Year 2019, Volume , Issue 46, Pages 136 - 157 2019-03-28

UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE

Cevdet YILMAZ [1]


Bu araştırma, engelli sporcuların deneyimlerini Bourdieu'nün habitus, sermaye ve alan kavramları bağlamında incelemek ve Paralimpik Alan’a ilişkin bir analiz sunmak üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Paralimpik Alan ile deneyimi olan 16 engelli sporcu ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler habitusun engelli bir sporcu için zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmaktan çok eşitsizliklerin yaratıcısı olduğunu göstermiştir. Engelli sporcuların engelleri nedeni ile spor dünyasında ayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri görülmüştür. Engelli sporcuların spor sayesinde beden kullanımlarının farklılaştığı ve alanda görünürlük kazanmaları araştırmadan çıkan başka bir sonuçtur. Engelli sporcuların kısıtlı sosyal sermayeleri nedeni ile beden sermayelerini ekonomik sermayeye dönüştüremedikleri ve alan içerisinde hareket edemedikleri araştırmadan çıkan diğer önemli bir sonuçtur. Engelli kadın sporcuların hem kadın hem de engelli olmaları nedeni ile çifte dezavantaj yaşadıklarını ve özellikle spor alanında ayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri görülmektedir.
Paralimpik Alan, Pierre Bourdieu, Habitus, Sermaye, Alan
 • BOURDIEU, P. (1997). Toplumbilim Sorunları, (Çev.) ERGÜDEN, I., Kesit yayınları, İstanbul.
 • BOURDIEU, P. (2015). Ayrım. Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, (Çev.) ŞANNAN, D. F., BERKKUT, A. G., Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • BOURDIEU, P. (2015). Pratik Nedenler, (Çev.) TANRIÖVER, H. U., Elma Basım, İstanbul
 • BOURDIEU, P. ve PASSERON, J. C. (2014). Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Teorinin İlkeleri, (Çev.) ÜNSALDI, L., SÜMER, A., AKKAYA, Ö., Heretik Basın Yayın, Ankara.
 • BOURDIEU, P. ve WACQUANT, L. (2003). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Ökten, N., İletişim Yayınları, İstanbul.
 • BRADDOCK, D. L. ve PARISH, S. L. (2011). Sakatlığın Kurumsal Tarihi, Bezmez, D., Yardımcı, S., Şimşek, Y. (Der.), Sakatlık Çalışmaları: Sosyal Bilimlerden Bakmak, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • BROWN, D. H. K. (2006). Pierre Bourdieu’s “Masculine Domination” Thesis And the Gendered Body in Sport and Physical Culture, Sociology of Sport Journal, 23(2), 162-188
 • ÇABUKLU, Y. (2006). Bedenin Farklı Halleri, Kanat Kitap, İstanbul.
 • ÇEĞİN, G., GÖKER, E., ARLI, A. ve TATLICAN, Ü. (2007). (Der.). Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, İstanbul: İletişim.
 • DOĞAN, Ç. (2008). Postmodern Kapitalizmin Sakatları, Birikim Dergisi, sayı 229, İstanbul.
 • FIELD, J. (2006). Sosyal Sermaye, (Çev.), Bilgen, B., Şen, B., Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • FOUCAULT, M. (2011). Büyük Kapatılma, (Haz.) Keskin, F., Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • GÖZAYDIN, İ. (2014). “Bourdieu ve Din”, Cogito, Sayı. 76, ss. 388-401.
 • HİMAM ER. D. F. (2009). Modanın Yaratım Nesnesi Olarak “Tasarı Bedenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Yedi
 • KESKİN, F. (2011). " Büyük Kapatılma", Büyük Kapatılma, Michel Foucault, (Çev.), Ergüden, I., Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • OKUR, N. ve ERDUGAN, E. F. (2010). “Sosyal Haklar ve Özürlüler: Özürlülük Modelleri Bağlamında Tarihsel Bir Değerlendirme”, http://www.sosyalhaklar.net/2010/bildiri/okur.pdf, 24.06.2017.
 • SAXTON, M. (1997). “Sakat Hakları ve Elemeci Kürtaj”, http://www.sakatlikcalismalari.net//sakat-haklar-ve-secici-kurtaj.html, (02/05/2015).
 • SMITH, P. (2007). Kültürel Kuram. (Çev.), Güzelsarı, S., Gündoğdu, İ., Babil Yayınları, İstanbul.
 • ÜNAL S. (2005). Tıp Terimleri Sözlüğü, Sendrom III, 10(3).
Primary Language tr
Journal Section Sosyoloji
Authors

Orcid: 0000-0001-9433-6709
Author: Cevdet YILMAZ (Primary Author)
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 28, 2019

Bibtex @research article { sufesosbil535233, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {136 - 157}, doi = {10.35237/sufesosbil.535233}, title = {UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Cevdet} }
APA Yılmaz, C . (2019). UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (46) , 136-157 . DOI: 10.35237/sufesosbil.535233
MLA Yılmaz, C . "UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 136-157 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/44257/535233>
Chicago Yılmaz, C . "UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 136-157
RIS TY - JOUR T1 - UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE AU - Cevdet Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35237/sufesosbil.535233 DO - 10.35237/sufesosbil.535233 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 157 VL - IS - 46 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - doi: 10.35237/sufesosbil.535233 UR - https://doi.org/10.35237/sufesosbil.535233 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE %A Cevdet Yılmaz %T UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 46 %R doi: 10.35237/sufesosbil.535233 %U 10.35237/sufesosbil.535233
ISNAD Yılmaz, Cevdet . "UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 46 (March 2019): 136-157 . https://doi.org/10.35237/sufesosbil.535233
AMA Yılmaz C . UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (46): 136-157.
Vancouver Yılmaz C . UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (46): 136-157.
IEEE C. Yılmaz , "UCUBE BEDENDEN PARALİMPİK BEDENE", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 46, pp. 136-157, Mar. 2019, doi:10.35237/sufesosbil.535233