Research Article
BibTex RIS Cite

Ladik Gölü’nde Kıyı Şeridi ve Su Alanı Değişimlerinin Uzaktan Algılama Tekniği ile Belirlenmesi

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 95 - 99, 05.12.2023
https://doi.org/10.51765/tayod.1287426

Abstract

Bu çalışmada Karadeniz bölgesinde yer alan ve Samsun ilinin Ladik ilçesine bağlı Ladik Gölü’nün 1999-2021 yılları arasındaki göl çevresi ve göl su alanlarının alan bazında değişimi uzaktan algılama tekniği ile değerlendirilmiştir. Göl yüzen adaları ile turistik anlamda büyük bir önem arz ederken ekonomik anlamda da sulama yönü ile de tarımsal olarak ilçenin bel kemiği durumundadır. Fakat bahsi geçen ve çalışmaya konu olan Ladik Gölü’nün sahip olduğu su miktarının çeşitli sebepler ile gün geçtikçe azaldığı yöre halkı ve kamuoyu tarafından sıkça dile getirilmektedir. ArcGIS yazılımı ile gerçekleştirilen hesaplama işleminde 1999 yılından 2021 yılına gelindiğinde göl çevresi 17508.40 metreden 13884.21 metreye, göl alanının ise 8511604.31 m2’den 6731064.82 m2’ye düştüğü görülmüştür. Buradan gölün süreç içinde yaklaşık %21 oranında küçüldüğü görülmektedir. Uydu görüntülerinden hesap edilen sonuçlar gereği Ladik Gölü’nde yaşanan su azalmasının nedenlerinin yerel ve merkezi yönetim, üniversiteler ve özel kurumlar gibi tüm paydaşlar ile birlikte ivedilikle araştırılması gerektiği ve bu bağlamda bahsedilen nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir.

References

 • Akdeniz, H.B. & İnam, Ş. (2023). Spatio-temporal Analysis of Shoreline Changes and Future Forecasting: The Case of Küçük Menderes Delta, Türkiye. Journal of Coastal Conservation, 27(4), 1-16.
 • Aouiche, I., Daoudi, L., Anthony, E.J., Sedrati, M., Ziane, E., Harti, A. & Dussouillez, P, (2016). Anthropogenic Effects on Shoreface and Shoreline Changes: Input From a Multi-Method Analysis, Agadir Bay, Morocco. Geomorphology, 254, 16–31.
 • Ataol, M. (2010). Burdur Gölü’nde Seviye Değişimleri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(1), 77-92.
 • Bahadır, M. & Uzun A. (2021). Lâdik Gölü Havzasında Arazi Kullanımı (Samsun). Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 257-280.
 • Bahadır, M. (2013). Akşehir Gölü’nde Alansal Değişimlerin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 246-275.
 • Davraz, A., Şener, E. & Sener, S., (2019). Evaluation of Climate and Human Effects on The Hydrology and Water Quality of Burdur Lake, Turkey. Journal of African Earth Sciences, 158, 103569.
 • Du, Y., Cai, S., Zhang, X. & Zhao, Y. (2001). Interpretation of the Environmental Change of Dongting Lake, Middle Reach of Yangtze River, China, by Pb-210 Measurement and Satellite İmage Analysis. Geomorphology, 41, 171-181.
 • Duru, U. (2017). Shoreline Change Assessment Using Multitemporal Satellite Images: A Case Study of Lake Sapanca, NW Turkey. Environmental Monitoring DAssessment, 189(8), 385.
 • Ekercin, S. (2007). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu ile Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Zamana Bağlı Değişim Analizi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği ABD, İstanbul.
 • Kalkan, K., Bayram, B., Maktav, D. & Sunar, F. (2013). Comparison of Support Vector Machine and Object Based Classification Methods for Coastline Detection. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-7/W2, ISPRS2013-SSG, Antalya, Turkey.
 • Molatik, (2021). Ladik Gölünde Yüzen Adacıklar, https://www.milliyet.com.tr/molatik/doga/ladik-golu-nerede-ladik-golu-yuzen-adalar-hakkinda-bilgiler-78472 [Erişim Tarihi: 07.03.2021].
 • Ormeci, C. & Ekercin, S. (2007). An Assessment of Water Reserve Change in the Salt Lake, Turkey Through Multitemporal Landsat Imagery and Real-Time Ground Surveys. Hydrological Processes, 21(11), 1424-1435.
 • Pardo-Pascual, J.E., Almonacid-Caballer, J., Ruiz, L.A. & Palomar-Vázquez, J. (2012). Automatic Extraction of Shorelines From Landsat TM and ETM+ Multitemporal Images with Subpixel Precision. Remote Sensing Environment, 123, 1–11.
 • Penny, D. & Kealhofer, L. (2005). Microfossil Evidence of Land-Use Intensification in North Thailand. Journal of Archaeological Science, 32, 69-82.
 • Sabuncu, A. (2020). Burdur Gölü Kıyı Şeridindeki Değişiminin Uzaktan Algılama ile Haritalanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(4), 623-633.
 • Sarp, G. & Ozcelik, M. (2017). Water Body Extraction and Change Detection Using Time Series: A Case Study of Lake Burdur, Turkey. Journal Journal of Taibah University for Science, 11(3), 381-391.
 • Tagil, S. (2007). Quantifying the Change Detection of the Uluabat Wetland, Turkey, by Use of Landsat Images. Ekoloji, 16(64),9–20.
 • Temiz, F. & Durduran, S. (2016). Monitoring Coastline Change Using Remote Sensing and GIS Technology: A Case Study of Acıgöl Lake, Turkey. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.
 • Uzun, Ö.F. & Turgay, O. (2022). Investigation of the Hamamayağı/Ladik (Samsun, Turkey) Geothermal Field and It’s Surroundings by Optical Remote Sensing with GIS Methods. Turkish Journal of Geosciences, 3(2), 75-83.
 • Vikipedi, (2022). Ladik Gölü, [Erişim Tarihi: 07.03.2022], https://tr.wikipedia.org/wiki/Ladik_G%C3%B6l%C3%BC
 • Yan, P., Shi, P., Gao, S., Chen, L., Zhang, X. & Bai, L. (2002). 137Cs Dating of Lacustrine Sediments and Human Impacts on Dalian Lake, Qinghai Province, China. Catena, 47, 91-99.
 • Yıldırım, Ü. & Uysal, M. (2011). Changes in the Coastline of the Burdur Lake between 1975 and 2010. Proceedings of the International Symposium on Environmental Protection and Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Applications (ISEPP), 7-12.

Determination of Shoreline and Water Area Changes in Ladik Lake by Remote Sensing Technique

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 95 - 99, 05.12.2023
https://doi.org/10.51765/tayod.1287426

Abstract

In this study, the area-based change of lake surroundings and lake water areas between 1999-2021 in Ladik Lake, which is located in the Black Sea region and connected to the Ladik district of Samsun province, was evaluated by remote sensing technique. While the lake is of great importance in terms of tourism with its floating islands, it is the backbone of the district in terms of economy and irrigation. However, it is frequently stated by the local people and the public that the amount of water in Ladik Lake, which is the subject of the study, is decreasing day by day due to various reasons. In the calculation process performed with ArcGIS software, it was observed that the lake circumference decreased from 17508.40 meters to 13884.21 meters from 1999 to 2021, and the lake area decreased from 8511604.31 m2 to 6731064.82 m2. From here, it can be seen that the lake has shrunk by about 21% in the process. According to the results calculated from the satellite images, it was stated that the causes of the water decrease in Ladik Lake should be investigated immediately with all stakeholders such as the local and central government, universities and private institutions, and in this context, the mentioned reasons should be eliminated.

References

 • Akdeniz, H.B. & İnam, Ş. (2023). Spatio-temporal Analysis of Shoreline Changes and Future Forecasting: The Case of Küçük Menderes Delta, Türkiye. Journal of Coastal Conservation, 27(4), 1-16.
 • Aouiche, I., Daoudi, L., Anthony, E.J., Sedrati, M., Ziane, E., Harti, A. & Dussouillez, P, (2016). Anthropogenic Effects on Shoreface and Shoreline Changes: Input From a Multi-Method Analysis, Agadir Bay, Morocco. Geomorphology, 254, 16–31.
 • Ataol, M. (2010). Burdur Gölü’nde Seviye Değişimleri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(1), 77-92.
 • Bahadır, M. & Uzun A. (2021). Lâdik Gölü Havzasında Arazi Kullanımı (Samsun). Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 257-280.
 • Bahadır, M. (2013). Akşehir Gölü’nde Alansal Değişimlerin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 246-275.
 • Davraz, A., Şener, E. & Sener, S., (2019). Evaluation of Climate and Human Effects on The Hydrology and Water Quality of Burdur Lake, Turkey. Journal of African Earth Sciences, 158, 103569.
 • Du, Y., Cai, S., Zhang, X. & Zhao, Y. (2001). Interpretation of the Environmental Change of Dongting Lake, Middle Reach of Yangtze River, China, by Pb-210 Measurement and Satellite İmage Analysis. Geomorphology, 41, 171-181.
 • Duru, U. (2017). Shoreline Change Assessment Using Multitemporal Satellite Images: A Case Study of Lake Sapanca, NW Turkey. Environmental Monitoring DAssessment, 189(8), 385.
 • Ekercin, S. (2007). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu ile Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Zamana Bağlı Değişim Analizi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği ABD, İstanbul.
 • Kalkan, K., Bayram, B., Maktav, D. & Sunar, F. (2013). Comparison of Support Vector Machine and Object Based Classification Methods for Coastline Detection. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-7/W2, ISPRS2013-SSG, Antalya, Turkey.
 • Molatik, (2021). Ladik Gölünde Yüzen Adacıklar, https://www.milliyet.com.tr/molatik/doga/ladik-golu-nerede-ladik-golu-yuzen-adalar-hakkinda-bilgiler-78472 [Erişim Tarihi: 07.03.2021].
 • Ormeci, C. & Ekercin, S. (2007). An Assessment of Water Reserve Change in the Salt Lake, Turkey Through Multitemporal Landsat Imagery and Real-Time Ground Surveys. Hydrological Processes, 21(11), 1424-1435.
 • Pardo-Pascual, J.E., Almonacid-Caballer, J., Ruiz, L.A. & Palomar-Vázquez, J. (2012). Automatic Extraction of Shorelines From Landsat TM and ETM+ Multitemporal Images with Subpixel Precision. Remote Sensing Environment, 123, 1–11.
 • Penny, D. & Kealhofer, L. (2005). Microfossil Evidence of Land-Use Intensification in North Thailand. Journal of Archaeological Science, 32, 69-82.
 • Sabuncu, A. (2020). Burdur Gölü Kıyı Şeridindeki Değişiminin Uzaktan Algılama ile Haritalanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(4), 623-633.
 • Sarp, G. & Ozcelik, M. (2017). Water Body Extraction and Change Detection Using Time Series: A Case Study of Lake Burdur, Turkey. Journal Journal of Taibah University for Science, 11(3), 381-391.
 • Tagil, S. (2007). Quantifying the Change Detection of the Uluabat Wetland, Turkey, by Use of Landsat Images. Ekoloji, 16(64),9–20.
 • Temiz, F. & Durduran, S. (2016). Monitoring Coastline Change Using Remote Sensing and GIS Technology: A Case Study of Acıgöl Lake, Turkey. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.
 • Uzun, Ö.F. & Turgay, O. (2022). Investigation of the Hamamayağı/Ladik (Samsun, Turkey) Geothermal Field and It’s Surroundings by Optical Remote Sensing with GIS Methods. Turkish Journal of Geosciences, 3(2), 75-83.
 • Vikipedi, (2022). Ladik Gölü, [Erişim Tarihi: 07.03.2022], https://tr.wikipedia.org/wiki/Ladik_G%C3%B6l%C3%BC
 • Yan, P., Shi, P., Gao, S., Chen, L., Zhang, X. & Bai, L. (2002). 137Cs Dating of Lacustrine Sediments and Human Impacts on Dalian Lake, Qinghai Province, China. Catena, 47, 91-99.
 • Yıldırım, Ü. & Uysal, M. (2011). Changes in the Coastline of the Burdur Lake between 1975 and 2010. Proceedings of the International Symposium on Environmental Protection and Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Applications (ISEPP), 7-12.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Ömer Faruk Uzun 0000-0002-0391-4495

Büşra Olgun 0000-0001-6176-7764

Early Pub Date November 14, 2023
Publication Date December 5, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Uzun, Ö. F., & Olgun, B. (2023). Ladik Gölü’nde Kıyı Şeridi ve Su Alanı Değişimlerinin Uzaktan Algılama Tekniği ile Belirlenmesi. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 5(2), 95-99. https://doi.org/10.51765/tayod.1287426