Opinion Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Misuse of ‘The Term of Extension’ in Turkish

Year 2021, Volume 27, Issue 1, 49 - 53, 30.06.2021

Abstract

Purpose: This paper aims to explain that using the word of ‘yayımlamak’ instead of “yayınlamak-publishing” in Turkish is not only a misuse but also a wrong choice.

Design/Methodology/Approach: Extension can be described simply as a system of out of school education. In general terms, it is a function that can be applied to various areas of society. It operates in the industrial, health and education sectors, as well as agricultural and rural development. It is very interesting that there is not any word in Turkish dictionaries while the word was first used in 1934 (yayım in Turkish) and afterward an extension service has been established under the Ministry of Agriculture. It is also a subject to a course named as ‘Agricultural Extension and Communication’ at the undergraduate and gradual level and a scientific discipline at the Agricultural Faculties in Turkey. It is very interesting that a word ‘yayımlamak’ originated from ‘yayım’ has been given in the dictionary and the writing guides of The Turk Language Society which is the authority in this field and also some other sources. ‘Yayımlamak’ is presented as counterpart of ‘publishing’. Fortunately, this issue has also been discussing among the scientists and practitioners from the language and literature disciplines.

Findings: In linguistics studies, besides linguistics, related branches of science should also be considered. This paper argued that it is not correct to use the word “extension” as "publishing" by adding a word suffix which is a field of science itself and a verb.

Originality/Value: Although this topic has been addressed in some previous studies, this article is an original one that based on not only linguistics discussions but also "extension" as a science and a way of education.

References

  • Balyemez, S. (2018), Yayın, Yayım, Yayınlamak, Yayımlamak Kelimelerinin Anlamları Ve Kullanımları, TÜRÜK, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi s. 79-10 Dağlar, A. (2008), "Ebussuûd Efendi'nin Telaffuz-İmlâ Üzerine Dikkatleri ve İki Risâlesi," Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , pp.186-214, 2008 FAO, (1997), Improving Agricultural Extension: A Reference Manual, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 303 p. Ferguson, C. M., and G. L. Carter, (1963), (Editors), About This Issue, Journal of Cooperative Extension, Vol.1, No., pp.2-4 (https://joe.org/ joe/ 1963spring/index.php) Gould, F. I., Steele, D. and Woodrum, W. J., (2014), Cooperative Extension: A Century of Innovation, Journal of Extension, February 2014 // Volume 52 // Number 1, Jones, G. E., and C. Garforth, (1997) (Improving Agricultural Extension: A Reference Manual, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome) pp.1-12 Labarthe, P., and C. Laurent (2013), Transformation of agricultural extension services in the EU: Towards a lack of adequate knowledge for small-scale farms, Food Policy vol. 38, pp. 240–252 Scott J. Peters, (200), Rousing the People on the Land: The Roots of the Educational Organizing Tradition in Extension Work, Journal of Extension, June, Vol.40, No.3 Şenocak, C. (1967), Yayım ve Haberleşme Ders Kitabı, 1967, Ankara Swanson, B. E. and R. Rajalahti, (2010), Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems, Agriculture and Rural Development Discussion Paper 45, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 187 p. Tıraş, Y. ve H. Ertürk, (2015), Türk Dili Devrimiyle Birlikte Türkçenin Kazanımları, LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) Cilt 1, Sayı 2, s. 205 – 220, Uzun, K. (2018), Osmanlı Türkçesindeki Dil Yanlışlarına Dair En Büyük Sözlük Türk Dil Kurumu Yayınlarından Çıktı, Türk Dili, s. 101-102, TDK (http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018.07.18_kadir-uzun_072018.pdf) York, E.T., (1963), The Professional and His Journal (pdf), Journal of Cooperative Extension, Vol.1.No.1, pp.5-9 (https://joe.org/ joe/ 1963spring/index.php)

Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı

Year 2021, Volume 27, Issue 1, 49 - 53, 30.06.2021

Abstract

Amaç: Bu makalede, Türkçe yazı ve ifadelerde ‘yayınlamak’ yerine ‘yayımlamak’ fiiline yer verilmesinin yanlış bir kullanım olduğu mevcut yayın ve yapılan bilimsel verilerin ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.

Tasarım/Metodoloj/Yaklaşım: İngilizcedeki ‘extension’ sözcüğünün Türkçe anlamlarından birisi de ‘yayım’dır. Yayım basit olarak örgün öğrenimin dışındaki bir yaygın eğitim sistemi
olarak tanımlanabilir. Yayım, tarım ve kırsal kalkınma başta olmak üzere sanayi, sağlık ve eğitim alanına uygulanabilir. Türkiye’de yayım sözcüğü bu anlamda ilk defa 1934 yılında
kullanılmasına ve Tarım Bakanlığında bir yayım servisi kurulmasına karşın Türkçe sözlüklerde bu anlam verilmemektedir. Bu arada yayım konusunda Türkiye’de ziraat fakültelerinde lisans düzeyinde verilen ‘Tarımsal Yayım ve Haberleşme’ gibi dersler olduğunu, aynı zamanda ‘yayım’ın akademik çalışmalara konu olan bilimsel bir alan olduğunu da hatırlamak gerekmektedir. Bu somut gerçeklere karşın ‘yayım’ sözcüğünden nasıl ve niçin türetildiği anlaşılmayan ‘yayımlamak’ fiili, yayın yapmak işleminin karşılığı olarak bu alanda otorite olan Türk Dil Kurumunun sözlük ve yazım kurallarında yer almaktadır. Uygulamada da ‘yayınlamak’ sözcüğüyle birlikte veya onun yerine kullanılmaktadır. Bu karmaşık durum dil ve edebiyat alanındaki bilim insanları ve uygulayıcıları arasında da tartışma konusu olmaktadır. Yapılan tartışmalar ve ilgili yayınlara dayalı olarak, konu kapsamlı olarak incelenmiştir.

Bulgular: Dil bilimi çalışmalarında, dil bilimi yanında ilgili bilim dallarının da dikkate alınması gereklidir. Makale ile bir bilim alanı ve kendisi doğrudan fiil olan “yayım” kelimesine ek yapılarak “yayımlamak” şeklinde kullanımının doğru olmadığı ortaya konmuştur.

Özgünlük/Değer: Konu daha önceki bazı çalışmalarda da ele alınmışsa da, bu makale ile sunulan bilgiler “yayım” bilim alanını temel alması itibarıyla özgündür.

References

  • Balyemez, S. (2018), Yayın, Yayım, Yayınlamak, Yayımlamak Kelimelerinin Anlamları Ve Kullanımları, TÜRÜK, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi s. 79-10 Dağlar, A. (2008), "Ebussuûd Efendi'nin Telaffuz-İmlâ Üzerine Dikkatleri ve İki Risâlesi," Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , pp.186-214, 2008 FAO, (1997), Improving Agricultural Extension: A Reference Manual, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 303 p. Ferguson, C. M., and G. L. Carter, (1963), (Editors), About This Issue, Journal of Cooperative Extension, Vol.1, No., pp.2-4 (https://joe.org/ joe/ 1963spring/index.php) Gould, F. I., Steele, D. and Woodrum, W. J., (2014), Cooperative Extension: A Century of Innovation, Journal of Extension, February 2014 // Volume 52 // Number 1, Jones, G. E., and C. Garforth, (1997) (Improving Agricultural Extension: A Reference Manual, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome) pp.1-12 Labarthe, P., and C. Laurent (2013), Transformation of agricultural extension services in the EU: Towards a lack of adequate knowledge for small-scale farms, Food Policy vol. 38, pp. 240–252 Scott J. Peters, (200), Rousing the People on the Land: The Roots of the Educational Organizing Tradition in Extension Work, Journal of Extension, June, Vol.40, No.3 Şenocak, C. (1967), Yayım ve Haberleşme Ders Kitabı, 1967, Ankara Swanson, B. E. and R. Rajalahti, (2010), Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems, Agriculture and Rural Development Discussion Paper 45, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 187 p. Tıraş, Y. ve H. Ertürk, (2015), Türk Dili Devrimiyle Birlikte Türkçenin Kazanımları, LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) Cilt 1, Sayı 2, s. 205 – 220, Uzun, K. (2018), Osmanlı Türkçesindeki Dil Yanlışlarına Dair En Büyük Sözlük Türk Dil Kurumu Yayınlarından Çıktı, Türk Dili, s. 101-102, TDK (http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018.07.18_kadir-uzun_072018.pdf) York, E.T., (1963), The Professional and His Journal (pdf), Journal of Cooperative Extension, Vol.1.No.1, pp.5-9 (https://joe.org/ joe/ 1963spring/index.php)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Position
Authors

Erkan REHBER (Primary Author)
Uludağ Üniversitesi
0000-0003-4250-1121
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 27, Issue 1

Cite

Bibtex @opinion article { tarekoder755985, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2021}, volume = {27}, pages = {49 - 53}, doi = {}, title = {Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı}, key = {cite}, author = {Rehber, Erkan} }
APA Rehber, E. (2021). Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (1) , 49-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tarekoder/issue/63285/755985
MLA Rehber, E. "Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 49-53 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tarekoder/issue/63285/755985>
Chicago Rehber, E. "Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 49-53
RIS TY - JOUR T1 - Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı AU - Erkan Rehber Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 53 VL - 27 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural Economics Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı %A Erkan Rehber %T Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Rehber, Erkan . "Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 1 (June 2021): 49-53 .
AMA Rehber E. Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı. TJAE. 2021; 27(1): 49-53.
Vancouver Rehber E. Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(1): 49-53.
IEEE E. Rehber , "Türkçede ‘Yayım’ Sözcüğünün Yanlış Kullanımı", Tarım Ekonomisi Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 49-53, Jun. 2021