Year 2017, Volume 7 , Issue 3, Pages 456 - 466 2017-12-15

Endonezya'da Bireylerin Sokak Çocuklarını Desteklemelerini Sağlayan Önemli Faktörler
Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia

Somariah FITRIANI [1]


Bu çalışma, sokaktaki çocuklara ve uygun olmayan kentsel alanlarda yaşayan, ekonomik ve sosyal nedenlerle eğitim alamayan yoksul çocuklara (marjinal çocuklar) hizmet etmeyi amaçlayan, toplumdaki katılımcılar tarafından kurulan "ücretsiz okullar" ın kurulmasını etkileyen bazı faktörlerin irdelenmesi için gerçekleştirilmiştir. Veriler nitel analiz yöntemlerinden Miles ve Huberman model kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, Jakarta ve Depok Şehrinde bulunan üç okuldan (Sekolah Darurat Kartini, Sekolah Ustası ve Sekolah Himmata) toplanmıştır. Veri toplama sürecinde gözlem, yüz yüze görüşme, belge araştırma çalışmaları, internet üzerinden çevrimiçi makaleler ve literatür taramaları kullanılmıştır. Verilerin edinildiği bazı önemli katılımcılar, okulların sosyal koruyucuları, öğrencileri, ebeveynleri, mezunları ve kurucularıdır. Araştırmacı ayrıca Sekolah Darurat Kartini'nin faaliyetlerine 2011'in sonundan 2013 ortasına kadar yaklaşık iki yıl boyunca katıldı. Araştırma bulguları, ebeveynlerin yetiştirilmesi, ekonomik, sosyal ve eğitsel geçmişi, geniş iletişim ağı gibi dış faktörler ile bu okulların kuruluşunun temel faktörlerden biri olan fedakârlık, kararlılık ve kendini gerçekleştirme gibi iç faktörlere ayrıldığını ortaya koymuştur. Bu faktörler bütünsel olarak birbirine bağlı ve iç içe geçmiş görünmektedir. Fedakârlık ve yardımseverlik okulun kurucularının başkalarının geleceği uğruna, özellikle de sokak çocukları için farklı davranmalarını ve davranışlarını sürdürmelerinin en tetikleyici ana faktördür. Gelecek kuşaklarda, sokak çocukları eğitim erişimini eşit derecede sağlama hakkına sahiptir. BU tür okulların sağlanması ve kurulması, öğrencilerin gelişimine büyük etki yapacağı ve topluma yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

This study has an attempt to elaborate some factors affecting the establishment of “free schools” by community participant, which are intended to serve for street children and poor children (marginal children) in urban areas who do not have access to get proper education on account of economic and social issues. Qualitative approach was employed by using Miles and Hubberman model analysis to analyze the data. The data were taken from three schools (Sekolah Darurat Kartini, Sekolah Master and Sekolah Himmata), which are situated in Jakarta and Depok City. Participant observation, face-to-face interviews, documentary research studies, Internet online articles and literature reviews were used in data collection process. Some key respondents to obtain the data are the founders of schools, social guardians, pupils, parents and alumni. As a key instrument, the researcher also took part in the Sekolah Darurat Kartini’s activities for around two years from the end of 2011 until the middle of 2013. The research findings have revealed that the key factors of such schools’ establishment are altruism, determination and self-actualization are grouped into internal factors while parent’s upbringing, economic, social and educational background, wide communication network are grouped into external factors. Even though these factors are interrelated and interwoven holistically. Altruism is the most triggering primary factor what make the founders of the schools act and behave differently for the sake of other people’s future, particularly to street children.  As future generations, street children have right to obtain access for education equally. To sum up, the provision and establishment of such schools bring a greatest impact to students’ development and at the end it benefits the nation.

  • Batson, C. D. (2011). Altruism in humans. New York: Oxford University Press, Inc. Batson, C. D., & Shaw, L. L. (1991). Evidence for altruism: Toward a pluralism of prosocial motives. Psychological inquiry, 2(2), 107-122. Belarminus, R. (2015). Pembongkaran sekolah master dan ingkar janji pemkot Depok. [School’s demolition and Broken promise of Depok Government]. Retrieved on 5 September 2015 from http://www.megapolitan.kompas.com Bogdan, R.C, Biklen, & Knopp, S. (2007). Qualitative research for education: An Introduction to theories and methods. Boston, London: Pearson Education. Carlson, N. R & William, B. (1997). Psychology: The science of behavior. United States of America: Allin & Bacon A Viacom Company. Einstein, A. (1973). Ideas and opinions. New York: Dell Publishing.
  • Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research. USA: Pearson Education.
  • Khalil, E. L. (2001). Adam Smith and three theories of altruism. Recherches économiques de Louvain, 67(4), 421-435.
  • Piliavin, J. A., & Charng, H. W. (1990). Altruism: A review of recent theory and research. Annual review of sociology, 16(1), 27-65.
  • Pratisto, S. D. & Nurrohim. (2013). Master pendidik anak jalanan. [Educational Master of Street Children]. Gatra.com. 5 January 2013.
  • Scott, N., & Jonathan, S. (2007). Altruism: Concept in social science. New York: Open University Press & McGraw Hill.
  • Ternieden, M. D. (2009). A case study of community participation in primary education in three rural village schools in Ethiopia (Doctoral dissertation, The George Washington University).
  • Wargan, K., & Dershem, L. (2009). Don’t call me a street child: Estimation and characteristics of urban street children in Georgia.
  • Wiedaryanto, R., & Medi, K. (2012). Sekolah Himmata. [Himmata School]. Online article. Indosiar. Indosiar.com, Jakarta - (Wednesday, 22.02.2012).
  • Virdhani, M. H. (2016). Terminal terpadu depok mulai dibangun, Sekolah Master Tidak digusur. [Depok integrated terminal start to build, Master school not evicted]. Retrieved on 3 February 2016 from http://www.news.okezone.com.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Somariah FITRIANI

Dates

Publication Date : December 15, 2017

Bibtex @research article { suje365252, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {456 - 466}, doi = {10.19126/suje.365252}, title = {Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia}, key = {cite}, author = {FITRIANI, Somariah} }
APA FITRIANI, S . (2017). Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia. Sakarya University Journal of Education , 7 (3) , 456-466 . DOI: 10.19126/suje.365252
MLA FITRIANI, S . "Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia". Sakarya University Journal of Education 7 (2017 ): 456-466 <https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/31175/365252>
Chicago FITRIANI, S . "Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia". Sakarya University Journal of Education 7 (2017 ): 456-466
RIS TY - JOUR T1 - Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia AU - Somariah FITRIANI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.365252 DO - 10.19126/suje.365252 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 456 EP - 466 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.365252 UR - https://doi.org/10.19126/suje.365252 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia %A Somariah FITRIANI %T Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.365252 %U 10.19126/suje.365252
ISNAD FITRIANI, Somariah . "Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (December 2017): 456-466 . https://doi.org/10.19126/suje.365252
AMA FITRIANI S . Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 456-466.
Vancouver FITRIANI S . Key Factors That Trigger People to Support Street Children in Indonesia. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 466-456.