Year 2017, Volume , Issue 42, Pages 19 - 26 2017-12-29

KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ

İlhan Erdem [1]


Bugünkü medeniyetimizin merkez kaynağı olan, Irak-Mezopotamya uygarlığının 3000 yıllık insanlığa önderlik etmiş parlak ve muhteşem bir dönemin ardından, Suriye bilhassa Geç Antikçağ’da dünyanın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi oldu. Medeniyet unsurları dünyaya buradan yayıldı. Ortaçağ’ın başlamasıyla birlikte bu coğrafyada derin bir sessizlik dönemine girerken sahip oldukları tüm değişikleri adeta kaybettiler.

Miladi 11. Asrın başlarında dünyada yaşanan büyük siyasi, askeri ve ekonomik değişim ve dönüşüm, Suriye ve çevresinin bir kez daha tarihin ön saflarına geçmesine neden oldu. Asya’da Selçuk, Ön Asya’da Selçuklu adıyla büyük bir Türk-İslam İmparatorluğu kuran Oğuz Türkleri İran ve Anadolu ile birlikte Suriye’yi hâkimiyetlerine alarak Akdeniz’in doğusuna hâkim oldular. Aynı dönemde Papalık liderliğinde yeniden güçlenme sürecine giren Avrupa, Doğu hâkimiyetine giden yolda (II. Roma) Suriye ve Filistin çok önemli idi. İlk hamle olarak I. Haçlı Seferi esnasında isteklerine kısmen ulaşarak Urfa, Antakya, Trablus ve Kudüs’de hâkimiyet kuran Avrupa Haçlılarına, Türklerin liderliğindeki Müslümanlar bölgeye geniş ölçüde hâkim olma fırsatı vermediler ve istilalara direndiler. Makalemizde Suriye’deki bu direncin ilk safhaları konu edilmektedir.

Haçlı, Suriye Irak, Dımaşk, Tuğtegin, selçuklu
  • KAYNAKÇA Al-Bondari, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Çev. Kıvameddin Burslan, Ankara, 1999. Azımî, Azımî Tarihi (Selçuklular ile İlgili Bölümler (1038-1144), Çev. Ali Sevim, Ankara 1988. BEZER, Gülay Öğün, “Tuğteginliler”, DİA, C. 41, 2012, s.348-351. GIBB, H.A.R., The Damascus Chronicle of the Crusades, London, 1932. HARTMAN, R., “Şam”, İA, C. 11, İstanbul, 1979, s.298-310. HEYD, W. Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, Çev. Enver Ziya Karal, Ankara, 2000. HILLENBRAND, Carole, Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri, çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul, 2015. HITTI, Philipp K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, Çev. Salih Tuğ, İstanbul, 1995. İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, Çev. Abdülkerim Özaydın, C. 10, İstanbul, 1987. İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, Çev. Abdülkerim Özaydın, C. 11, İstanbul, 1989. RUNCIMAN, Steven, Haçlı Seferleri Tarihi, C. II, Çev. Fikret Işıltan, Ankara, 1987. SEVİM, Ali, “Artuk oğlu İlgazi”, Belleten, XXVI/104, 1962, s. 628-670. SEVİM, Ali, “Tuğtegin”, İA, C. 12/2, İstanbul, 1988, s. 44-47. SEVİM, Ali, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, Ankara, 1989.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İlhan Erdem (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { sufesosbil359859, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {19 - 26}, doi = {}, title = {KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ}, key = {cite}, author = {Erdem, İlhan} }
APA Erdem, İ . (2017). KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (42) , 19-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/33853/359859
MLA Erdem, İ . "KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017 ): 19-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/33853/359859>
Chicago Erdem, İ . "KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017 ): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ AU - İlhan Erdem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - IS - 42 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ %A İlhan Erdem %T KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 42 %R %U
ISNAD Erdem, İlhan . "KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (December 2017): 19-26 .
AMA Erdem İ . KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; (42): 19-26.
Vancouver Erdem İ . KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; (42): 26-19.