Research Article
BibTex RIS Cite

A proposal for institutionalization: Türkiye national geospatial intelligence agency (TNGA)

Year 2024, Volume: 6 Issue: 1, 9 - 20, 26.02.2024
https://doi.org/10.51765/tayod.1382507

Abstract

Today in many countries in the world; collects, analyzes and evaluates intelligence data on location, space and geography; there are institutions at the national level. The most known and recognized of these institutions is the USA National Geospatial Intelligence Agency. In Türkiye, Middle East, Caucasus and Balkans; the absence of such an institution is an important shortcoming in terms of both our country and our geography. In this context, it is thought that the spatial intelligence approach to be developed will be instrumental in the establishment of the Turkish National Geospatial Intelligence Agency (TNGA).The aim of this study is to provide a stronger, output-oriented organization by bringing together the spatial capabilities of the intelligence units in our country. Within the scope of the study, primarily intelligence, spatial intelligence; Afterwards, the situation of spatial intelligence in the world will be discussed. Afterwards, a general evaluation of the intelligence units in our country will be made. In the proposal work title, the necessity of such an institution and its evaluation in the context of our country and geography will be made. The study will be completed by making a general evaluation of the purpose, target, organization and benefits of the institution.

References

 • AA. (2021). Savunma Karargâhı, Anadolu Ajansı. Erişildi: 16 Mayıs 2022, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-yeni savunma-karargahi-cumhuriyetin-100uncu-yilinda-faaliyete-gececek/2352334
 • AA. (2021). Savunma Karargâhı, Anadolu Ajansı. Erişildi: 16 Mayıs 2022, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-yeni savunma-karargahi-cumhuriyetin-100uncu-yilinda-faaliyete-gececek/2352334
 • Abdulvahitoğlu, A., Macit, İ., & Koyuncu, M. (2021). Jandarma karakolu kuruluş yerinin AHP-TOPSIS tabanlı bir matematiksel model ile seçimi ve CAS/CBS ile analizi; Bir ilimizde uygulama. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 10(2), 305-338. https://doi.org/10.28956/gbd.1028022
 • Abdulvahitoğlu, A., Macit, İ., & Koyuncu, M. (2021). Jandarma karakolu kuruluş yerinin AHP-TOPSIS tabanlı bir matematiksel model ile seçimi ve CAS/CBS ile analizi; Bir ilimizde uygulama. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 10(2), 305-338. https://doi.org/10.28956/gbd.1028022
 • Acar, Ü. (2011). İstihbarat. Akçağ Yayınları.
 • Acar, Ü. (2011). İstihbarat. Akçağ Yayınları.
 • AGO. (2023). The Australian geospatial-ıntelligence organisation. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://defence.gov.au/AGO/
 • AGO. (2023). The Australian geospatial-ıntelligence organisation. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://defence.gov.au/AGO/
 • Aktan, E. (2018) . Büyük veri: Uygulama alanları, analitiği ve güvenlik boyutu. Bilgi Yönetimi, 1(1), 1-22. https://doi.org/10.33721/by.403010
 • Aktan, E. (2018) . Büyük veri: Uygulama alanları, analitiği ve güvenlik boyutu. Bilgi Yönetimi, 1(1), 1-22. https://doi.org/10.33721/by.403010
 • Aslan, İ. & Çınar, O. (2010). Bir aile şirketinin kurumsallaşması: yeniden yapılandırma ve varislerin yönetime hazırlanması süreci. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 89-97.
 • Aslan, İ. & Çınar, O. (2010). Bir aile şirketinin kurumsallaşması: yeniden yapılandırma ve varislerin yönetime hazırlanması süreci. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 89-97.
 • Aydın, N. (2008). İşte İstihbarat. İstanbul: Kum Saati Yayınları.
 • Boyalı, H., & Atmaca, Y. (2023). Kamuda kurumsallaşma olgusunun kurumsal itibar ve etik yönetim ilkeleri perspektifinden analizi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1) , 700-731. https://doi.org/10.30561/sinopusd.1269335
 • Boyalı, H., & Atmaca, Y. (2023). Kamuda kurumsallaşma olgusunun kurumsal itibar ve etik yönetim ilkeleri perspektifinden analizi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1) , 700-731. https://doi.org/10.30561/sinopusd.1269335
 • Burns, L. R., & Wholey, D. R. (1993). Adoption and abandonment of matrix management programs: Effects of organizational characteristics and interorganizational networks. Academy of management journal, 36(1), 106-138. https://doi.org/10.5465/256514
 • Burns, L. R., & Wholey, D. R. (1993). Adoption and abandonment of matrix management programs: Effects of organizational characteristics and interorganizational networks. Academy of management journal, 36(1), 106-138. https://doi.org/10.5465/256514
 • Dario, F. (2004) Knowledge like challenge to every form of powers. Erişildi: 17 Kasım 2023, http://www.repubblica.it/2004/f/speciale/altri/2004censis/dariofo/dariofo.html
 • Dario, F. (2004) Knowledge like challenge to every form of powers. Erişildi: 17 Kasım 2023, http://www.repubblica.it/2004/f/speciale/altri/2004censis/dariofo/dariofo.html
 • Doğan, S. (1998). İşletmeleri sürekliliğe götüren yol: kurumsallaşma ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 143-168.
 • Doğan, S. (1998). İşletmeleri sürekliliğe götüren yol: kurumsallaşma ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 143-168.
 • Erbaş, M. S. (2022). Kamu kurumlarının kurumsallaşması ve markalaşması. Ombudsman Akademik, 8(16), 215-256.
 • Erbaş, M. S. (2022). Kamu kurumlarının kurumsallaşması ve markalaşması. Ombudsman Akademik, 8(16), 215-256.
 • Eroğlu, H. (2003). Klasik dönemde Osmanlı Devletinin İstihbarat Stratejileri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 22(34), 11-33. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000154
 • Eroğlu, H. (2003). Klasik dönemde Osmanlı Devletinin İstihbarat Stratejileri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 22(34), 11-33. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000154
 • Galgano, F., & Palka, E. (2012). Modern Military. Routledge. Geography. Taylor and Francis.
 • Galgano, F., & Palka, E. (2012). Modern Military. Routledge. Geography. Taylor and Francis.
 • GeoInt. (2018). Geoint Basic Doctirine. National Geospatial Intelligence Agency. National Geospatial Intelligence Agency. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://irp.fas.org/agency/nga/doctrine-2018.pdf
 • GeoInt. (2018). Geoint Basic Doctirine. National Geospatial Intelligence Agency. National Geospatial Intelligence Agency. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://irp.fas.org/agency/nga/doctrine-2018.pdf
 • GeoInt. (2006). Geoint Basic Doctirine. National Geospatial Intelligence Agency. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.nga.mil/resources/GEOINT_Basic_Doctrine_Publication_10_.html
 • GeoInt. (2006). Geoint Basic Doctirine. National Geospatial Intelligence Agency. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.nga.mil/resources/GEOINT_Basic_Doctrine_Publication_10_.html
 • GeoInt. (2023). Geospatial intelligence. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_intelligence
 • GeoInt. (2023). Geospatial intelligence. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_intelligence
 • Gündoğar, A. Ö. (2007). Küreselleşme zemininde modern istihbarat (Yayın No. 175276 [Yüksek Lisans tezi, Harp Akademileri Komutanlığı], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Gündoğar, A. Ö. (2007). Küreselleşme zemininde modern istihbarat (Yayın No. 175276 [Yüksek Lisans tezi, Harp Akademileri Komutanlığı], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Haydaroğlu, İ. (1993). II’nci Abdülhamit’in hafiye teşkilatı hakkında bir risale (I’inci Kısım). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 17(28), 109-133. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000117
 • Haydaroğlu, İ. (1993). II’nci Abdülhamit’in hafiye teşkilatı hakkında bir risale (I’inci Kısım). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 17(28), 109-133. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000117
 • İlter, E. (2002). Mill İstihbarat Teşkilatı tarihçesi. MİT Basımevi.
 • İlter, E. (2002). Mill İstihbarat Teşkilatı tarihçesi. MİT Basımevi.
 • Kahn, D. (2006). The rise of intelligence. Foreign Affairs, 85(5), 1257-134. https://doi.org/10.2307/20032075
 • Kahn, D. (2006). The rise of intelligence. Foreign Affairs, 85(5), 1257-134. https://doi.org/10.2307/20032075
 • Kapan, K., & Kuşçu, Ö. E. (2021). Kavramsal ve tarihsel açıdan askeri coğrafya: Coğrafya mı? Jeopolitik mi? Türk Coğrafya Dergisi, 78, 145-154. https://doi.org/10.17211/tcd.1006406
 • Kapan, K., & Kuşçu, Ö. E. (2021). Kavramsal ve tarihsel açıdan askeri coğrafya: Coğrafya mı? Jeopolitik mi? Türk Coğrafya Dergisi, 78, 145-154. https://doi.org/10.17211/tcd.1006406
 • Karan, K. (2008). Türk İstihbarat Tarihi Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT’e. Truva Yayınları.
 • Karan, K. (2008). Türk İstihbarat Tarihi Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT’e. Truva Yayınları.
 • Kent, A. J., & Davies, J. M. (2013). Hot geospatial intelligence from a Cold War: the Soviet military mapping of towns and cities. Cartography and Geographic Information Science, 40(3), 248-253. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.799734
 • Kent, A. J., & Davies, J. M. (2013). Hot geospatial intelligence from a Cold War: the Soviet military mapping of towns and cities. Cartography and Geographic Information Science, 40(3), 248-253. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.799734
 • KTU. (2023). Coğrafi Bilgi Sistemleri ders notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü. Erişildi: 28 Ocak 2024, https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormanamenajmani_6a067.pdf
 • KTU. (2023). Coğrafi Bilgi Sistemleri ders notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü. Erişildi: 28 Ocak 2024, https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormanamenajmani_6a067.pdf
 • Kumcu, K. (2009). Bilgi Güvenliği ve Kriptolojiye Giriş. SAREN.
 • Kumcu, K. (2009). Bilgi Güvenliği ve Kriptolojiye Giriş. SAREN.
 • Künü, B. (2020). Günümüz rekabet ortamında kurumsallaşmanın örgütsel dayanıklılığa etkisi üzerine bir araştırma (Yayın No. 627804 [Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Künü, B. (2020). Günümüz rekabet ortamında kurumsallaşmanın örgütsel dayanıklılığa etkisi üzerine bir araştırma (Yayın No. 627804 [Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Kuşçu, Ö. E., & Kapan, K., (2022) Askeri coğrafyada jeostratejik koşulların mekânsal kullanımı. TÜCAUM uluslararsı coğrafya sempozyumu tam metin kitapçığı, Ankara, Türkiye, 439-454.
 • Luckmann, T. (1992). Theorie des sozialen handelns. DeGruyter.
 • NGA. (2023). National geospatial intelligence agency. NGA. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.nga.mil/
 • NGA. (2023). National geospatial intelligence agency. NGA. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.nga.mil/
 • Oxendine, C., O'Banion, M., Wright, W., Irmischer, I., & Fleming, S., (2019) "Rapid Terrain Generation for GeoVisualization, Simulation, Mission Rehearsal, & Operations" USA Military Academy Press.
 • Oxendine, C., O'Banion, M., Wright, W., Irmischer, I., & Fleming, S., (2019) "Rapid Terrain Generation for GeoVisualization, Simulation, Mission Rehearsal, & Operations" USA Military Academy Press.
 • Özdağ, Ü. (2009). İstihbarat Teorisi. Kripto Yayınları.
 • Özdağ, Ü. (2009). İstihbarat Teorisi. Kripto Yayınları.
 • Özkan, T. (2003). MİT’in Gizli Tarihi. Alfa Basım Yayın.
 • Özkan, T. (2003). MİT’in Gizli Tarihi. Alfa Basım Yayın.
 • Öztoprak, M. (2011). Karar destek sistemlerinin istihbarat amaçlı kullanımı ve 2005-2010 arası dönemde Türkiye ve İsrail'in stratejik karar verme modülü yardımıyla incelenmesi (Yayın No. 294713 [Yüksek Lisans tezi, Harp Akademileri Komutanlığı], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Öztoprak, M. (2011). Karar destek sistemlerinin istihbarat amaçlı kullanımı ve 2005-2010 arası dönemde Türkiye ve İsrail'in stratejik karar verme modülü yardımıyla incelenmesi (Yayın No. 294713 [Yüksek Lisans tezi, Harp Akademileri Komutanlığı], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Reus, N. M., Kerbusch, P. J. M., Schadd, M. P. D., (2023) Geospatial analysis for Machine Learning in Tactical Decision Support. Report of Developing Actionable Data Farming Decision Support for NATO. NATO ST Organization.
 • Reus, N. M., Kerbusch, P. J. M., Schadd, M. P. D., (2023) Geospatial analysis for Machine Learning in Tactical Decision Support. Report of Developing Actionable Data Farming Decision Support for NATO. NATO ST Organization.
 • Sevinç, H. G. (2017). Kamuda kurumsallaşma ve kurumsal imaj: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı örneği, (Yayın No. 491316 [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Sevinç, H. G. (2017). Kamuda kurumsallaşma ve kurumsal imaj: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı örneği, (Yayın No. 491316 [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Şimşek, E., & Bahar, İ. (2004). Türkiye’de İstihbaratçık ve MİT. Kum saati yayıncılık.
 • Şimşek, E., & Bahar, İ. (2004). Türkiye’de İstihbaratçık ve MİT. Kum saati yayıncılık.
 • TBB. (2023). Türkiye Bankalar Birliği Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.tbb.org.tr/tr
 • TBB. (2023). Türkiye Bankalar Birliği Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.tbb.org.tr/tr
 • TDK. (2023). Türk Dil Kurumu. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://sozluk.gov.tr/
 • TDK. (2023). Türk Dil Kurumu. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://sozluk.gov.tr/
 • Ülgen, H. (1990). İşletmelerde organizasyon ilkeleri ve uygulaması, Gençlik Basımevi.
 • Ülgen, H. (1990). İşletmelerde organizasyon ilkeleri ve uygulaması, Gençlik Basımevi.
 • Wikipedia. (2023). İstihbarat Teşkilatları Listesi. Erişildi: 03 Şubat 2021, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stihbarat_te%C5%9Fkilatlar %C4%B1_listesi
 • Wikipedia. (2023). İstihbarat Teşkilatları Listesi. Erişildi: 03 Şubat 2021, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stihbarat_te%C5%9Fkilatlar %C4%B1_listesi
 • Winters, H. A. (2020) Battling the elements: weather and terrain in the conduct of war. Johns Hopkins University Press.
 • Winters, H. A. (2020) Battling the elements: weather and terrain in the conduct of war. Johns Hopkins University Press.
 • Yalçın, M. (2007). Geçmişten Günümüze İstihbarat Örgütleri. Nokta Kitap.
 • Yalçın, M. (2007). Geçmişten Günümüze İstihbarat Örgütleri. Nokta Kitap.
 • Yalınpala, E. S., & Körpe, Ö., (2021) Sanal görüş sistemlerinin askeri karar verme süreçlerinde ve kurmay subay eğitimlerinde kullanımı. Harpte Yeni kavramlar - Operatif Sanat, Teknoloji ve Harp Hukukundaki Yansımaları. Milli Savunma Üniversitesi Merkez Basım ve Yayınevi.
 • Yalınpala, E. S., & Körpe, Ö., (2021) Sanal görüş sistemlerinin askeri karar verme süreçlerinde ve kurmay subay eğitimlerinde kullanımı. Harpte Yeni kavramlar - Operatif Sanat, Teknoloji ve Harp Hukukundaki Yansımaları. Milli Savunma Üniversitesi Merkez Basım ve Yayınevi.
 • Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. Annual Review of Sociology, 13, 443-464.
 • Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. Annual Review of Sociology, 13, 443-464.
 • 644 Sayılı Milli İstihbarat Kanunu, (1965). Kabul Tarihi: 6/7/1965, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/07/1965 ve Sayısı: 12055.
 • 644 Sayılı Milli İstihbarat Kanunu, (1965). Kabul Tarihi: 6/7/1965, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/07/1965 ve Sayısı: 12055.
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, (1934) Kabul Tarihi: 4/7/1934, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/7/1934 ve Sayısı: 2751, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3, Cilt: 15.
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, (1934) Kabul Tarihi: 4/7/1934, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/7/1934 ve Sayısı: 2751, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3, Cilt: 15.
 • 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, (1982). Kabul Tarihi: 9/7/1982, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982 ve Sayısı: 17753, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 21.
 • 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, (1982). Kabul Tarihi: 9/7/1982, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982 ve Sayısı: 17753, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 21.
 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, (1983a). Kabul Tarihi: 10/3/1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/3/1983 ve Sayısı: 17985, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 22.
 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, (1983a). Kabul Tarihi: 10/3/1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/3/1983 ve Sayısı: 17985, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 22.
 • 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, (1983b) Kabul Tarihi: 1/11/1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 3/11/1983 ve Sayısı: 18210, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 22.
 • 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, (1983b) Kabul Tarihi: 1/11/1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 3/11/1983 ve Sayısı: 18210, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 22.
 • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, (1937). Kabul Tarihi: 4/6/1937, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/9/1937 ve Sayısı: 3629, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3, Cilt: 18.
 • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, (1937). Kabul Tarihi: 4/6/1937, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/9/1937 ve Sayısı: 3629, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3, Cilt: 18.
 • 2016/9743 Nolu Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği, (2016). Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 12.12.2016, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/4/2017 ve Sayısı: 29995, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 58.
 • 2016/9743 Nolu Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği, (2016). Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 12.12.2016, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/4/2017 ve Sayısı: 29995, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 58.
 • 1968/12906 Nolu Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği, (1968)
 • 1968/12906 Nolu Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği, (1968)

Bir kurumsallaşma önerisi: Türkiye ulusal mekânsal istihbarat kurumu (TUMİK)

Year 2024, Volume: 6 Issue: 1, 9 - 20, 26.02.2024
https://doi.org/10.51765/tayod.1382507

Abstract

Bugün dünyada birçok ülkede; konum, mekân ve coğrafya üzerine istihbarat verileri toplayan, analiz eden ve değerlendiren; ulusal düzeyde kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumların, en çok bilineni ve tanınanı, ABD Ulusal Mekânsal İstihbarat Ajansıdır (USA National Geospatial Intelligence Agency-NGA). NGA, ABD ve müttefik devletler ölçeğinde mekânsal istihbarat çalışmaları yürüten ulusal bir kurumdur. Türkiye, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlarda; bu nitelikte bir kurumun olmayışı, gerek ülkemiz gerekse coğrafyamız açısından önemli bir eksikliktir. Bu bağlamda, geliştirilecek olan mekânsal istihbarat yaklaşımının, Türkiye Ulusal Mekânsal İstihbarat Kurumunun (TUMİK) kurulmasına vesile olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde bulunan istihbarat birimlerinin, mekânsal yeteneklerini bir araya getirerek daha güçlü, çıktı odaklı bir organizasyonunun ve kurumsallaşmanın sağlanmasıdır. Çalışma kapsamında, öncelikle istihbarat, mekânsal istihbarat ve kurumsallaşma kavramları; sonrasında dünyada mekânsal istihbaratın durumu, genel bir çerçeve olarak ele alınacaktır. Devamında, ülkemizdeki istihbarat birimlerinin genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Son olarak, böyle bir kurumun gerekliliğini, ülkemiz ve coğrafyamız bağlamında değerlendirmesi yapılacaktır. Kurumun amacı, hedefi, organizasyonu, faydaları genel bir değerlendirmesi yapılarak çalışma tamamlanacaktır.

Ethical Statement

Etik kurallara uyulmuştur.

References

 • AA. (2021). Savunma Karargâhı, Anadolu Ajansı. Erişildi: 16 Mayıs 2022, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-yeni savunma-karargahi-cumhuriyetin-100uncu-yilinda-faaliyete-gececek/2352334
 • AA. (2021). Savunma Karargâhı, Anadolu Ajansı. Erişildi: 16 Mayıs 2022, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-yeni savunma-karargahi-cumhuriyetin-100uncu-yilinda-faaliyete-gececek/2352334
 • Abdulvahitoğlu, A., Macit, İ., & Koyuncu, M. (2021). Jandarma karakolu kuruluş yerinin AHP-TOPSIS tabanlı bir matematiksel model ile seçimi ve CAS/CBS ile analizi; Bir ilimizde uygulama. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 10(2), 305-338. https://doi.org/10.28956/gbd.1028022
 • Abdulvahitoğlu, A., Macit, İ., & Koyuncu, M. (2021). Jandarma karakolu kuruluş yerinin AHP-TOPSIS tabanlı bir matematiksel model ile seçimi ve CAS/CBS ile analizi; Bir ilimizde uygulama. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 10(2), 305-338. https://doi.org/10.28956/gbd.1028022
 • Acar, Ü. (2011). İstihbarat. Akçağ Yayınları.
 • Acar, Ü. (2011). İstihbarat. Akçağ Yayınları.
 • AGO. (2023). The Australian geospatial-ıntelligence organisation. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://defence.gov.au/AGO/
 • AGO. (2023). The Australian geospatial-ıntelligence organisation. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://defence.gov.au/AGO/
 • Aktan, E. (2018) . Büyük veri: Uygulama alanları, analitiği ve güvenlik boyutu. Bilgi Yönetimi, 1(1), 1-22. https://doi.org/10.33721/by.403010
 • Aktan, E. (2018) . Büyük veri: Uygulama alanları, analitiği ve güvenlik boyutu. Bilgi Yönetimi, 1(1), 1-22. https://doi.org/10.33721/by.403010
 • Aslan, İ. & Çınar, O. (2010). Bir aile şirketinin kurumsallaşması: yeniden yapılandırma ve varislerin yönetime hazırlanması süreci. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 89-97.
 • Aslan, İ. & Çınar, O. (2010). Bir aile şirketinin kurumsallaşması: yeniden yapılandırma ve varislerin yönetime hazırlanması süreci. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 89-97.
 • Aydın, N. (2008). İşte İstihbarat. İstanbul: Kum Saati Yayınları.
 • Boyalı, H., & Atmaca, Y. (2023). Kamuda kurumsallaşma olgusunun kurumsal itibar ve etik yönetim ilkeleri perspektifinden analizi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1) , 700-731. https://doi.org/10.30561/sinopusd.1269335
 • Boyalı, H., & Atmaca, Y. (2023). Kamuda kurumsallaşma olgusunun kurumsal itibar ve etik yönetim ilkeleri perspektifinden analizi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1) , 700-731. https://doi.org/10.30561/sinopusd.1269335
 • Burns, L. R., & Wholey, D. R. (1993). Adoption and abandonment of matrix management programs: Effects of organizational characteristics and interorganizational networks. Academy of management journal, 36(1), 106-138. https://doi.org/10.5465/256514
 • Burns, L. R., & Wholey, D. R. (1993). Adoption and abandonment of matrix management programs: Effects of organizational characteristics and interorganizational networks. Academy of management journal, 36(1), 106-138. https://doi.org/10.5465/256514
 • Dario, F. (2004) Knowledge like challenge to every form of powers. Erişildi: 17 Kasım 2023, http://www.repubblica.it/2004/f/speciale/altri/2004censis/dariofo/dariofo.html
 • Dario, F. (2004) Knowledge like challenge to every form of powers. Erişildi: 17 Kasım 2023, http://www.repubblica.it/2004/f/speciale/altri/2004censis/dariofo/dariofo.html
 • Doğan, S. (1998). İşletmeleri sürekliliğe götüren yol: kurumsallaşma ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 143-168.
 • Doğan, S. (1998). İşletmeleri sürekliliğe götüren yol: kurumsallaşma ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 143-168.
 • Erbaş, M. S. (2022). Kamu kurumlarının kurumsallaşması ve markalaşması. Ombudsman Akademik, 8(16), 215-256.
 • Erbaş, M. S. (2022). Kamu kurumlarının kurumsallaşması ve markalaşması. Ombudsman Akademik, 8(16), 215-256.
 • Eroğlu, H. (2003). Klasik dönemde Osmanlı Devletinin İstihbarat Stratejileri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 22(34), 11-33. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000154
 • Eroğlu, H. (2003). Klasik dönemde Osmanlı Devletinin İstihbarat Stratejileri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 22(34), 11-33. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000154
 • Galgano, F., & Palka, E. (2012). Modern Military. Routledge. Geography. Taylor and Francis.
 • Galgano, F., & Palka, E. (2012). Modern Military. Routledge. Geography. Taylor and Francis.
 • GeoInt. (2018). Geoint Basic Doctirine. National Geospatial Intelligence Agency. National Geospatial Intelligence Agency. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://irp.fas.org/agency/nga/doctrine-2018.pdf
 • GeoInt. (2018). Geoint Basic Doctirine. National Geospatial Intelligence Agency. National Geospatial Intelligence Agency. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://irp.fas.org/agency/nga/doctrine-2018.pdf
 • GeoInt. (2006). Geoint Basic Doctirine. National Geospatial Intelligence Agency. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.nga.mil/resources/GEOINT_Basic_Doctrine_Publication_10_.html
 • GeoInt. (2006). Geoint Basic Doctirine. National Geospatial Intelligence Agency. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.nga.mil/resources/GEOINT_Basic_Doctrine_Publication_10_.html
 • GeoInt. (2023). Geospatial intelligence. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_intelligence
 • GeoInt. (2023). Geospatial intelligence. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_intelligence
 • Gündoğar, A. Ö. (2007). Küreselleşme zemininde modern istihbarat (Yayın No. 175276 [Yüksek Lisans tezi, Harp Akademileri Komutanlığı], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Gündoğar, A. Ö. (2007). Küreselleşme zemininde modern istihbarat (Yayın No. 175276 [Yüksek Lisans tezi, Harp Akademileri Komutanlığı], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Haydaroğlu, İ. (1993). II’nci Abdülhamit’in hafiye teşkilatı hakkında bir risale (I’inci Kısım). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 17(28), 109-133. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000117
 • Haydaroğlu, İ. (1993). II’nci Abdülhamit’in hafiye teşkilatı hakkında bir risale (I’inci Kısım). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 17(28), 109-133. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000117
 • İlter, E. (2002). Mill İstihbarat Teşkilatı tarihçesi. MİT Basımevi.
 • İlter, E. (2002). Mill İstihbarat Teşkilatı tarihçesi. MİT Basımevi.
 • Kahn, D. (2006). The rise of intelligence. Foreign Affairs, 85(5), 1257-134. https://doi.org/10.2307/20032075
 • Kahn, D. (2006). The rise of intelligence. Foreign Affairs, 85(5), 1257-134. https://doi.org/10.2307/20032075
 • Kapan, K., & Kuşçu, Ö. E. (2021). Kavramsal ve tarihsel açıdan askeri coğrafya: Coğrafya mı? Jeopolitik mi? Türk Coğrafya Dergisi, 78, 145-154. https://doi.org/10.17211/tcd.1006406
 • Kapan, K., & Kuşçu, Ö. E. (2021). Kavramsal ve tarihsel açıdan askeri coğrafya: Coğrafya mı? Jeopolitik mi? Türk Coğrafya Dergisi, 78, 145-154. https://doi.org/10.17211/tcd.1006406
 • Karan, K. (2008). Türk İstihbarat Tarihi Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT’e. Truva Yayınları.
 • Karan, K. (2008). Türk İstihbarat Tarihi Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT’e. Truva Yayınları.
 • Kent, A. J., & Davies, J. M. (2013). Hot geospatial intelligence from a Cold War: the Soviet military mapping of towns and cities. Cartography and Geographic Information Science, 40(3), 248-253. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.799734
 • Kent, A. J., & Davies, J. M. (2013). Hot geospatial intelligence from a Cold War: the Soviet military mapping of towns and cities. Cartography and Geographic Information Science, 40(3), 248-253. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.799734
 • KTU. (2023). Coğrafi Bilgi Sistemleri ders notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü. Erişildi: 28 Ocak 2024, https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormanamenajmani_6a067.pdf
 • KTU. (2023). Coğrafi Bilgi Sistemleri ders notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü. Erişildi: 28 Ocak 2024, https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormanamenajmani_6a067.pdf
 • Kumcu, K. (2009). Bilgi Güvenliği ve Kriptolojiye Giriş. SAREN.
 • Kumcu, K. (2009). Bilgi Güvenliği ve Kriptolojiye Giriş. SAREN.
 • Künü, B. (2020). Günümüz rekabet ortamında kurumsallaşmanın örgütsel dayanıklılığa etkisi üzerine bir araştırma (Yayın No. 627804 [Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Künü, B. (2020). Günümüz rekabet ortamında kurumsallaşmanın örgütsel dayanıklılığa etkisi üzerine bir araştırma (Yayın No. 627804 [Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Kuşçu, Ö. E., & Kapan, K., (2022) Askeri coğrafyada jeostratejik koşulların mekânsal kullanımı. TÜCAUM uluslararsı coğrafya sempozyumu tam metin kitapçığı, Ankara, Türkiye, 439-454.
 • Luckmann, T. (1992). Theorie des sozialen handelns. DeGruyter.
 • NGA. (2023). National geospatial intelligence agency. NGA. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.nga.mil/
 • NGA. (2023). National geospatial intelligence agency. NGA. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.nga.mil/
 • Oxendine, C., O'Banion, M., Wright, W., Irmischer, I., & Fleming, S., (2019) "Rapid Terrain Generation for GeoVisualization, Simulation, Mission Rehearsal, & Operations" USA Military Academy Press.
 • Oxendine, C., O'Banion, M., Wright, W., Irmischer, I., & Fleming, S., (2019) "Rapid Terrain Generation for GeoVisualization, Simulation, Mission Rehearsal, & Operations" USA Military Academy Press.
 • Özdağ, Ü. (2009). İstihbarat Teorisi. Kripto Yayınları.
 • Özdağ, Ü. (2009). İstihbarat Teorisi. Kripto Yayınları.
 • Özkan, T. (2003). MİT’in Gizli Tarihi. Alfa Basım Yayın.
 • Özkan, T. (2003). MİT’in Gizli Tarihi. Alfa Basım Yayın.
 • Öztoprak, M. (2011). Karar destek sistemlerinin istihbarat amaçlı kullanımı ve 2005-2010 arası dönemde Türkiye ve İsrail'in stratejik karar verme modülü yardımıyla incelenmesi (Yayın No. 294713 [Yüksek Lisans tezi, Harp Akademileri Komutanlığı], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Öztoprak, M. (2011). Karar destek sistemlerinin istihbarat amaçlı kullanımı ve 2005-2010 arası dönemde Türkiye ve İsrail'in stratejik karar verme modülü yardımıyla incelenmesi (Yayın No. 294713 [Yüksek Lisans tezi, Harp Akademileri Komutanlığı], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Reus, N. M., Kerbusch, P. J. M., Schadd, M. P. D., (2023) Geospatial analysis for Machine Learning in Tactical Decision Support. Report of Developing Actionable Data Farming Decision Support for NATO. NATO ST Organization.
 • Reus, N. M., Kerbusch, P. J. M., Schadd, M. P. D., (2023) Geospatial analysis for Machine Learning in Tactical Decision Support. Report of Developing Actionable Data Farming Decision Support for NATO. NATO ST Organization.
 • Sevinç, H. G. (2017). Kamuda kurumsallaşma ve kurumsal imaj: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı örneği, (Yayın No. 491316 [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Sevinç, H. G. (2017). Kamuda kurumsallaşma ve kurumsal imaj: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı örneği, (Yayın No. 491316 [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi], YÖK Ulusal tez Merkezi.
 • Şimşek, E., & Bahar, İ. (2004). Türkiye’de İstihbaratçık ve MİT. Kum saati yayıncılık.
 • Şimşek, E., & Bahar, İ. (2004). Türkiye’de İstihbaratçık ve MİT. Kum saati yayıncılık.
 • TBB. (2023). Türkiye Bankalar Birliği Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.tbb.org.tr/tr
 • TBB. (2023). Türkiye Bankalar Birliği Erişildi: 10 Ocak 2023, https://www.tbb.org.tr/tr
 • TDK. (2023). Türk Dil Kurumu. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://sozluk.gov.tr/
 • TDK. (2023). Türk Dil Kurumu. Erişildi: 10 Ocak 2023, https://sozluk.gov.tr/
 • Ülgen, H. (1990). İşletmelerde organizasyon ilkeleri ve uygulaması, Gençlik Basımevi.
 • Ülgen, H. (1990). İşletmelerde organizasyon ilkeleri ve uygulaması, Gençlik Basımevi.
 • Wikipedia. (2023). İstihbarat Teşkilatları Listesi. Erişildi: 03 Şubat 2021, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stihbarat_te%C5%9Fkilatlar %C4%B1_listesi
 • Wikipedia. (2023). İstihbarat Teşkilatları Listesi. Erişildi: 03 Şubat 2021, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stihbarat_te%C5%9Fkilatlar %C4%B1_listesi
 • Winters, H. A. (2020) Battling the elements: weather and terrain in the conduct of war. Johns Hopkins University Press.
 • Winters, H. A. (2020) Battling the elements: weather and terrain in the conduct of war. Johns Hopkins University Press.
 • Yalçın, M. (2007). Geçmişten Günümüze İstihbarat Örgütleri. Nokta Kitap.
 • Yalçın, M. (2007). Geçmişten Günümüze İstihbarat Örgütleri. Nokta Kitap.
 • Yalınpala, E. S., & Körpe, Ö., (2021) Sanal görüş sistemlerinin askeri karar verme süreçlerinde ve kurmay subay eğitimlerinde kullanımı. Harpte Yeni kavramlar - Operatif Sanat, Teknoloji ve Harp Hukukundaki Yansımaları. Milli Savunma Üniversitesi Merkez Basım ve Yayınevi.
 • Yalınpala, E. S., & Körpe, Ö., (2021) Sanal görüş sistemlerinin askeri karar verme süreçlerinde ve kurmay subay eğitimlerinde kullanımı. Harpte Yeni kavramlar - Operatif Sanat, Teknoloji ve Harp Hukukundaki Yansımaları. Milli Savunma Üniversitesi Merkez Basım ve Yayınevi.
 • Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. Annual Review of Sociology, 13, 443-464.
 • Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. Annual Review of Sociology, 13, 443-464.
 • 644 Sayılı Milli İstihbarat Kanunu, (1965). Kabul Tarihi: 6/7/1965, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/07/1965 ve Sayısı: 12055.
 • 644 Sayılı Milli İstihbarat Kanunu, (1965). Kabul Tarihi: 6/7/1965, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/07/1965 ve Sayısı: 12055.
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, (1934) Kabul Tarihi: 4/7/1934, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/7/1934 ve Sayısı: 2751, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3, Cilt: 15.
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, (1934) Kabul Tarihi: 4/7/1934, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/7/1934 ve Sayısı: 2751, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3, Cilt: 15.
 • 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, (1982). Kabul Tarihi: 9/7/1982, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982 ve Sayısı: 17753, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 21.
 • 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, (1982). Kabul Tarihi: 9/7/1982, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982 ve Sayısı: 17753, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 21.
 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, (1983a). Kabul Tarihi: 10/3/1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/3/1983 ve Sayısı: 17985, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 22.
 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, (1983a). Kabul Tarihi: 10/3/1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/3/1983 ve Sayısı: 17985, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 22.
 • 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, (1983b) Kabul Tarihi: 1/11/1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 3/11/1983 ve Sayısı: 18210, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 22.
 • 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, (1983b) Kabul Tarihi: 1/11/1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 3/11/1983 ve Sayısı: 18210, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 22.
 • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, (1937). Kabul Tarihi: 4/6/1937, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/9/1937 ve Sayısı: 3629, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3, Cilt: 18.
 • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, (1937). Kabul Tarihi: 4/6/1937, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/9/1937 ve Sayısı: 3629, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3, Cilt: 18.
 • 2016/9743 Nolu Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği, (2016). Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 12.12.2016, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/4/2017 ve Sayısı: 29995, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 58.
 • 2016/9743 Nolu Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği, (2016). Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 12.12.2016, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/4/2017 ve Sayısı: 29995, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 58.
 • 1968/12906 Nolu Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği, (1968)
 • 1968/12906 Nolu Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği, (1968)
There are 103 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Geospatial Information Systems and Geospatial Data Modelling, Geographical Information Systems (GIS) in Planning, Geomatic Engineering (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Halil İbrahim Onyıl 0000-0002-7916-8820

Early Pub Date February 26, 2024
Publication Date February 26, 2024
Submission Date October 28, 2023
Acceptance Date January 30, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Onyıl, H. İ. (2024). Bir kurumsallaşma önerisi: Türkiye ulusal mekânsal istihbarat kurumu (TUMİK). Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 6(1), 9-20. https://doi.org/10.51765/tayod.1382507