Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi*

Year 2017, Volume 13, Issue 3, 177 - 191, 26.12.2017

Abstract

Bu çalışma, İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesinde 2015 yılında yürütülmüştür. Çalışma damla sulama sistemi kullanan 88 tarımsal işletme sahibiyle karşılıklı görüşme yolu ile anket yapılarak yürütülmüştür. Çalışmada, damla sulama sistemi kullanan üreticilerin, sulama sistemi seçimi, kurulumu ve çalıştırılması ile ilgili bilgi düzeyi belirlenmiş, yapılan yanlışlıklar, yaşanan problemler ortaya konulmuş ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için bazı çözüm önerileri getirilmiştir.

Ayrıca damla sulama sisteminin en önemli avantajı olan enerji ve su tasarrufu ile ilgili teorik verilere uygulamada ne ölçüde yaklaşıldığı saptanmıştır.

References

 • Akdeniz, S., 2009, Manisa Yöresindeki Bağ Alanlarında Uygulanan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 83s.
 • Atabey, B., 2016, Trakya Bölgesi Koşullarında Damla Sulama Uygulamalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 66s.
 • Balcı, A., 1997, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Bilgisayar Yayıncılık. Ankara,.408s.
 • Çakmak, B., Yıldım, M. ve Aküzüm, T. 2008, “Türkiye’de Tarımsal Sulama Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/10929.pdf (Erişim Tarihi: 04 Şubat 2017)
 • Çiçek, Y., 2015, İzmir Çevresinde Zeytin Ağaçlarında Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinde Su Dağılım Düzgünlüğünün Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, 54 s.
 • Dellal, İ., Engürülü, B. Ulukan, H. Özevren, A. Ş., Ünal, M., 2015, İklim Değişikliğinin Tarım Sektörüne Ekonomik Yansımaları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, (Ankara, 2015), Bildiriler Kitabı-1 62-80s.
 • Gül, A., 2016, Ankara İlinde Basınçlı Sulama Sistemlerinin Benimsenmesindeki Belirleyiciler ve Teknik Hususlar Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 75s.
 • Halit, Y., 2014, Isparta-Uluborlu Yöresine Kiraz Bahçelerinin Sulanmasında Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım Ve İşletim Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, 134s.
 • İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2016, “İstatistikler”, http://izmir.tarim.gov.tr/Menu/54/2015-Yili, (Erişim tarihi: 28.03.2016)
 • Kalanar, Ş., 2005, Ankara İli Ayaş İlçesinde Sebze İşletmelerinde Damla Sulamanın Benimsenmesi ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 118s.
 • Karagölge, C., K. Peker, 2002, Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yöntemimin Kullanılması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (3), 313-316s.
 • Kemalpaşa Belediyesi 2014, Kemalpaşa tarihi ve coğrafi yapı, http://izmir-kemalpasa.bel.tr/pageTarihce.aspx (Erişim tarihi: 28.03.2016)
 • Tabachnick, B.G., and L.S. Fidell, 2013, Using Mutivariatestatistics (5th International edition (cover), Pearson, Boston, 963p.
 • Yamane, T., E. Alptekin, M.A. Bayır, C. Aydın, E. Gürbüzel, 2001, Temel Örnekleme Yöntemleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 528s
 • Yıldırım, O., 2008, Sulama Sistemlerinin Tasarımı, Anakara Üniversitesi Basım Evi, 354, Ankara
 • Yıldız, S. O., 2017, İzmir İlinin Kemalpaşa İlçesinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Durumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), İzmir.

Year 2017, Volume 13, Issue 3, 177 - 191, 26.12.2017

Abstract

References

 • Akdeniz, S., 2009, Manisa Yöresindeki Bağ Alanlarında Uygulanan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 83s.
 • Atabey, B., 2016, Trakya Bölgesi Koşullarında Damla Sulama Uygulamalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 66s.
 • Balcı, A., 1997, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Bilgisayar Yayıncılık. Ankara,.408s.
 • Çakmak, B., Yıldım, M. ve Aküzüm, T. 2008, “Türkiye’de Tarımsal Sulama Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/10929.pdf (Erişim Tarihi: 04 Şubat 2017)
 • Çiçek, Y., 2015, İzmir Çevresinde Zeytin Ağaçlarında Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinde Su Dağılım Düzgünlüğünün Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, 54 s.
 • Dellal, İ., Engürülü, B. Ulukan, H. Özevren, A. Ş., Ünal, M., 2015, İklim Değişikliğinin Tarım Sektörüne Ekonomik Yansımaları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, (Ankara, 2015), Bildiriler Kitabı-1 62-80s.
 • Gül, A., 2016, Ankara İlinde Basınçlı Sulama Sistemlerinin Benimsenmesindeki Belirleyiciler ve Teknik Hususlar Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, 75s.
 • Halit, Y., 2014, Isparta-Uluborlu Yöresine Kiraz Bahçelerinin Sulanmasında Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım Ve İşletim Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, 134s.
 • İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2016, “İstatistikler”, http://izmir.tarim.gov.tr/Menu/54/2015-Yili, (Erişim tarihi: 28.03.2016)
 • Kalanar, Ş., 2005, Ankara İli Ayaş İlçesinde Sebze İşletmelerinde Damla Sulamanın Benimsenmesi ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 118s.
 • Karagölge, C., K. Peker, 2002, Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yöntemimin Kullanılması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (3), 313-316s.
 • Kemalpaşa Belediyesi 2014, Kemalpaşa tarihi ve coğrafi yapı, http://izmir-kemalpasa.bel.tr/pageTarihce.aspx (Erişim tarihi: 28.03.2016)
 • Tabachnick, B.G., and L.S. Fidell, 2013, Using Mutivariatestatistics (5th International edition (cover), Pearson, Boston, 963p.
 • Yamane, T., E. Alptekin, M.A. Bayır, C. Aydın, E. Gürbüzel, 2001, Temel Örnekleme Yöntemleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 528s
 • Yıldırım, O., 2008, Sulama Sistemlerinin Tasarımı, Anakara Üniversitesi Basım Evi, 354, Ankara
 • Yıldız, S. O., 2017, İzmir İlinin Kemalpaşa İlçesinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Durumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), İzmir.

Details

Journal Section Articles
Authors

Sadık Oğuz YILDIZ
0000-0003-2711-2697
Türkiye


Hüseyin YÜRDEM
0000-0003-2711-2697
Türkiye

Publication Date December 26, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 13, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { tarmak377442, journal = {Tarım Makinaları Bilimi Dergisi}, issn = {1306-0007}, eissn = {2651-4230}, address = {}, publisher = {Tarım Makinaları Derneği}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {177 - 191}, doi = {}, title = {İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi*}, key = {cite}, author = {Yıldız, Sadık Oğuz and Yürdem, Hüseyin} }
APA Yıldız, S. O. & Yürdem, H. (2017). İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi* . Tarım Makinaları Bilimi Dergisi , 13 (3) , 177-191 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tarmak/issue/34052/377442
MLA Yıldız, S. O. , Yürdem, H. "İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi*" . Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 (2017 ): 177-191 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tarmak/issue/34052/377442>
Chicago Yıldız, S. O. , Yürdem, H. "İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi*". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 (2017 ): 177-191
RIS TY - JOUR T1 - İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi* AU - Sadık Oğuz Yıldız , Hüseyin Yürdem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tarım Makinaları Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 191 VL - 13 IS - 3 SN - 1306-0007-2651-4230 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Agricultural Machinery Science İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi* %A Sadık Oğuz Yıldız , Hüseyin Yürdem %T İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi* %D 2017 %J Tarım Makinaları Bilimi Dergisi %P 1306-0007-2651-4230 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Yıldız, Sadık Oğuz , Yürdem, Hüseyin . "İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi*". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 / 3 (December 2017): 177-191 .
AMA Yıldız S. O. , Yürdem H. İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi*. TMBD. 2017; 13(3): 177-191.
Vancouver Yıldız S. O. , Yürdem H. İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi*. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 2017; 13(3): 177-191.
IEEE S. O. Yıldız and H. Yürdem , "İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Damla Sulama Sistemleri Kullanımının İncelenmesi*", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol. 13, no. 3, pp. 177-191, Dec. 2017

Journal of Agricultural Machinery Science is a refereed scientific journal published by the Agricultural Machinery Association as 3 issues a year.