hastaların demografik verilerini inceleyerek palyatif bakımın, kanser hastalarında semptomlarla değerlendirildiğinde bir zorunluluk olduğunu ortaya koymak amaçlayarak,Amasya il merkezinde ve ilçelerinde Evde Sağlık Hizmetleri tarafından 2016 yılında takip edilen hastaların demografik ve klinik bilgileri Amasya Evde Sağlık Hizmetleri veri tabanından taranarak Amasya Evde Sağlık Hizmetleri ekibi tarafından hastaların kayıt edildiği tanılardan, kanser tanısı alan hastalar ve diğer hastaların demografik verileri incelenmiştir.Buna göre evde sağlık hizmeti alan 140 hastalanın 19 (% 13,5) ‘u kanser hastası iken 121(% 86,5) ‘i hasta farklı hastalıklardan dolayı evde sağlık hizmeti almaktadır. Evde sağlık ekibine verilecek eğitimlerle, evde sağlık hizmeti sunulan hastaların içinde ciddi yer tutan kanser hastalarımızın, psikososyal ve manevi olarak desteklenmesini sağlanmalı, hasta ve ailesinin ağrı tedavisinde birlikte rol almasının önünü açılacak, iyileştirilmiş ve kanser hastalarının ihtiyaçlarının tamamını karşılayıcı bir evde sağlık hizmeti verilmesi; hastanın yaşam koşulları değişmeden, kanserden en az etkilenmesini sağlayarak, en doğru tıbbi yaklaşımla hastalığın ve ortaya çıkan olumsuz durumların etkilerini azaltacak; kanser hastaları için yüksek yaşam kalitesi, düşük komorbidite, düşük mortalite ve olumlu maliyet etkinliği ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle güçlü bir bilgi birikimine sahip evde sağlık personelinin yanında hastaya bakım veren kişinin de dâhil olduğu bütüncül bir anlayışla, hasta ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamlı bir evde sağlık hizmetinin sunulması; evde sağlık hizmeti verilen hastaların, büyük bir parçası olma yolunda ilerleyen kanser hastalarının da, gerek tedavi dönemlerinde, gerekse son dönemlerinde en büyük destekçisi olacaktır.

References

 • Altunkaş M, Yılmazer T.T,Güçlü Y.A, Öngel K. (2010) Evde Sağlık Hizmeti ve Günümüzdeki Uygulama Şekileri. Tepecik Eğit Hast Derg 20(3): 153-8
 • Aydoğan F, Uygun K ( 2011) Kanser hastalarında palyatif tedaviler. Klinik Gelişim, 24(3): 4-9.
 • Boyle P, Levin B Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu Dünya Kanser Raporu (2008) Yayını, Lyon, Fransa
 • Cassileth BR, Keefe FJ. (2010) Integrative and behavioral approaches to the treatment of cancer-related neuropathic pain. Oncologist 15 Suppl 2:19–23
 • Chochinov HM, Breitbart W.( 2009) Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine. New York, NY: Oxford University Press
 • Eng M ( 1993 ) The hospice interdisciplinary team: A synergistic approach to the care of dying patients and their families. Holistic Nurs Practice 7:49-56.
 • Ertem G. (2010) Jinekolojik kanserlerde evde bakım. Türk Onkoloji Dergisi 25(3):124-132
 • Fadıloğlu Ç. (2006) Kanser hastasında evde bakım. Kanser ve palyatif bakım. In: Uyar M, Uslu R, Kuzeyli Yıldırım Y, editör. İzmir: Meta Basım s. 371-402.
 • Gudas SA. (2001) Cancer rehabilitation in the home care setting. Home Care Provid 6(5):172-6
 • https://www.iccpportal.org/system/files/plans/Ulusal_Kanser_Kontrol_Plani_2013_2018.pdf (cited: 15.05.2020)
 • Krug K, Miksch A, Peters-Klimm F, Engeser P,Szecsenyi J. (2016) Correlation between patient quality of life in palliative care and burden of their family caregivers: a prospective observational cohort study. BMC Palliative Care 15:4
 • Kutluk,T. ve Kars,A. (1998) Kanser.Konusunda Genel Bilgiler. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Kuzeyli Y. (2006 ) Kanserli hastalarda evde bakım. In: Fadıloğlu Ç, Ertem G, editor. Evde bakım. İzmir: Meta Basım Matbaacılık, s. 269-87.
 • Ravi B. Parikh, A.B., Rebecca A. Kirch, J.D., Thomas J. Smith, M.D., and Jennifer S.Temel, M.D. (2013) Early Specialty Palliative Care — Translating Data in Oncology into Practice. The New England Journal of Medicine. 369;24.
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Merkezi (2015) (cited: 15.05.2020) Retrieved from: https://www.hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanserdb/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikleri_2015.pdf
 • Sağlık Bakanlığı (cited: 02.05.2020) Retrieved from: http://ailehekimligi.gov.tr/component/content/article/59-evde-bakm-hizmeti/151-uzun-sureli-evde-bakm-.html
 • TÜİK.ÖlümNedeniİstatistikleri, (2015) (cited: 15.05.2020) Retrieved from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21526
 • Ünsar S, Fındık Ü, Kurt S, Özcan S. (2007) Kanserli hastalarda evde bakım ve semptom kontrolü. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2(5):89-104.
 • WHO (2015) (cited: 11.05.2020) Retrieved from: https://www.who.int/cancer/modules/Prevention%20Module.pdf
 • World Health Organization Palliative Care(2007 ) (cited: 10.05.2020) Retrieved from: http://www.who.int/cancer/media/FINALPalliativeCareModule.pdf
 • World Health Organization. Cancer Fact sheet February (2018) (cited: 13.06.2020) Retrieved from: http://www.who.int/en/newsroom/fact-sheets/detail/cancer

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Mürsel KAHVECİ> (Primary Author)
AMASYA UNIVERSITY
0000-0002-5661-5771
Türkiye


Murat ŞAHİN>
AMASYA UNIVERSITY
0000-0003-1180-2204
Türkiye


Mustafa SÜREN>
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İsmail OKAN>
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Osman Özgür KILINÇ>
AMASYA UNIVERSITY
0000-0001-9183-3929
Türkiye

Publication Date August 30, 2020
Application Date June 25, 2020
Acceptance Date August 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Kahveci, M. , Şahin, M. , Süren, M. , Okan, İ. & Kılınç, O. Ö. (2020). THE RATIO OF CANCER PATIENTS TO OTHER PATIENTS IN HOME HEALTH CARE PATIENTS . Sabuncuoglu Serefeddin Health Sciences , 2 (2) , 58-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sshs/issue/56601/757732