Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Farklı Kurutma Havası Şartlarının Rio Grande Çeşidi Domatesin Kuruma Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi

Year 2016, Volume 12, Issue 4, 255 - 266, 14.10.2016

Abstract

Yılın belli sürelerinde bolca temin edilebilen tarımsal ürünlerin tüketilinceye kadar geçen süre

içinde değerlerinden en az kayıpla saklanması için uygulanan işlemler arasında soğukta saklamak,

dondurmak, kimyasallarla işlemek, ışınlamak, kurutma vb. sayılabilir. Bu işlemler içinde bilinen en

eski ve yaygın uygulama kurutmadır.

Yapılan bu çalışmada, Rio Grande çeşidi domateslerin değişik hava sıcaklığı, hava hızı ve ön işlem

koşullarında göstereceği kuruma karakteristikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla denemelerde

50-60-70 ve 80 C hava sıcaklıkları, 0.6-0.9 ve 1.2 ms-1 hava hızları kullanılarak kükürtlenmiş ve

tuzlanmış domatesler kurutulmuştur. Elde edilen sonuçlardan domateslerin kurutulması sırasında

sahip oldukları nem miktarını belirlemekte kullanılabilecek eşitlikler geliştirilmiştir.

İncelenen modeller arasında 50 C ≤ T ≤ 80 C ve 0.6 ms-1 ≤ V ≤ 1.2 ms-1sınırları içerisinde

kükürtlenerek ve tuzlanarak kurutulan domateslerin kurumasını en iyi tanımlayan modellerin sırasıyla

Midilli ve Küçük ile Logaritmik model olduğu belirlenmiştir. Kükürtlenerek kurutulan domateslerin su

geri kazanım oranları tuzlanarak kurutulanlara göre daha yüksek bulunmuştur. 50 ve 60 C

sıcaklıklarda kurutulan domateslerin su geri kazanım oranları 70 ve 80 C kurutulanlara göre daha

yüksek bulunmuştur.

References

 • Babalık, Ö., 1996, Domates Kurutulmasında Kükürt Dioksit Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 58 pp.
 • Babalık, Ö., Pazır, F., 1997, Domates Kurutulmasında Kükürt Dioksit Uygulaması, Gıda, 22(3): 193-199 pp.
 • Cronin, K., Kearney, S., 1998, Monte Carlo Modelling of a Vegetable Tray Dryer, Journal of Food Engineering, 35: 233–250.
 • Demir, V., Gunhan, T., Yagcioglu, A.K., Degirmencioglu, A., 2004, Mathematical Modelling and the Determination of Some Quality Parameters of Air-dried Bay Leaves, Biosystems Engineering 88(3):325–335.
 • Ertekin, C., Yaldız, O., 2004, Drying of Eggplant and Selection of a Suitable Thin Layer Drying Model, Journal of Food Engineering, 63(3): 349-359.
 • FAO, 2016, FAOSTAT Agricultural Database Web Page. Greig, D. J., 1970, The determination of the Rate Constant in thin Layer Drying of Agricultural Crops, Journal of Agricultural Engineering Research, 15(2), 106–110.
 • Gupta, P., Ahmed, J., Shivhare, U. S., Raghavan, G. S. V., 2002, Drying Characteristics of Red Chilli, Drying Technology, 20(10): 1975-1987.
 • Kabganian, R., Carrier, D. J., Sokhansanj, S., 2002, Physical Characteristics and Drying Rate of Echinacea Root, Drying Technology, 20(3): 637–649.
 • Krokida, M. K., Maroulis, Z. B., Kremalis, C., 2002, Process Design of Rotary Dryers for Olive Cake, Drying Technology, 20(4 and 5): 771–788.
 • Latapi, G., Barrett, D.M., 2003, Use of Salt and Sodium Metabisulfite Dips Prior to Sun Drying Tomatoes, International Seminar on Processing Tomato, Acta Horticulturae, 613, 391-397.
 • Midilli, A., Kucuk, H., Yapar, Z., 2002, A New Model for Single Layer Drying, Drying Technology, 20(7): 1503–1513.
 • Pazır, F., Yurdagel, Ü., Ural, A., Babalık, Ö., 1996, Kurutmalık Domateslerde Tuz Alımını Etkileyen Faktörler, Güneşte Kurutulmuş Domates Üretimi Seminer Notları, İzmir, 90s. Togrul, I. T., Pehlivan D., 2002, Mathematical Modelling of Solar Drying of Apricots in Thin Layers, Journal of Food Engineering, 55: 209–216.
 • Tulasidas, T. N., Raghavan, G. S.V., Norris, E. R., 1993, Microwave and Convective Drying of Grapes, Transactions of the ASAE, 36(6): 1861–1865.
 • Yağcıoğlu, A., 1996, Ürün İşleme Tekniği. EÜZF Yayınları No.:517. İzmir.
 • Woods, J. L., Favier, J.F., 1993, Apparatus for thin layer drying and associated error analysis, Journal of Agricultural Engineering Research, 55, 113–127.
 • Yagcioglu, A., Degirmencioglu, A., Cagatay, F., 1999, Drying characteristics of bay leaves under different drying conditions, Proceedings of the 7th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, pp. 565–569. Adana, Turkey, 26–27 May
 • Yaldiz, O., Ertekin, C., 2001, Thin Layer Solar Drying Of Some Vegetables, Drying Technology, 19(3): 583–596.
 • Yaldiz, O., Ertekin, C., Uzun, H. I., 2001, Mathematical Modelling of Thin Layer Solar Drying of Sultana Grapes, Energy, 26: 457–465.

Year 2016, Volume 12, Issue 4, 255 - 266, 14.10.2016

Abstract

References

 • Babalık, Ö., 1996, Domates Kurutulmasında Kükürt Dioksit Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 58 pp.
 • Babalık, Ö., Pazır, F., 1997, Domates Kurutulmasında Kükürt Dioksit Uygulaması, Gıda, 22(3): 193-199 pp.
 • Cronin, K., Kearney, S., 1998, Monte Carlo Modelling of a Vegetable Tray Dryer, Journal of Food Engineering, 35: 233–250.
 • Demir, V., Gunhan, T., Yagcioglu, A.K., Degirmencioglu, A., 2004, Mathematical Modelling and the Determination of Some Quality Parameters of Air-dried Bay Leaves, Biosystems Engineering 88(3):325–335.
 • Ertekin, C., Yaldız, O., 2004, Drying of Eggplant and Selection of a Suitable Thin Layer Drying Model, Journal of Food Engineering, 63(3): 349-359.
 • FAO, 2016, FAOSTAT Agricultural Database Web Page. Greig, D. J., 1970, The determination of the Rate Constant in thin Layer Drying of Agricultural Crops, Journal of Agricultural Engineering Research, 15(2), 106–110.
 • Gupta, P., Ahmed, J., Shivhare, U. S., Raghavan, G. S. V., 2002, Drying Characteristics of Red Chilli, Drying Technology, 20(10): 1975-1987.
 • Kabganian, R., Carrier, D. J., Sokhansanj, S., 2002, Physical Characteristics and Drying Rate of Echinacea Root, Drying Technology, 20(3): 637–649.
 • Krokida, M. K., Maroulis, Z. B., Kremalis, C., 2002, Process Design of Rotary Dryers for Olive Cake, Drying Technology, 20(4 and 5): 771–788.
 • Latapi, G., Barrett, D.M., 2003, Use of Salt and Sodium Metabisulfite Dips Prior to Sun Drying Tomatoes, International Seminar on Processing Tomato, Acta Horticulturae, 613, 391-397.
 • Midilli, A., Kucuk, H., Yapar, Z., 2002, A New Model for Single Layer Drying, Drying Technology, 20(7): 1503–1513.
 • Pazır, F., Yurdagel, Ü., Ural, A., Babalık, Ö., 1996, Kurutmalık Domateslerde Tuz Alımını Etkileyen Faktörler, Güneşte Kurutulmuş Domates Üretimi Seminer Notları, İzmir, 90s. Togrul, I. T., Pehlivan D., 2002, Mathematical Modelling of Solar Drying of Apricots in Thin Layers, Journal of Food Engineering, 55: 209–216.
 • Tulasidas, T. N., Raghavan, G. S.V., Norris, E. R., 1993, Microwave and Convective Drying of Grapes, Transactions of the ASAE, 36(6): 1861–1865.
 • Yağcıoğlu, A., 1996, Ürün İşleme Tekniği. EÜZF Yayınları No.:517. İzmir.
 • Woods, J. L., Favier, J.F., 1993, Apparatus for thin layer drying and associated error analysis, Journal of Agricultural Engineering Research, 55, 113–127.
 • Yagcioglu, A., Degirmencioglu, A., Cagatay, F., 1999, Drying characteristics of bay leaves under different drying conditions, Proceedings of the 7th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, pp. 565–569. Adana, Turkey, 26–27 May
 • Yaldiz, O., Ertekin, C., 2001, Thin Layer Solar Drying Of Some Vegetables, Drying Technology, 19(3): 583–596.
 • Yaldiz, O., Ertekin, C., Uzun, H. I., 2001, Mathematical Modelling of Thin Layer Solar Drying of Sultana Grapes, Energy, 26: 457–465.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Tuncay GÜNHAN
Türkiye


Abdülkadir YAĞCIOĞLU This is me
Türkiye

Publication Date October 14, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 12, Issue 4

Cite

APA Günhan, T. & Yağcıoğlu, A. (2016). Farklı Kurutma Havası Şartlarının Rio Grande Çeşidi Domatesin Kuruma Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi . Tarım Makinaları Bilimi Dergisi , 12 (4) , 255-266 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tarmak/issue/35304/391911

Journal of Agricultural Machinery Science is a refereed scientific journal published by the Agricultural Machinery Association as 3 issues a year.