Year 2019, Volume , Issue 46, Pages 26 - 36 2019-03-28

BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ

Aziz ALTI [1]


Baba Sultan-Sureti Baba zaviyesi, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunmaktadır. Hamitoğulları Beyliği döneminde kurulan Sureti Baba zaviyesi, Eğirdir ve çevresinin Osmanlı Devleti sınırlarına ilhak edilmesiyle Osmanlı Devleti’nde varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Kuruluşunda Bektaşi tarikatına mensup olan Sureti Baba zaviyesi, 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşiliğin de yasaklanmasıyla faaliyetlerine ara vermiştir. Bu dönemde diğer Bektaşi tekkelerinde olduğu gibi Sureti Baba zaviyesinin mallarına Devlet tarafından el konulmuştur. Bir müddet sonra yeniden açılan Sureti Baba zaviyesi, bu kez bir Nakşi zaviyesi olarak varlığını sürdürmüştür. XIV. yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Sureti Baba zaviyesinin, 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla varlığı sona ermiştir. Ele alınan bu çalışma Sureti Baba zaviyesinin kuruluşundan kapanış tarihi olan 1925 yılına kadar ki zaman diliminde zaviyenin geçirdiği aşamaları inceleyecektir.
Baba Sultan-Sureti Baba Zaviyesi, Eğirdir, Hamitoğulları Beyliği, Bektaşi, Nakşi
  • Arşiv VesikalarıCumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi (COA)Mühimme Defteri (MHM.d.): 47.Cevdet Evkaf (C.EV.) 444/22497. Cevdet Maarif (C.MF.) 160/7969.Evkaf Muhasebe Kalemi (EV.MH.) 1202/766; 2226/114Evkaf Mektubi Kalemi (EV.MKT.) 1495/166; 1495/174; 1495/176; 1495/178; 1500/304.Hatt-ı Hümayun (HAT) 248/14056.Maliyeden Müdevver Defterler (MAD.d.) 9771.Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA)Defter No: 148; 272; 485; 3169; 4125; 4643.IMUF-EHMM 660/40.Diğer KaynaklarAltı, A. (2018). III. Ahmet Dönemi’nde Pirevi (Hacı Bektaş Veli Tekkesi). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 183-194. Böcüzade Süleyman Sami. (1983). Isparta Tarihi (Sad. Suat Seren). İstanbul: Serenler. Durma, A. (2010). Eğirdir Evliyaları. Amasya.Faroqhi, S. (2017). Anadolu’da Bektaşilik. İstanbul: Alfa.Karaca, B. (2014). 1501’De Hamid Sancağı Vakıfları. Burdur: Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.Maden, F. Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşiliğin Yasaklı Yılları. Ankara: TTK.Taşğın, A. (2013). Dediği Sultan ve Menakıbı: Konya ve Çevresinde Alevi Bektaşi Ocaklarının İzleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Dergisi, 66, s. 213-238.Uzunçarşılı, İ. H. (1929). Afyonkarahisar, Sandıklı, Bolvadin, Çay, İsaklı, Manisa, Birgi, Muğla, Milas, Peçin, Denizli, Isparta, Atabey ve Eğirdir’deki Kitabeler ve Sahip, Saruhan, Aydın, Menteşe, inanç, Hamit Oğulları Hakkında Malumât. İstanbul: Devlet Matbaası. Hoca Sadeddin Efendi. (1974). Tâcü’t-Tevârih (Sad. İsmet Parmaksızoğlu). İstanbul: MEB. Yiğitbaşı, S. S. (1972). Eğirdir-Felekâbad Tarihi. İstanbul: Çeltüt.(1993). 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) I. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
Primary Language tr
Journal Section Tarih
Authors

Author: Aziz ALTI
Institution: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 28, 2019

Bibtex @research article { sufesosbil512961, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {26 - 36}, doi = {10.35237/sufesosbil.512961}, title = {BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ}, key = {cite}, author = {Altı, Aziz} }
APA Altı, A . (2019). BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (46) , 26-36 . DOI: 10.35237/sufesosbil.512961
MLA Altı, A . "BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 26-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/44257/512961>
Chicago Altı, A . "BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 26-36
RIS TY - JOUR T1 - BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ AU - Aziz Altı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35237/sufesosbil.512961 DO - 10.35237/sufesosbil.512961 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 36 VL - IS - 46 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - doi: 10.35237/sufesosbil.512961 UR - https://doi.org/10.35237/sufesosbil.512961 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ %A Aziz Altı %T BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 46 %R doi: 10.35237/sufesosbil.512961 %U 10.35237/sufesosbil.512961
ISNAD Altı, Aziz . "BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 46 (March 2019): 26-36 . https://doi.org/10.35237/sufesosbil.512961
AMA Altı A . BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (46): 26-36.
Vancouver Altı A . BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (46): 26-36.
IEEE A. Altı , "BABA SULTAN-SURETİ BABA ZAVİYESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 46, pp. 26-36, Mar. 2019, doi:10.35237/sufesosbil.512961