Research Article
BibTex RIS Cite

Meta –Topolinin Afrika Menekşesi(Saintpaulia İonanthac Wendl.)’ in İn Vitro Mikro Çoğaltımı ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkisi

Year 2019, Volume: 1 Issue: 2, 45 - 50, 31.12.2019

Abstract

Afrika
menekşesi en çok tercih edilen  ve ticari
olarak çok değerli çiçekli  iç mekan süs
bitkileri içerisinde yer almaktadır.Afrika menekşesi (Saintpaulia İonanthac Wendl.)’ nin çelikle çoğaltımı kolay olmasına
rağmen çelik ile üretimde sınırlı sayıda yeni bitki oluşturmaktadır. Bu
çalışmada MS ortamına ilave edilmiş 
Meta-topolinin  Saintpaulia İonanthac Wendl.in  Sürgün gelişimi üzerine etkisi incelenmiştir.
MS ortamına 0.01mg·L-1IBA
ve 0,5mg·L-1Meta-topolin,
6-Benzilaminopurin (BA), Thidiazuron (TDZ) ve isopentenyladenine
(2-İP) hormonları ilave edilmiş ve sürgün
gelişimi incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda sürgün gelişimi bakımındaneksplant
başına 22,4 adet sürgün ile en çok sürgün 
Meta-topolin
de kaydedilirkenen düşük sürgün sayısı 9 adet  ile BA ilaveli ortamda elde edilmiştir. 0.5mg·L-1IBA
konsantrasyonunda köklendirmeye alınan mikro çoğaltılan sürgünlerin %100
köklenmiş ve köklenen mikro sürgünler dış ortama başarılı bir şekilde
aktarılmıştır.Dış ortama aktarılan mikro sürgünlerin %100 canlı kalmış ve
sağlıklı bir şekilde gelişmiştir.

References

 • Aslanpour, M.,Shoor, M., Ghalekahi, B., Sharifi, A., Kharazi, M. (2018). Effect of LightVariablesTreatments On GrowthAndFlowering Of Saintpaulia (SaintpauliaIonanthaWendi). International TransactionJournal of Engineering, Management, &AppliedSciences& Technologies. 9(6), 597- 610. DOI: 10.14456/ITJEMAST.2018.55
 • Daud. N., Taha, R.M., Hasbullah, N.A. (2008) Studies on plantregenerationandsomaclonalvariation in SaintpauliaionanthaWendl. (AfricanViolet). Pak J BiolSci 9:1240–1245
 • Eastwood, A.,Bytebier, B., Tye, H., Tye, A., Robertson, A., &Maunder, M. (1998). Theconservationstatus of Saintpaulia. – Curtis'sBotanical Magazine 15: 49–62.
 • Ghorbanzade, Z.,Ahmabadi, M. (2014). An ImprovedSystemforRapid in vitroRegeneration of SaintpauliaionanthaPlantTissueCult. &Biotech. 24(1): 37‐45, 2014
 • IUCN.(2014). SSC East AfricanPlantsRedListAuthority. Saintpauliaionantha. The IUCN RedList of ThreatenedSpecies 2014: e.T158153A763135 (http://dx.doi.org/10.2305/ IUCN.UK.2014-1.RLTS.T158153A763135.en.,lastaccessed: 30 March, 2017).
 • ThePlantList.(2019). Saintpaulia. http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q= Saintpaulia (lastaccessed: 30 March, 2017).
 • Martins, D. J. (2005). Thewildside of theAfricanviolet. – Swara, JulySept 2005: 44–47.
 • Mithila. J.,Hall. J.C., Victor. J.M.,Saxena. P.K. (2003).Thidiazuroninducesshootorganogenesis at lowconcentrationsandsomaticembryogenesis at highconcentrations on leafandpetioleexplants of Africanviolet (Saintpauliaionantha Wendl). Plant Cell Rep. 21 : 408‐414.
 • Murashige. T, Skoog. F. (1962) A revisedmediumforrapidgrowthandbio-assayswithtobaccotissuecultures. PhysiolPlant 15:473–497Shukla. M.,Sullivan. J.A.,Jain. S.M.,Murch. S.J.,Saxena. P.K. (2013) Micropropagation ofAfricanviolet (SaintpauliaionanthaWendl.).MethodsMol. Biol. 11013 : 279‐289.
 • Stork,KandStork, J. (2007) You can growAfricanviolets: theofficialguideauthorizedbytheAfricanvioletsociety of America, Inc. iUniverse, Inc., Lincoln, pp 158–163
 • Sunpui,WandKanchanapoom, K. (2002) Plantregenerationfrompetioleandleaf of Africanviolet (SaintpauliaionanthaWendl.) cultured in vitrosonglanakarin j. SciTechnol., 24 (3):357-364.
 • Tsukamoto. Y.,Maekawa. S.,Yamamoto. K.,Sasaki. M.(1982). Saintpaulia. Bunka Publishing, Tokyo, Japan.
 • Web 1: http://www.plantdergisi.com/prof-dr-servet-varis/afrika-meneksesi-yetistirme-ve-uretimi.html
Year 2019, Volume: 1 Issue: 2, 45 - 50, 31.12.2019

Abstract

References

 • Aslanpour, M.,Shoor, M., Ghalekahi, B., Sharifi, A., Kharazi, M. (2018). Effect of LightVariablesTreatments On GrowthAndFlowering Of Saintpaulia (SaintpauliaIonanthaWendi). International TransactionJournal of Engineering, Management, &AppliedSciences& Technologies. 9(6), 597- 610. DOI: 10.14456/ITJEMAST.2018.55
 • Daud. N., Taha, R.M., Hasbullah, N.A. (2008) Studies on plantregenerationandsomaclonalvariation in SaintpauliaionanthaWendl. (AfricanViolet). Pak J BiolSci 9:1240–1245
 • Eastwood, A.,Bytebier, B., Tye, H., Tye, A., Robertson, A., &Maunder, M. (1998). Theconservationstatus of Saintpaulia. – Curtis'sBotanical Magazine 15: 49–62.
 • Ghorbanzade, Z.,Ahmabadi, M. (2014). An ImprovedSystemforRapid in vitroRegeneration of SaintpauliaionanthaPlantTissueCult. &Biotech. 24(1): 37‐45, 2014
 • IUCN.(2014). SSC East AfricanPlantsRedListAuthority. Saintpauliaionantha. The IUCN RedList of ThreatenedSpecies 2014: e.T158153A763135 (http://dx.doi.org/10.2305/ IUCN.UK.2014-1.RLTS.T158153A763135.en.,lastaccessed: 30 March, 2017).
 • ThePlantList.(2019). Saintpaulia. http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q= Saintpaulia (lastaccessed: 30 March, 2017).
 • Martins, D. J. (2005). Thewildside of theAfricanviolet. – Swara, JulySept 2005: 44–47.
 • Mithila. J.,Hall. J.C., Victor. J.M.,Saxena. P.K. (2003).Thidiazuroninducesshootorganogenesis at lowconcentrationsandsomaticembryogenesis at highconcentrations on leafandpetioleexplants of Africanviolet (Saintpauliaionantha Wendl). Plant Cell Rep. 21 : 408‐414.
 • Murashige. T, Skoog. F. (1962) A revisedmediumforrapidgrowthandbio-assayswithtobaccotissuecultures. PhysiolPlant 15:473–497Shukla. M.,Sullivan. J.A.,Jain. S.M.,Murch. S.J.,Saxena. P.K. (2013) Micropropagation ofAfricanviolet (SaintpauliaionanthaWendl.).MethodsMol. Biol. 11013 : 279‐289.
 • Stork,KandStork, J. (2007) You can growAfricanviolets: theofficialguideauthorizedbytheAfricanvioletsociety of America, Inc. iUniverse, Inc., Lincoln, pp 158–163
 • Sunpui,WandKanchanapoom, K. (2002) Plantregenerationfrompetioleandleaf of Africanviolet (SaintpauliaionanthaWendl.) cultured in vitrosonglanakarin j. SciTechnol., 24 (3):357-364.
 • Tsukamoto. Y.,Maekawa. S.,Yamamoto. K.,Sasaki. M.(1982). Saintpaulia. Bunka Publishing, Tokyo, Japan.
 • Web 1: http://www.plantdergisi.com/prof-dr-servet-varis/afrika-meneksesi-yetistirme-ve-uretimi.html
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Nevzat Sevgin 0000-0001-5405-060X

Publication Date December 31, 2019
Submission Date October 30, 2019
Acceptance Date December 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Sevgin, N. (n.d.). Meta –Topolinin Afrika Menekşesi(Saintpaulia İonanthac Wendl.)’ in İn Vitro Mikro Çoğaltımı ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkisi. Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 45-50.