Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 37 - 51, 30.08.2020

Abstract

References

 • 1- Açıkgöz DA. (2019). Ebelerin Kurşun ve Kadmiyum Maruziyet Kaynakları, İnsan Sağlığı ve Gebeliğe Etkileri Konusunda Bilgi Düzeyleri. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karabük, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nazan KARAHAN ).
 • 2- Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 2007. CERCLA Priority List of Hazardous Substances. U.S.Department of Health and Human Services. Atlanta, GA.
 • 3- Alkaya DB, Karaderi S, Erdoğan G, Cücü AK. (2015). İstanbul Aktarlarında Satılan Bitkisel Çaylarda Ağır Metal Tayini. Marmara Pharmaceutical Journal, 19(2):136-140.
 • 4- Al-Saleh I, Shinwari N, Mashhour A, Mohamed Gel D, Rabah A. (2011). Heavy Metals (Lead, Cadmium And Mercury ) in Maternal, Cord Blood and Placenta Of Healthy Women. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214(2): 79- 101.
 • 5- Arbuckle TE, Liang CL, Morisset AS, Fisher M, Weiler H, Cirtiu CM, Legrand M, Davis K, Ettinger AS, Fraser WD. (2016). Maternal and fetal exposure to cadmium, lead, manganese and mercury: the MIREC study. Chemosphere, 163, 270-282.
 • 6- Ateş F. (2008). Bazı Araç Klima Filtreleri Yardımıyla İstanbul Havasındaki Eser Element Kirliliğinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR).
 • 7- Baranowska I. (1995). Lead and cadmium in human placentas and matemal and neonatal blood (in a heavily polluted area) measured by graphite furnace atomic absorption spectrometry. Occup Environ Med, 52 (4):229-32.
 • 8- Boğa A. (2007). Ağır Metallerin Özellikleri ve Etki Yolları. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 16(3):218-234.
 • 9- Çağlarırmak N, Hepçimen AZ. (2010). Ağır Metal Toprak Kirliliğinin Gıda Zinciri ve İnsan Sağlığına Etkisi. Akademik Gıda, 8(2):31-35.
 • 10- Caserta D, Grazıano A, Monte G, Bord G and Moscarını M. (2013). Heavy metals and placental fetal-maternal barrier: a mini-review on the major concerns. European Review for Medical and Pharmacol ogical Sciences,17(16): 2198-2206.
 • 11- Çetinkaya K. (2018). Karabük İli ve Çevresinde Anne Sütünde Kurşun, Kadmiyum, Nikel Düzeyleri. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karabük, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Namık BİLİCİ ).
 • 12- Çırak E. (2016). Kadınlarda Açıklanamayan Primer İnfertilite ile Farklı Biyolojik Örneklerdeki Metal Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toksikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (Danışman: Prof. Dr. Ecz. Kd. Alb. Cemal AKAY).
 • 13- Demir N, Göktürk T, Akçay O. (2014). Bazı Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal (Pb, Cd) Tayini. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 9(2):194-200.
 • 14- Eravcı DB. (2016). Ağır Metal Maruziyetinin Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi: Seramik Sektörü Örneği. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (Danışman: Prof. Dr. Adem ÇİÇEK).
 • 15- Fatmi Z, Sahito A, Ikegami A, Mizuno A, i Cui X, Mise N, Takagi M, Kobayashi Y,Kayama F. (2017). Lead Exposure Assesment Among Pregnant Women, Newborns and Children: Case Study From Karachi, Pakistan. Environmental Research and Public Health. 14(4):413.
 • 16- García-Esquinas E, Pérez-Gómez B, Fernández-Navarro P, Fernández MA, De Paz C, Pérez-Meixeira AM, Cisneros M. (2013). Lead, mercury and cadmium in umbilical cord blood and its association with parental epidemiological variables and birth factors. BMC Public Health, 13(1), 1.
 • 17- Hertz-Picciotto I, Schramm M, Watt-Morse M, Chantala K, Anderson J. Osterloh J. (2000). Patterns and Determinants of Blood Lead During Pregnancy. American Journal Epidemiology. 152(9):829–837.
 • 18- İnternet: https://merlab.metu.edu.tr/tr/atomik-absorpsiyon-spektrometresi (Erişim tarihi: 10.10.2019).
 • 19- Janjua NZ, Delzell E, Larson RR, Meleth S, Kabagambe E,Kristensen S,Sathiakumar N. (2008). Maternal Nutritional Status During Prernancy and Surma use Determine Cord Lead Levels in Karachi Pakistan. Environ Res. 108(1):69-79.
 • 20- Jarup L, Akesson A. (2009). Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicology and applied pharmacology, 238(3), 201-208.
 • 21- Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Güven A, Timur S. (2003). Metallerin çevresel etkileri-I. Metalurji Dergisi, 136: 47-53.
 • 22- Kaya S. (2014). Anne Biyolojik Örnekleri, Plasenta ve Kordon Kanında Civa Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, (Danışman: Doç. Dr. Zeliha Kayaaltı).
 • 23- Küçük Böttjer N. (2008). İlkokul Çocuklarında Kan Kurşun Düzeyi ve Risk Faktörleri ve Subjektif Okul Başarı Durumu İlişkisi. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İstanbul, (Danışman: Prof. Dr. Ayşe Kaymaz).
 • 24- Mortada, WI, Sobh MA, El-Defrawy MM. (2004). The exposure to cadmium, lead and mercury from smoking and its impact on renal integrity. Medical Science Monitor, 10 (3), CR112-116.
 • 25- Örün E ve Yalçın SS. (2011). Kurşun, Civa, Kadmiyum: Çocuk Sağlığına Etkileri ve Temasın Belirlenmesinde Saç Örneklerinin Kullanımı Lead, Mercury, Cadmium: Effects on Child Health and Using Hair Samples in Determination of Exposure. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 3(2):73-81.
 • 26- Özden T.A, Gökçay G, Ertem H.V, Süoğlu OD, Kiliç A, Sökücü S, Saner G. (2007). Elevated hair levels of cadmium and lead in school children exposed to smoking and in highways near schools. Clin Biochem, 40(1-2): 52-6.
 • 27- Öztan Ö, Yalçın S, Aliyev V, Kurtay G, Söylemezoğlu T. (2009). Ankara’da Yaşayanların Toksik Metal ve İz Element Düzeyleri. Kadın Doğum Dergisi, 7(3):1699-1703.
 • 28- Raghunath R, Tripathi RM, Sastry VN, Krishnamoorthy TM. (2000). Heavy metals in maternal and cord blood. Science of the total environment, 250(1-3), 135-141.
 • 29- Rakıcıoğlu N. (1991). Kadmiyumun Sağlık ve Beslenmedeki Önemi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 20(1): 107-115.
 • 30- Tuna B. (2011). Tekirdağ İli Şarköy Yöresinde Yetiştirilen Zeytinlerde Bazı Ağır Metaller İle Mikrobesin Elementlerinin Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümit GEÇGEL).
 • 31- Yalçın Ö. (2009). Konya'da Tüketime Sunulan Beyaz Salamura, Tulum ve Kaşar Peynirlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. K. Kaan TEKİNŞEN).
 • 32- Zhou C, Zhang R, Cai, Xiao R, Huanling Y. (2017). Trace elements profiles of maternal blood, umbilical cord blood and placenta in Beijing, China. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 1-201.

Lead - Cadmium Level in Cord Blood and Determining the Factors Affecting

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 37 - 51, 30.08.2020

Abstract

It has been stated that heavy metals such as lead and cadmium, which have accumulated in the mother's body for years, can pass to the fetus through the placenta, cord and pose a risk for fetus and newborn health. Our research was carried out in descriptive and analytical type based on both blood and questionnaire applications from 100 volunteer pregnant women by obtaining and designing ethical committee permission to determine the levels of lead (Pb) and cadmium (Cd) in the cord blood and the factors affecting it. The cord blood lead value of pregnant women was found to be between 0,92 ± 0,22 and cadmium average was 0,29 ± 0,07 and it was found to be among the safe reference values. In addition, a significant relationship was found between daily smoking of pregnant women and cord blood Pb value, and between the year in Karabük province and cord blood Pb (p <0.001). As a result, since Karabük is one of the leading provinces of the Iron and Steel industry, it has been determined that cord blood Pb and Cd heavy metals change depending on the pregnancies smoking, exposure to cigarette smoke and the year of living here. In the future, long-term heavy metal exposure on pregnant women and babies is required and an inventory should be kept.

References

 • 1- Açıkgöz DA. (2019). Ebelerin Kurşun ve Kadmiyum Maruziyet Kaynakları, İnsan Sağlığı ve Gebeliğe Etkileri Konusunda Bilgi Düzeyleri. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karabük, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nazan KARAHAN ).
 • 2- Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 2007. CERCLA Priority List of Hazardous Substances. U.S.Department of Health and Human Services. Atlanta, GA.
 • 3- Alkaya DB, Karaderi S, Erdoğan G, Cücü AK. (2015). İstanbul Aktarlarında Satılan Bitkisel Çaylarda Ağır Metal Tayini. Marmara Pharmaceutical Journal, 19(2):136-140.
 • 4- Al-Saleh I, Shinwari N, Mashhour A, Mohamed Gel D, Rabah A. (2011). Heavy Metals (Lead, Cadmium And Mercury ) in Maternal, Cord Blood and Placenta Of Healthy Women. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214(2): 79- 101.
 • 5- Arbuckle TE, Liang CL, Morisset AS, Fisher M, Weiler H, Cirtiu CM, Legrand M, Davis K, Ettinger AS, Fraser WD. (2016). Maternal and fetal exposure to cadmium, lead, manganese and mercury: the MIREC study. Chemosphere, 163, 270-282.
 • 6- Ateş F. (2008). Bazı Araç Klima Filtreleri Yardımıyla İstanbul Havasındaki Eser Element Kirliliğinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR).
 • 7- Baranowska I. (1995). Lead and cadmium in human placentas and matemal and neonatal blood (in a heavily polluted area) measured by graphite furnace atomic absorption spectrometry. Occup Environ Med, 52 (4):229-32.
 • 8- Boğa A. (2007). Ağır Metallerin Özellikleri ve Etki Yolları. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 16(3):218-234.
 • 9- Çağlarırmak N, Hepçimen AZ. (2010). Ağır Metal Toprak Kirliliğinin Gıda Zinciri ve İnsan Sağlığına Etkisi. Akademik Gıda, 8(2):31-35.
 • 10- Caserta D, Grazıano A, Monte G, Bord G and Moscarını M. (2013). Heavy metals and placental fetal-maternal barrier: a mini-review on the major concerns. European Review for Medical and Pharmacol ogical Sciences,17(16): 2198-2206.
 • 11- Çetinkaya K. (2018). Karabük İli ve Çevresinde Anne Sütünde Kurşun, Kadmiyum, Nikel Düzeyleri. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karabük, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Namık BİLİCİ ).
 • 12- Çırak E. (2016). Kadınlarda Açıklanamayan Primer İnfertilite ile Farklı Biyolojik Örneklerdeki Metal Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toksikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (Danışman: Prof. Dr. Ecz. Kd. Alb. Cemal AKAY).
 • 13- Demir N, Göktürk T, Akçay O. (2014). Bazı Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal (Pb, Cd) Tayini. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 9(2):194-200.
 • 14- Eravcı DB. (2016). Ağır Metal Maruziyetinin Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi: Seramik Sektörü Örneği. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (Danışman: Prof. Dr. Adem ÇİÇEK).
 • 15- Fatmi Z, Sahito A, Ikegami A, Mizuno A, i Cui X, Mise N, Takagi M, Kobayashi Y,Kayama F. (2017). Lead Exposure Assesment Among Pregnant Women, Newborns and Children: Case Study From Karachi, Pakistan. Environmental Research and Public Health. 14(4):413.
 • 16- García-Esquinas E, Pérez-Gómez B, Fernández-Navarro P, Fernández MA, De Paz C, Pérez-Meixeira AM, Cisneros M. (2013). Lead, mercury and cadmium in umbilical cord blood and its association with parental epidemiological variables and birth factors. BMC Public Health, 13(1), 1.
 • 17- Hertz-Picciotto I, Schramm M, Watt-Morse M, Chantala K, Anderson J. Osterloh J. (2000). Patterns and Determinants of Blood Lead During Pregnancy. American Journal Epidemiology. 152(9):829–837.
 • 18- İnternet: https://merlab.metu.edu.tr/tr/atomik-absorpsiyon-spektrometresi (Erişim tarihi: 10.10.2019).
 • 19- Janjua NZ, Delzell E, Larson RR, Meleth S, Kabagambe E,Kristensen S,Sathiakumar N. (2008). Maternal Nutritional Status During Prernancy and Surma use Determine Cord Lead Levels in Karachi Pakistan. Environ Res. 108(1):69-79.
 • 20- Jarup L, Akesson A. (2009). Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicology and applied pharmacology, 238(3), 201-208.
 • 21- Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Güven A, Timur S. (2003). Metallerin çevresel etkileri-I. Metalurji Dergisi, 136: 47-53.
 • 22- Kaya S. (2014). Anne Biyolojik Örnekleri, Plasenta ve Kordon Kanında Civa Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, (Danışman: Doç. Dr. Zeliha Kayaaltı).
 • 23- Küçük Böttjer N. (2008). İlkokul Çocuklarında Kan Kurşun Düzeyi ve Risk Faktörleri ve Subjektif Okul Başarı Durumu İlişkisi. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İstanbul, (Danışman: Prof. Dr. Ayşe Kaymaz).
 • 24- Mortada, WI, Sobh MA, El-Defrawy MM. (2004). The exposure to cadmium, lead and mercury from smoking and its impact on renal integrity. Medical Science Monitor, 10 (3), CR112-116.
 • 25- Örün E ve Yalçın SS. (2011). Kurşun, Civa, Kadmiyum: Çocuk Sağlığına Etkileri ve Temasın Belirlenmesinde Saç Örneklerinin Kullanımı Lead, Mercury, Cadmium: Effects on Child Health and Using Hair Samples in Determination of Exposure. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 3(2):73-81.
 • 26- Özden T.A, Gökçay G, Ertem H.V, Süoğlu OD, Kiliç A, Sökücü S, Saner G. (2007). Elevated hair levels of cadmium and lead in school children exposed to smoking and in highways near schools. Clin Biochem, 40(1-2): 52-6.
 • 27- Öztan Ö, Yalçın S, Aliyev V, Kurtay G, Söylemezoğlu T. (2009). Ankara’da Yaşayanların Toksik Metal ve İz Element Düzeyleri. Kadın Doğum Dergisi, 7(3):1699-1703.
 • 28- Raghunath R, Tripathi RM, Sastry VN, Krishnamoorthy TM. (2000). Heavy metals in maternal and cord blood. Science of the total environment, 250(1-3), 135-141.
 • 29- Rakıcıoğlu N. (1991). Kadmiyumun Sağlık ve Beslenmedeki Önemi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 20(1): 107-115.
 • 30- Tuna B. (2011). Tekirdağ İli Şarköy Yöresinde Yetiştirilen Zeytinlerde Bazı Ağır Metaller İle Mikrobesin Elementlerinin Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümit GEÇGEL).
 • 31- Yalçın Ö. (2009). Konya'da Tüketime Sunulan Beyaz Salamura, Tulum ve Kaşar Peynirlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. K. Kaan TEKİNŞEN).
 • 32- Zhou C, Zhang R, Cai, Xiao R, Huanling Y. (2017). Trace elements profiles of maternal blood, umbilical cord blood and placenta in Beijing, China. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 1-201.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Yılmaz ALTUNER> (Primary Author)
KARABUK UNIVERSITY
0000-0002-8162-2842
Türkiye


Kübra BİLGİÇ This is me
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Suzan ONUR YAMAN>
KARABUK UNIVERSITY
0000-0001-8145-6090
Türkiye

Publication Date August 30, 2020
Application Date August 10, 2020
Acceptance Date August 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Altuner, Y. , Bilgiç, K. & Onur Yaman, S. (2020). Lead - Cadmium Level in Cord Blood and Determining the Factors Affecting . Sabuncuoglu Serefeddin Health Sciences , 2 (2) , 37-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sshs/issue/56601/778841