Year 2018, Volume 8 , Issue 3, Pages 63 - 79 2018-12-15

Development of the Balanced Life Scale and the Balanced Life Basic Skills Scale in the Context of Positive Psychotherapy Balance Model
Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ayşe AYPAY [1] , Ahmet KARA [2]


The aim of this study is to develop the Balanced Life and Balanced Life Basic Skills Scales in the context of the positive psychotherapy balance model and to test the relationship between these variables in a structural model. The study group consists of 251 university students; of who 190 were females (75.7%) and 61 were males (24.3%), who attend a public university in Eskişehir. For construct validity of the scales, explanatory and confirmatory factor analyzes were conducted and the Lifelong Commitment Scale was used to determine the criterion validity. Factor analysis showed that the Balanced Life Scale had four dimensions (body, achievement, relationship and spirituality) and Balanced Life Basic Skills Scale had one dimension. The structural model formed between the Balanced Life and Balanced Life Basic Skills Scales showed that the two scales were significantly correlated with each other.

Bu çalışmanın amacı, pozitif psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeklerini geliştirmek ve aralarındaki ilişkiyi yapısal bir modelle test etmektir. Çalışma grubunu Eskişehir’de bir kamu üniversitesinde öğrenim gören 190 kadın (% 75.7), 61 erkek (%24.3) olmak üzere 251 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeklerin yapı geçerliği için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmış ve ölçüt geçerliklerini belirlemek amacıyla Yaşama Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Faktör analizleri Dengeli Yaşam Ölçeğinin denge modeliyle uyumlu olarak dört boyutlu (beden, başarı, ilişki ve maneviyat) ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin de tek boyutlu olduğunu göstermiştir. Dengeli Yaşam ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçekleri arasında kurulan yapısal model iki ölçeğin birbiri ile yüksek düzeyde ilişkili olduğunu göstermiştir.   

 • Ersever, O. G. (2012). Pozitif Psikoterapi Yaklaşımına Göre Beş Basamakta Supervizyon Çalışması. III. PDR Uygulamaları Kongresi. Ankara, Türkiye.
 • Eryılmaz, A. (2010). Yeniden Gözden Geçirme: Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Amaçları Genişletme Programı. Aile ve Toplum Dergisi, 20, 53- 65.
 • Eryılmaz, A. (2011). Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Bütçe Yönetme Konusunda Sınıf Rehberliği Programı. International Journal of Educational Science, 1, 1-17.
 • Eryılmaz, A. (2012a). Pozitif Psikoterapi Bağlamında Geliştirilen Ergenler İçin Amaçları Genişletme Grup Rehberliği Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37, 164, 3-19
 • Eryılmaz, A. (2012b). Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 15, 166-174.
 • Eryılmaz, A. (2015). Pozitif Grup Psikoterapisinin Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Ön Çalışma. Kesit Akademi Dergisi, 1 (2), 12-24.
 • Kline R B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
 • Muddock, N. L. (2014). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla (Çev.Ed: Füsun Akkoyun), Nobel Yayınları: Ankara.
 • Peseschkian, N. (1998). Doğu Hikâyeleriyle Psikoterapi. (Çev. H. Fışıloğlu). İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Peseschkian, N. (2002a). Günlük Yaşamın Psikoterapisi (Çev. H. Fışıloğlu). İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Peseschkian, N. (2002b). Pozitif Aile Terapisi (Çev. M. Naim). İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Sarı, T. (2013). Using Five Stages of Positive Psychotherapy to Deal With Anger Among Children. 35. European Congress of School Psychology Association, Porto, Portugal.
 • Sarı, T., Eryılmaz A ve Varlıklı-Öztürk, G. (2010). Adaption of Wiesbaden Inventory of Positive Psychotherapy to Turkish Culture. Oral Presentation. 5th World Congress on Positive Psychotherapy, 9-12 Oct, İstanbul, Turkey.Scheier M. F., Wrosch C., Baum A., Cohen S., Martire L. M., Matthews K. A., Schulz R ve Zdaniuk B. (2006). The Life Engagement Test: Assessing Purpose İn Life. Journal of Behavioral Medicine, 29 (3), 291-298.
 • Uğur E ve Akın A. (2015). Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 424-432.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5212-4270
Author: Ayşe AYPAY
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1155-619X
Author: Ahmet KARA (Primary Author)
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2018

Bibtex @research article { suje408531, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {63 - 79}, doi = {10.19126/suje.408531}, title = {Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {AYPAY, Ayşe and KARA, Ahmet} }
APA AYPAY, A , KARA, A . (2018). Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 63-79 . DOI: 10.19126/suje.408531
MLA AYPAY, A , KARA, A . "Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 63-79 <https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/38210/408531>
Chicago AYPAY, A , KARA, A . "Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 63-79
RIS TY - JOUR T1 - Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Ayşe AYPAY , Ahmet KARA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.408531 DO - 10.19126/suje.408531 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 79 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.408531 UR - https://doi.org/10.19126/suje.408531 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Ayşe AYPAY , Ahmet KARA %T Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.408531 %U 10.19126/suje.408531
ISNAD AYPAY, Ayşe , KARA, Ahmet . "Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (December 2018): 63-79 . https://doi.org/10.19126/suje.408531
AMA AYPAY A , KARA A . Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 63-79.
Vancouver AYPAY A , KARA A . Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 79-63.