Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2021, Volume 3, Issue 3, 47 - 62, 31.12.2021

Abstract

References

 • Arunda M., Emmelin A., Asamoah B.O. (2017). Effectiveness of antenatal care services in reducing neonatal mortality in Kenya: analysis of national survey data. Glob Health Action 10(1):1328796
 • Başaran S., Güzel R, Sarpel T. (2005). Yaşam Kalitesi ve Saglık Sonuçlarını Degerlendirme Ölçütleri, Romatizma, 20(1):55-63.
 • Elveren C. Aydın Dogumevinde Dogum Yapmış Olan Kadınların Dogum Öncesi Bakımları ve Gebelik Süresindeki Tutum ve Davranıslarının İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimligi Anabilim Dalı, Aydın, 2008.
 • Fidaner H, Elbi H, Fidaner C ve ark. Yaşam kalitesinin ölçülmesi, WHOQOL-100 ve WHOQOL-BREF, 3P Dergisi 1999,7 :5-13
 • Güler Ç, Akın L. (2015). Halk Sağlığı Temel Bilgiler 3, 3. Baskı, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Kaya F, Serin Ö. Dogum öncesi bakımın niteligi, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi, 2008;5 (1):28-35.
 • Kısacık G, Gölbası Z. Gebe kadınların sigara içme davranısları ve gebelikte sigaranın etkilerine yönelik bilgileri, Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2009;(4):197-205.
 • Kıssal A., Kartal B. (2019). Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım İçeriğinin Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 5(1):35-41.
 • Kılıçaslan S. Edirne Sehir Merkezindeki Son Trimestr Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Yasam Kaliteleri, Kaygı Düzeyleri, Uzmanlık Tezi, Trakya Üniversitesi Aile Hekimligi Ana Bilim Dalı, Edirne, 2008.
 • Kotelhuck M. An Evalotion of The Kessner Adequacy of Prenatal Care Index and Proposed Adequacy of Prenatal Care Utılızation Index. Am J Publıc Health. 1994;84:1414-1420.
 • Özçelik G. Aydın İlinde Gebelikte Yasanan Saglık Sorunları ve Yasam Kalitesi ile İliskisi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü Dogum ve Kadın Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi Ana Bilim Dalı, Aydın, 2010.
 • Özyılkan Ö. (2008). Kanser hastalarında yasam kalitesinin önemi, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 3(8).
 • Sağlık Bakanlığı (2018). Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • Scott JR. (1997). Sezaryen Doğumu, İçinde: Erez S (eds), Danforth Obstetrik ve Jinekoloji,7. Baskı, Yüce a.ş, İstanbul, 1997: 563-576.
 • Sunal N, Demiryay A. Gebe kadınların algıladıkları fiziksel ve emosyonel yakınmalar, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 2006;1(2):1-13.
 • Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 16.baskı, Akademisyen Kitabevi.
 • Tekelap T., Chojenta C., Smith R., Loxton D. (2019). Factors affecting utilization of antenatal care in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. Plos One 14(4):e0214848.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) (2018). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yıkar Karacay S., Nazik E. (2018). The Effect of Complaints During Pregnancy on Quality of Life International Journal of Caring Sciences 11(1):623-626.

THE EFFECT OF RECEIVING ANTENATAL CARE ON QUALITY OF LIFE AND DELIVERY MODE PREFERENCE OF PREGNANT WOMEN WHO ATTENDED TO KAYSERI MATERNITY HOSPITAL

Year 2021, Volume 3, Issue 3, 47 - 62, 31.12.2021

Abstract

This study was conducted to identify antenatal care receiving status among pregnant women and the effect of receiving antenatal care on the birth mode preference and quality of life. The sample of this descriptive study consists of 2600 pregnant women who were attended and hospitalized in Kayseri Education and Research Hospital Maternity Clinic. The data were collected by the Pregnancy Evaluation Questionnaire which determines pregnant women’s socio-demographic attributes and WHOOQL-BREF quality of life scale. Data analysis was performed using the SPSS package program version 20.0. One-way ANOVA was used on analysis of the data and t test was performed on independent groups. A P-value <0.05 was considered significant at all analyzes. The mean age of pregnant women who participated in the study was 26.3±5.6 years and a majority of them (61.6%) were between 19-30 years. A great proportion of pregnant women (89.3%) who participated in the study were housewives. Almost all of the pregnant women (95.4%) had social security. Almost all pregnant women (99.6%) took antenatal care. A total of 63% of the pregnant women received antenatal care from a state hospital, 32.4% from a private hospital, 25.2% from a family doctor and 2.9% from a university hospital. A total of 58.5% of the pregnant women decided to give birth by normal delivery, 35% decided to cesarean section, and 6.5% had not decided yet. Furthermore, 97.0% of the pregnant women started receiving ANC in the first trimester and 91.6% stated that they received ANC once a month. The mean quality of life scores of pregnant women who received ANC in the first trimester of their pregnancy is higher in all domains. The mean quality of life scores of pregnant women participating in the study increased as the frequency of ANC visits increase. It is concluded that considering the factors affecting the quality of life of pregnant women during the planning and delivery of antenatal care services can contribute to maternal and infant health.

References

 • Arunda M., Emmelin A., Asamoah B.O. (2017). Effectiveness of antenatal care services in reducing neonatal mortality in Kenya: analysis of national survey data. Glob Health Action 10(1):1328796
 • Başaran S., Güzel R, Sarpel T. (2005). Yaşam Kalitesi ve Saglık Sonuçlarını Degerlendirme Ölçütleri, Romatizma, 20(1):55-63.
 • Elveren C. Aydın Dogumevinde Dogum Yapmış Olan Kadınların Dogum Öncesi Bakımları ve Gebelik Süresindeki Tutum ve Davranıslarının İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimligi Anabilim Dalı, Aydın, 2008.
 • Fidaner H, Elbi H, Fidaner C ve ark. Yaşam kalitesinin ölçülmesi, WHOQOL-100 ve WHOQOL-BREF, 3P Dergisi 1999,7 :5-13
 • Güler Ç, Akın L. (2015). Halk Sağlığı Temel Bilgiler 3, 3. Baskı, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Kaya F, Serin Ö. Dogum öncesi bakımın niteligi, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi, 2008;5 (1):28-35.
 • Kısacık G, Gölbası Z. Gebe kadınların sigara içme davranısları ve gebelikte sigaranın etkilerine yönelik bilgileri, Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2009;(4):197-205.
 • Kıssal A., Kartal B. (2019). Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım İçeriğinin Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 5(1):35-41.
 • Kılıçaslan S. Edirne Sehir Merkezindeki Son Trimestr Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Yasam Kaliteleri, Kaygı Düzeyleri, Uzmanlık Tezi, Trakya Üniversitesi Aile Hekimligi Ana Bilim Dalı, Edirne, 2008.
 • Kotelhuck M. An Evalotion of The Kessner Adequacy of Prenatal Care Index and Proposed Adequacy of Prenatal Care Utılızation Index. Am J Publıc Health. 1994;84:1414-1420.
 • Özçelik G. Aydın İlinde Gebelikte Yasanan Saglık Sorunları ve Yasam Kalitesi ile İliskisi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü Dogum ve Kadın Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi Ana Bilim Dalı, Aydın, 2010.
 • Özyılkan Ö. (2008). Kanser hastalarında yasam kalitesinin önemi, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 3(8).
 • Sağlık Bakanlığı (2018). Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • Scott JR. (1997). Sezaryen Doğumu, İçinde: Erez S (eds), Danforth Obstetrik ve Jinekoloji,7. Baskı, Yüce a.ş, İstanbul, 1997: 563-576.
 • Sunal N, Demiryay A. Gebe kadınların algıladıkları fiziksel ve emosyonel yakınmalar, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 2006;1(2):1-13.
 • Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 16.baskı, Akademisyen Kitabevi.
 • Tekelap T., Chojenta C., Smith R., Loxton D. (2019). Factors affecting utilization of antenatal care in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. Plos One 14(4):e0214848.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) (2018). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yıkar Karacay S., Nazik E. (2018). The Effect of Complaints During Pregnancy on Quality of Life International Journal of Caring Sciences 11(1):623-626.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Emine AKSÜT AKÇAY> (Primary Author)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2056-4597
Türkiye


İskender GÜN>
ERCIYES UNIVERSITY
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Application Date October 9, 2021
Acceptance Date December 28, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Aksüt Akçay, E. & Gün, İ. (2021). THE EFFECT OF RECEIVING ANTENATAL CARE ON QUALITY OF LIFE AND DELIVERY MODE PREFERENCE OF PREGNANT WOMEN WHO ATTENDED TO KAYSERI MATERNITY HOSPITAL . Sabuncuoglu Serefeddin Health Sciences , 3 (3) , 47-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sshs/issue/67739/1007533