Year 2012, Volume 2012 , Issue 27, Pages 1 - 14 2012-04-01

District Of Atina/Pazar As An Administrative Unit Of Trabzon Province In The 19th Century
XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı

Süleyman DEMİRCİ [1] , Hüseyin SARAÇ [2]


Bu çalışmada “XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı” başlığı adı altında, adı geçen kazânın idarî statüsündeki değişmeleri incelenecektir. Atina kazâsı, 1800’lerin başlarında Trabzon Eyâleti’ne bağlı Gönye sancağı’nın bir kazâsı konumunda idi. 1800-1900 yılları arasında Osmanlı Devleti, cephelerde yenilgilerin ardından toprak kayıpları yaşarken, devlet, çağa ayak uydurmaya yönelik birçok alanda yeniden yapılanma sürecini de yaşıyordu. Atina kazâsı’nın bu süreç içindeki idarî statüsü bu gelişmelere bağlı olarak değişimlere uğramıştır. Dönüşümünü zorlayan bu gerekçelerden dolayı Atina, verilen tarih aralığında kazâ statüsünü korurken kazânın bağlı bulunduğu idari birimler ve kazâya bağlı idari birimlerin değişimine sahne olmuştur. Süreç içinde yaşanan bu gelişmeler incelenip değerlendirilecektir. Bu süreç değerlendirilirken Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki ilgili defter serilerinin yanında, Trabzon Vilâyet Salnameleri’ndeki bilgiler de göz önüne alıp mevcut literatür ile buluşturularak belirtilen zaman aralığında kazânın idarî biriminde meydana gelen değişiklikleri merkez-taşra ilişkileri bağlamında değerlendirmek suretiyle bölgede, imparatorluğun “en uzun yüzyıl”ında, yaşanan değişim ve dönüşüm sürecini yakından izleme imkanı bulmuş olacağız
Trabzon, Eyâlet, Vilâyet, Sancak, Atina Kazâsı, Rize, XIX. Yüzyıl
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman DEMİRCİ

Author: Hüseyin SARAÇ

Dates

Publication Date : April 1, 2012

Bibtex @ { sufesosbil136248, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {2012}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı}, key = {cite}, author = {DEMİRCİ, Süleyman and SARAÇ, Hüseyin} }
APA DEMİRCİ, S , SARAÇ, H . (2012). XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2012 (27) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/11410/136248
MLA DEMİRCİ, S , SARAÇ, H . "XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012 (2012 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/11410/136248>
Chicago DEMİRCİ, S , SARAÇ, H . "XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012 (2012 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı AU - Süleyman DEMİRCİ , Hüseyin SARAÇ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 2012 IS - 27 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı %A Süleyman DEMİRCİ , Hüseyin SARAÇ %T XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V 2012 %N 27 %R %U
ISNAD DEMİRCİ, Süleyman , SARAÇ, Hüseyin . "XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012 / 27 (April 2012): 1-14 .
AMA DEMİRCİ S , SARAÇ H . XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 2012(27): 1-14.
Vancouver DEMİRCİ S , SARAÇ H . XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 2012(27): 14-1.