Year 2012, Volume 2012 , Issue 27, Pages 191 - 210 2012-04-01

Social Problems of Migrants (A Case Study Isparta)
Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği)

Hüseyin BAL [1] , Hasan Hüseyin AYGÜL [2] , Zekavet Nuran OĞUZ [3] , Meyrem Tuna UYSAL [4]


Bu makale Isparta il merkezine iç göçle gelenlerin kentlileşme süreçlerinde yaşadıkları toplumsal sorunlarını anlamayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Makale, esas olarak saha çalışması verilerine dayanmaktadır. Saha çalışması sürecinde, Isparta’ya gelen göç grupları hakkında önemli veriler elde edilmiştir. Bunlar; demografik, sosyal ve ekonomik özellikleri, göç nedenleri, göç sonrası durumları, memleketleriyle kurulan ilişki düzeyi ve türü, kentsel değerleri ve davranışları, kurdukları sosyal ağlar, Isparta algısı, hizmet birimlerini değerlendirme biçimleri gibi başlıkları içermektedir. Bu araştırmanın evreni Isparta il merkezinde 44 mahallede yaşayan farklı tarihlerde gelmiş olan göçmenlerdir. Bu evreni temsil etme kapasitesinde olan 1178 kişi örneklem olarak seçilmiştir. Göç edenlerle çoğunlukla aile ortamında görüşülmüştür. Görüşülen kişilere 72 soruluk görüşme (anket) formu uygulanmıştır. Anket formları SPSS programında değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında verilerin genel değerlendirmesi yapılmış ve öneriler ifade edilmiştir
Göç, iç göç, göçmen, kent, kentlileşme, toplumsal sorunlar
 • Akşit, Bahattin, “İçgöçlerin Nesnel ve Öznel Toplumsal Tarihi Üzerine Gözlemler: Köy Tarafından Bir Bakış” Türkiye’de İçgöç, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Bal, Hüseyin, Kent Sosyolojisi. Beşinci Baskı. Fakülte Kitabevi. Isparta, 2011.
 • Boyd, M., ‘Family and personal networks in international migration: recent developments and new agendas’. International Migration Review. 23(3), 1989.
 • Haung, S. “Migration Networks and Migration Decision-Making”. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 34. No. 4. May , 2008.
 • İçduygu, Ahmet Turgay Ünalan, “Türkiye’de İç Göç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri” Türkiye’de İçgöç, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 1998.
 • Kartal, Kemal, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de Kentlileşme, Adım Yay., Ankara., 1992.
 • Kaygalak, Sevilay, Kentin Mültecileri, Dipnot Yay., Ankara, 2009.
 • Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası. İmge Yay., 3.Baskı. Ankara. 1996.
 • Kıray, Mübeccel “II.Dünya Savaşı Sonrasında Metropollerdeki Sosyal Değişim”, Adakentliyim Dergisi ,Yıl 1, sayı 1, 1995.
 • Lee, L., “A Theory of Migration”, Demography. Vol. 3.no 1,1966.
 • Marshall, Gorden , Sosyoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yay.. Ankara., 1999.
 • Peker, Mümtaz, “Türkiye’de İçgöçün Değişen Yapısı”, 75.Yılda Köylerden Şehirlere, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul, 1999.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de İçgöç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma Aşamasına Geldi” . Türkiye’de İçgöç,Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay, İstanbul,1998.
 • Wirth, Louis, “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme”, 20.Yüzyıl Kenti, Derleyen ve Çev. Bülent Duru, Ayten Aklan, İmge Kitabevi, Ankara, 2002,s. 78.
 • Yalçın, Cemal, Göç Sosyolojis, Anı Yay., Ankara,2004.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin BAL

Author: Hasan Hüseyin AYGÜL

Author: Zekavet Nuran OĞUZ

Author: Meyrem Tuna UYSAL

Dates

Publication Date : April 1, 2012

Bibtex @ { sufesosbil136261, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {2012}, pages = {191 - 210}, doi = {}, title = {Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği)}, key = {cite}, author = {BAL, Hüseyin and AYGÜL, Hasan Hüseyin and OĞUZ, Zekavet Nuran and UYSAL, Meyrem Tuna} }
APA BAL, H , AYGÜL, H , OĞUZ, Z , UYSAL, M . (2012). Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2012 (27) , 191-210 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/11410/136261
MLA BAL, H , AYGÜL, H , OĞUZ, Z , UYSAL, M . "Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği)". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012 (2012 ): 191-210 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/11410/136261>
Chicago BAL, H , AYGÜL, H , OĞUZ, Z , UYSAL, M . "Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği)". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012 (2012 ): 191-210
RIS TY - JOUR T1 - Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği) AU - Hüseyin BAL , Hasan Hüseyin AYGÜL , Zekavet Nuran OĞUZ , Meyrem Tuna UYSAL Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 210 VL - 2012 IS - 27 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği) %A Hüseyin BAL , Hasan Hüseyin AYGÜL , Zekavet Nuran OĞUZ , Meyrem Tuna UYSAL %T Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği) %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V 2012 %N 27 %R %U
ISNAD BAL, Hüseyin , AYGÜL, Hasan Hüseyin , OĞUZ, Zekavet Nuran , UYSAL, Meyrem Tuna . "Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği)". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012 / 27 (April 2012): 191-210 .
AMA BAL H , AYGÜL H , OĞUZ Z , UYSAL M . Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 2012(27): 191-210.
Vancouver BAL H , AYGÜL H , OĞUZ Z , UYSAL M . Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 2012(27): 210-191.