Research Article
BibTex RIS Cite

Ergonomic Analysis of Working Postures of Workers in Mechanical Harvesting of Hazelnut

Year 2022, Volume: 18 Issue: 3, 126 - 138, 05.01.2023

Abstract

Despite significant technological developments, the agricultural sector is seen as one of the most challenging and dangerous sectors in terms of occupational accidents and diseases. Musculoskeletal disorders (MSDs) are frequently seen in employees due to excessive handiwork and very different body postures of employees. Accordingly, determining which body posture is riskier in terms of employee health is also an important field of work in ergonomics. Hazelnut harvest is one of the important and labor-intensive work groups that need human labor in agricultural activities. Hazelnut, which has an important place in our country's agriculture, is harvested by hand, but it is also done mechanically with the spread of hazelnut harvesting machines developed by local manufacturers in recent years. In this study, risk scores were determined by examining the postures of the employees during the picking of hazelnuts from the ground with a pneumatically effective hazelnut harvester, separately using REBA and OWAS methods. Working with a pneumatic hazelnut harvester, there are four workstations: the movement of the machine in the garden, the circling of the transmission hose on the garden floor, the replacement of the full sacks, and the transport of the sacks to the storage area. During the harvest, the movements of the workers at all workstations were observed and recorded with a camera. Images were analyzed using the ErgoFellow 2.0 package program. Accordingly, the movement of the pneumatic hazelnut harvesting machine in the garden, moving the transmission hose on the garden floor, and changing the sack were found to be high risk in terms of ergonomics in both methods, and transporting the full sack to the storage area was found to be risky in both methods.

References

 • Akalp, H. G., Saklangıç, U., Çırakoğlu, S. (2021). Zeytin Tarımında Çalışan İşçilerin Çalışma Duruşlarının Reba Yöntemi İle Analizi. Ergonomi, 4(2), 88-96.
 • Akın, N. M., Aydın, F., Yıldız, B., Gündüz, T., & Özalp, T. (2022). Tekrarlı Manuel İşlerde Fizyolojik Zorlanmaların Değerlendirilmesi Ve Önlenmesi. Ergonomi, 5(1), 43-54.
 • Aygün, İ., Urkan, E., Alayunt, F. N., Çakmak, B. Tarımsal Faliyetlerde Sırtta Taşınarak Kullanılan Bazı Makinaların Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi. International Journal of Engineering Research and Development, 13(3), 109-116.
 • Baş, H., Sönmez, H. A., Öztürk, H., Yapıcı, F. (2018). Çalışma Duruşunun Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri Ve Örnek Uygulama. Ergonomi, 1(2), 103-107.
 • Canadian Centre for Occupational Safety and Health (CCOHS), http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html
 • Das, B., Ghosh, T., & Gangopadhyay, S. (2013). Child work in agriculture in West Bengal, India: assessment of musculoskeletal disorders and occupational health problems. Journal of occupational health, 12-0185.
 • Eminoğlu, M. B., ve Caner, K. O. Ç. Akıllı Tarla Pülverizatörünün Geleneksel Tarla Pülverizatörü İle Ergonomik Açıdan Karşılaştırılması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6, 257-262.
 • Eriş, H., Can, G. F., & Fığlalı, N. (2009). Çalışma Duruşu ve Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları. V. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları-Ergonomi, (129).
 • Esen, H., ve Fığlalı, N. (2013). Çalışma Duruşu Analiz Yöntemleri ve Çalışma Duruşunun Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri, SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 17. Cilt, 1. Sayı, s.4151.
 • Gönen, D., Karaoglan, A. D., Ocaktan, M. A. B., Ali, O. R. A. L., ATICI, H., & Bünyamin, K. A. Y. A. (2018). Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının analizinde yeni bir risk değerlendirme yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(2), 425-440.
 • https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler/Duyurular
 • Kır, İ. (2015). Bakanlığı, Ç. V. S. G., & Müdürlüğü, İ. Adana Ve Mersin Bölgesinde Seracılık Sektöründe Çalışanların Karşılaştığı Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi.
 • London, T., London, F., & Grandjean E. (1972). Ergonomics of The Home, Zürich.
 • Luttmann A. Jager M. Gaffler G. Liebers F., Steinberg U., Preventing Musculoskeletal Disorders in the Workplace, World Health Organization Protecting Workers’ Health Series no: 5, World Health Organization, Geneva, 2003.
 • Ma, L., Chablat, D., Bennis, F. ve Zhang W. (2009). A New Simple Dynamic Muscle Fatigue Model and it’s Validation. International Journal of Industrial Ergonomics, 39, 211–220.
 • Mert, E. A. (2014). Ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir çanta imalat atölyesinde uygulanması. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü.
 • Santos, J., Sarriegi, J.M., Serrano, N., Torres, J.M. (2007). Using Ergonomic Software in NonRepetitive Manufacturing Processes: A Case Study, International Journal of Industrial Ergonomics.
 • Sullivan, L.W. ve Gallwey T.J. (2002). Effects of Gender and Reach Distance on Risks of Musculoskeletal Injuries in an Assembly Task, International Journal of Industrial Ergonomics, 29: 61–71.
 • www.data.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi ve saati 05.05.2022 - 14:37)

Fındığın Mekanik Hasadında Çalışanların Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi

Year 2022, Volume: 18 Issue: 3, 126 - 138, 05.01.2023

Abstract

Tarım sektörü, önemli teknolojik gelişmelere rağmen, meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından en zorlu ve tehlikeli sektörlerden biri olarak görülmektedir. El işlerinin fazla olması ve çalışanların çok farklı vücut duruşları sergilemesinden dolayı çalışanlarda kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR) sıklıkla görülmektedir. Buna bağlı olarak, hangi vücut duruşunun çalışan sağlığı açısından daha riskli olduğunun belirlenmesi de ergonominin önemli bir çalışma alanı olmaktadır. Fındık hasadı tarımsal faaliyetler içerisinde insan iş gücüne ihtiyaç duyulan önemli ve emek yoğun iş gruplarından birisidir. Ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan fındığın hasadı elle yapılmakla birlikte son yıllarda yerel imalatçılar tarafından geliştirilen fındık hasat makinalarının yaygınlaşması ile mekanik olarak da yapılmaktadır. Bu çalışmada, pnömatik etkili fındık toplama makinası ile fındığın yerden toplanması sırasında çalışan duruşları REBA ve OWAS yöntemleri ile ayrı ayrı incelenerek risk skoru belirlenmiştir. Pnömatik etkili fındık toplama makinası ile çalışmada, makinanın bahçe içerisindeki hareketi, iletim hortumunun bahçe zemininde gezdirilmesi, dolu çuvalın değiştirilmesi ve çuvalların depolama alanına taşınması olmak üzere dört adet iş istasyonu bulunmaktadır. Hasat sırasında çalışanların tüm iş istasyonlarındaki hareketleri gözlemlenmiş, kamera ile kayıt altına alınmıştır. Görüntüler ErgoFellow 2.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Buna göre pnömatik etkili fındık toplama makinasının bahçe içerisindeki hareketi, iletim hortumunun bahçe zemininde gezdirilmesi ve çuval değişimi ergonomik açıdan her iki yöntemde yüksek riskli, dolu çuvalın depolama alanına taşınması ise her iki yöntemde de riskli bulunmuştur.

References

 • Akalp, H. G., Saklangıç, U., Çırakoğlu, S. (2021). Zeytin Tarımında Çalışan İşçilerin Çalışma Duruşlarının Reba Yöntemi İle Analizi. Ergonomi, 4(2), 88-96.
 • Akın, N. M., Aydın, F., Yıldız, B., Gündüz, T., & Özalp, T. (2022). Tekrarlı Manuel İşlerde Fizyolojik Zorlanmaların Değerlendirilmesi Ve Önlenmesi. Ergonomi, 5(1), 43-54.
 • Aygün, İ., Urkan, E., Alayunt, F. N., Çakmak, B. Tarımsal Faliyetlerde Sırtta Taşınarak Kullanılan Bazı Makinaların Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi. International Journal of Engineering Research and Development, 13(3), 109-116.
 • Baş, H., Sönmez, H. A., Öztürk, H., Yapıcı, F. (2018). Çalışma Duruşunun Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri Ve Örnek Uygulama. Ergonomi, 1(2), 103-107.
 • Canadian Centre for Occupational Safety and Health (CCOHS), http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html
 • Das, B., Ghosh, T., & Gangopadhyay, S. (2013). Child work in agriculture in West Bengal, India: assessment of musculoskeletal disorders and occupational health problems. Journal of occupational health, 12-0185.
 • Eminoğlu, M. B., ve Caner, K. O. Ç. Akıllı Tarla Pülverizatörünün Geleneksel Tarla Pülverizatörü İle Ergonomik Açıdan Karşılaştırılması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6, 257-262.
 • Eriş, H., Can, G. F., & Fığlalı, N. (2009). Çalışma Duruşu ve Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları. V. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları-Ergonomi, (129).
 • Esen, H., ve Fığlalı, N. (2013). Çalışma Duruşu Analiz Yöntemleri ve Çalışma Duruşunun Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri, SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 17. Cilt, 1. Sayı, s.4151.
 • Gönen, D., Karaoglan, A. D., Ocaktan, M. A. B., Ali, O. R. A. L., ATICI, H., & Bünyamin, K. A. Y. A. (2018). Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının analizinde yeni bir risk değerlendirme yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(2), 425-440.
 • https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler/Duyurular
 • Kır, İ. (2015). Bakanlığı, Ç. V. S. G., & Müdürlüğü, İ. Adana Ve Mersin Bölgesinde Seracılık Sektöründe Çalışanların Karşılaştığı Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi.
 • London, T., London, F., & Grandjean E. (1972). Ergonomics of The Home, Zürich.
 • Luttmann A. Jager M. Gaffler G. Liebers F., Steinberg U., Preventing Musculoskeletal Disorders in the Workplace, World Health Organization Protecting Workers’ Health Series no: 5, World Health Organization, Geneva, 2003.
 • Ma, L., Chablat, D., Bennis, F. ve Zhang W. (2009). A New Simple Dynamic Muscle Fatigue Model and it’s Validation. International Journal of Industrial Ergonomics, 39, 211–220.
 • Mert, E. A. (2014). Ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir çanta imalat atölyesinde uygulanması. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü.
 • Santos, J., Sarriegi, J.M., Serrano, N., Torres, J.M. (2007). Using Ergonomic Software in NonRepetitive Manufacturing Processes: A Case Study, International Journal of Industrial Ergonomics.
 • Sullivan, L.W. ve Gallwey T.J. (2002). Effects of Gender and Reach Distance on Risks of Musculoskeletal Injuries in an Assembly Task, International Journal of Industrial Ergonomics, 29: 61–71.
 • www.data.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi ve saati 05.05.2022 - 14:37)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin SAUK 0000-0001-5622-6170

Mehmet BEYHAN 0000-0002-4536-0865

Kübra Meriç KALIN UĞURLUTEPE 0000-0001-7184-3388

Early Pub Date December 28, 2022
Publication Date January 5, 2023
Published in Issue Year 2022 Volume: 18 Issue: 3

Cite

APA SAUK, H., BEYHAN, M., & KALIN UĞURLUTEPE, K. M. (2023). Fındığın Mekanik Hasadında Çalışanların Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 18(3), 126-138.

Journal of Agricultural Machinery Science is a refereed scientific journal published by the Agricultural Machinery Association as 3 issues a year.