Year 2018, Volume , Issue 44, Pages 26 - 39 2018-08-31

Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar

Kadir KASALAK [1] , Şengül BÜYÜKBOYACI [2]


Öz

Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) üniversitelerin fiziki kapasitelerini artırmak amacıyla; kontenjanları artırma, gece öğretimi ve ek kapasite yaratılması bakımından da özel yüksekokulların açılması gibi çok önemli adımlar atılmıştır.  Örneğin: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde gece öğretimi uygulaması başlatılmış, daha sonra diğer üniversitelerin bazı fakültelerinde de uygulamaya devam edilmiştir. Koalisyon Hükümetleri Dönemi’nde (1961-1965) açılmasına büyük önem verilen özel yüksekokulların açılmasına Süleyman Demirel Dönemi’nde de devam edilmiştir. Özel yüksekokullar daha fazla bireyin yükseköğretimden yararlanmasının sağlanması bakımından önemli hamledir. AP’nin ekonomide benimsediği liberal politikalar nedeniyle özel yüksekokulların açılmasının desteklenmesi olumlu sonuçlar vermiştir.  Ancak 1971 yılında 12 Mart Muhtırasıyla tek başına iktidar olan, III. Süleyman Demirel Hükümetinin istifa etmesi üzerine göreve gelen Nihat Erim Hükümeti Dönemi’nde özel yüksekokullar kapatılarak devlet üniversitelerine bağlanmıştır. Çalışmada Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) daha fazla lise mezununun yükseköğretimden yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmaların bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Süleyman Demirel Dönemi, , Yükseköğretim, Gece Öğretimi, Özel Yüksekokullar

Anahtar Kelimeler: Süleyman Demirel Dönemi, , Yükseköğretim, Gece Öğretimi
  • KAYNAKÇAAKYOL, Coşkun (06.07.1967). “Üniversitelerarası Giriş İmtihanları”, Cumhuriyet, ss. 2.AP SEÇİM BEYANNAMESİ ( 1965). Ankara: Adalet Partisi Merkez Neşriyatı 21.______, (1969). Ankara: Adalet Partisi Genel Merkez Yayınları, No:38.ATANUR BASKAN, Gülsün (1985). “12 Eylül 1980 Öncesi Dönemde Yükseköğretimde Sorunlar, Bu Tarihten Sonra Alınan Önlemler, İlk Sonuçlar”, Ankara: Ankara Ü. Sosyal Bilimler Ens., Yüksek Lisans Tezi, ss. 14.CUMHURİYET (16.11.1965). “Açıkta Kalan Öğrencilerin Bir Kısmına Yer Bulundu”, s. 1._____, (21.11.1965). “Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Gece Öğretimi Yapacak”, ss. 1._____, (04.11.1966). “Üniversiteye Alınmayanlar Yürüyüş Yapacaklar”, ss. 1._____, (07.11.1966). “Üniversiteye Giremeyen Öğrenciler Rektörü Suçladı”, ss. 1,7._____, (28.09.1968). “Ertem ‘Özel Okulların Devletleştirilmesi Anayasaya Aykırıdır’ Dedi”, ss. 1._____, (28.10.1968). “Üniversiteye Giremeyenler Direniş Komitesi Kurdu”, ss. 1._____, (12.08.1969). “Devlet Planlama Teşkilatının Uygulama Raporuna Göre: Eğitim Görevinde Üniversiteler Yetersiz Kalıyor”, ss. 7._____, (21.11.1969). “5 Fakültede Gece Öğretimi Yapılması Kesinleşti”, ss. 1._____, (14.10.1970). “Başbakan: Yüksekokul Öğrencileri 300 Bine Çıkarılacak”, ss. 1,7._____, (13.01.1971). “Anayasa Mahkemesi Özel Okulları Anayasaya Aykırı Buldu”, ss. 1,7.DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (1974). Millî Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972 (1967). Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı.GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZGİN İLE YAPTIĞIM GÖRÜŞME (11.06.2013). Ankara.GÜVEN, İsmail (1998). “Türkiye’de 1950-1980 Yılları Arasında Örgün Eğitimde Yapısal Değişme ve İdeoloji Arasındaki İlişkiler”, Ankara: Ankara Ü. Sosyal Bilimler Ens. Doktora Tezi, ss. 239.http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/512/6305.pdf.http://universitem.hacettepe.edu.tr/hakkinda.html.HÜRRİYET (21.11.1965). “Açıkta Kalan Lise Mezunları İçin Yeni Bir fakülte Açılacak”, ss. 1._____, (21.11.1965). “Ankara’da İkili Tedrisat Düşünüldü”, ss. 1._____, (14.12.1965). “MTTB Yöneticileri Profesörlere Çattı”, ss. 1._____, (07.11.1966). “Üniversite’de İkili Öğretim Düşünülüyor”, ss. 1._____, (13.01.1971). “Anayasa Mahkemesin Aldığı Karar: Özel Yüksek Okullar 9 Temmuzda Kapanıyor”, ss. 1, 9.KABAKLI, Ahmet (20.11.1969). “Üniversiteye Giremeyenler”, Tercüman, , ss. 2.KİLİ, Suna ve GÖZÜBÜYÜK Şeref (1985). Sened-i İttifaktan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.KUYUCUKLU, Nazif (02.12.1969). “Üniversiteye Giremeyenler”, Cumhuriyet, ss. 4.MEB Tebliğler Dergisi (24.03.1969). Cilt:32, Sayı:1547, ss. 91.SELÇUK, İlhan (04.01.1966). “Üniversiteye Hücum”, Cumhuriyet, ss. 2.ŞEHSUVAROĞLU, Bedi (20.11.1967). “Özel Yüksek Öğretim ve Gençlik”, Tercüman, ss. 2.TERCÜMAN (10.11.1965). “İzinsiz Yürüyüş Yapmak İsteyen Öğrenciler, Dün Polisle Çatıştı”, ss. 1._____, (26.11.1965). “Üniversitede İkili Öğretim Yapılacak”, ss. 1._____, (07.11.1966). “Üniversitede İkili veya Gece Öğretimi Yapılacak”, ss. 1,7._____, (09.11.1966). “Dengiz: Gece Üniversiteleri Açılacak Dedi”, ss. 1._____, (20.08.1968). “Eğitim Bakanı Bu Yıl Üniversite Öğrencisi Açıkta Kalmayacak Dedi”, ss. 7._____, (28.09.1968). “Ertem: Öğrenci Masraflarını Azaltacağız Dedi”, ss. 7._____, (22.10.1968). “Öğrenciler Gece Üniversitesi İstedi”, ss. 1._____, (06.11.1968). “Üniversitelerde Çift Tedrisat”, ss. 1._____, (18.11.1969). “Üniversite 517 Yıldan Beri İlk Defa Törensiz Açıldı”, ss. 7._____, (14.10.1970). “Başbakan: Memleketi İlelebet Yaşatmanın Yollarını Arayalım”, ss.7._____, (14.01.1971). “Bir Kısım Özel Okullar Devletleştirilecek”, ss. 1,7. TBMM Tutanak Dergisi (03.11.1965). B:3, O:2, ss. 20._____, ( 04.02.1966). B:41, O:3, ss. 435-467._____, (08.11.1966). B:3, O:1, ss. 57-62._____, (11.05.1967). B:59, O:1, ss. 221,228._____, (22.06.1967). B:76, O:1, ss. 343-344._____, (22.06.1967). B:76, O:1, ss. 363._____, (23.11.1967). B:6, O:1, ss. 138. _____, (05.02.1968). B:28, O:2, ss. 549-596._____, (01.02.1969). B:29, O:3, ss. 110-111._____, (01.04.1969). B:46, O:1, ss. 377-378._____, (07.11.1969). B:4, O:2, ss. 145-146._____, (02.02.1970). B:36, O:1, ss. 22-84._____, (09.03.1970). B:49, O:1, ss. 272.T.C. Resmi Gazete (18.06.1965). “Özel Öğretim Kurumları Kanunu”, No:625, Sayı:12026, ss. 584-586.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Kadir KASALAK
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Şengül BÜYÜKBOYACI (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2018

Bibtex @research article { sufesosbil431090, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {26 - 39}, doi = {}, title = {Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar}, key = {cite}, author = {Kasalak, Kadir and Büyükboyacı, Şengül} }
APA Kasalak, K , Büyükboyacı, Ş . (2018). Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (44) , 26-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/39035/431090
MLA Kasalak, K , Büyükboyacı, Ş . "Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 ): 26-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/39035/431090>
Chicago Kasalak, K , Büyükboyacı, Ş . "Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 ): 26-39
RIS TY - JOUR T1 - Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar AU - Kadir Kasalak , Şengül Büyükboyacı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 39 VL - IS - 44 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar %A Kadir Kasalak , Şengül Büyükboyacı %T Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 44 %R %U
ISNAD Kasalak, Kadir , Büyükboyacı, Şengül . "Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 44 (August 2018): 26-39 .
AMA Kasalak K , Büyükboyacı Ş . Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (44): 26-39.
Vancouver Kasalak K , Büyükboyacı Ş . Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (44): 26-39.
IEEE K. Kasalak and Ş. Büyükboyacı , "Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 44, pp. 26-39, Aug. 2018