Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi

Year 2016, Volume: 27 Issue: 3, 7533 - 7549, 01.07.2016

Abstract

Akarsu köprüleri, yapı-akım
etkileşimi nedeniyle altından akım geçmeyen köprülere oranla genellikle daha
fazla olumsuz koşullara maruz kalırlar. Bu nedenle, köprü yıkılma riskini
oluşturan bileşenlerden önemli bir tanesi de anılan etkileşimden kaynaklanan
risktir. Bu çalışmada orta ayaklar etrafındaki oyulma olayını etkileyen
değişkenlerde rastlanan belirsizlikler, tanımlanan olasılık yoğunluk
fonksiyonlarıyla irdelenmektedir. Analizlerde genel taban oyulması ve daralma
oyulması etkileri ihmal edilerek zamana bağlı bir temiz su oyulması yönteminin
içerdiği belirsizlikler kullanılmış ve Monte Carlo benzeşimleriyle risk
hesaplanmıştır. Oluşturulan modelde belirli akım, ayak geometrisi ve taban
malzemesi özelliklerinde köprünün maruz kalacağı oyulma riski saptanmaktadır.
Geliştirilen model örnek bir uygulama ile sunulmaktadır.

References

 • Johnson, P.A., Reliability-based Pier Scour Engineering, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 118(10), 1344-1358, 1992.
 • Johnson, P.A., Fault Tree Analysis of Bridge Failure Due to Scour and Channel Instability, ASCE Journal of Infrastructure Systems, 5(1), 35-41, 1999.
 • Johnson, P.A. ve Ayyub, B.M., Assessing Time-variant Bridge Reliability due to Pier Scour, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 118(6), 887-903, 1992a.
 • Johnson, P.A. ve Ayyub, B.M., Probability of Bridge Failure due to Pier Scour, Proceedings of the Water Resources Sessions at Water Forum 1992, ASCE, Baltimore, MD, 1992b.
 • Johnson, P.A. ve Simon, A., Reliability of Bridge Foundations in Modified Channels, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 123(7), 648-651, 1997.
 • Johnson, P.A. ve Ayyub, B.M., Modelling Uncertainty in Prediction of Pier Scour, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 122(2), 66-72, 1996.
 • Yanmaz, A.M., Uncertainty of Local Scouring Parameters around Bridge Piers, Turk. J. Engin. Environ. Sci.25, 127 – 137, 2001.
 • Yanmaz, A.M. ve Çiçekdağ, Ö., Composite Reliability Model for Local Scour Around Cylindrical Bridge Piers, Canadian Journal of Civil Engineering, 28, 3, 520-535, 2001.
 • Yanmaz, A.M. ve Üstün, İ., Generalized Reliability Model for Local Scour around Bridge Piers of Various Shapes, Turkish J. Eng. Env. Sci., 25, 687-698, 2001.
 • Yanmaz, A.M., Dynamic Reliability in Bridge Pier Scouring, Turkish J. Eng. Env. Sci., 26, 367-376, 2002a.
 • Yanmaz, A.M. ve Çelebi, T., A Reliability Model for Bridge Abutment Scour, Turkish J. Eng. Env. Sci., 28, 67-83, 2004.
 • Köse, Ö. ve Yanmaz, A.M., Scouring Reliability of Bridge Abutments, Digest, Teknik Dergi, 1387-1402, 2010.
 • Mays, L., Water Resources Engineering, McGraw-Hill, New York, 2010.
 • Yanmaz, A.M., Köprü Hidroliği, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2002b.
 • Lagasse, P.F., Ghosn, M., Johnson, P.A., Zevenbergen, L.W. ve Clopper, P.P., Risk Based for Bridge Scour Prediction, Final Report, National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 2013.
 • Yanmaz, A.M. ve Çam, U.E., Bridge Scour Countermeasure Design: A Case Study”, Tenth International Congress on Advances in Civil Engineering", 1, 11-20, 2012.
 • Yıldırım, M.S. ve Yanmaz, A.M., Köprü Ayakları Etrafındaki Koruyucu Kaplamanın Bilgisayar Destekli Tasarımı, Teknik Dergi, Cilt 25, 6757-6774, 2014.
 • Yanmaz, A.M. ve Apaydın, M., A Study on Bridge Scour Risk Assessment and Countermeasure Design, ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, 26, 499-506, 2012.
 • Yanmaz, A.M., Caner, A. ve Berk, A., Renovation of a Safety-Inspection Methodology for River Bridges, ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, 21, 382-389, 2007.
 • Caner, A., Yanmaz, A.M., Yakut, A., Avşar, Ö. ve Yılmaz, T., Service Life Assessment of Existing Highway Bridges with no Planned Regular Inspections, ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, 22, 108-114, 2008.
 • Cardoso, A.H. ve Bettess, R., Effects of time and channel geometry on scour at bridge abutments, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 125(4),388–399, 1999.
 • Melville, B.W. ve Chiew, Y., Time scale for local scour at bridge piers, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 125(1), 59–65, 1999.
 • Simarro-Grande, G. ve Martín-Vide, J. P., Exponential expression for time evolution in local scour, Journal of Hydraulic Research, 42(6), 663–665, 2004.
 • Grimaldi, C., Gaudio, R., Cardoso, A.H. ve Calomino, F., Local scouring at bridge piers and abutments: Time evolution and equilibrium, Proc., 3rd Int. Conf. on Fluvial Hydraulics, 1657–1664, 2006.
 • Fael, C.M.S., Simarro-Grande, G., Martín-Vide, J.P. ve Cardoso, A.H., Local scour at vertical-wall abutments under clearwater flow conditions, Water Resources Research, 42(1), 388–399, 2006.
 • Setia, B., 3rd IASME / WSEAS Int. Conf. on Water Resources, Hydraulics and Hydrology (WHH '08), University of Cambridge, UK, Feb. 23-25, 2008.
 • Yanmaz, A.M. ve Altınbilek, H.D., Study of Time Dependent Local Scour Around Bridge Piers, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 117, 1247-1268, 1991.
 • Yanmaz, A.M., Temporal Variation of Clear Water Scour at Cylindrical Bridge Piers, Canadian Journal of Civil Engineering, 33, 1098-1102, 2006.
 • Yanmaz, A.M. ve Köse, Ö., A Semi-Empirical Model for Clear Water Scour Evolution at Bridge Abutments, Journal of Hydraulic Research, 47, 110-118, 2009.
 • Yanmaz, A.M., Time-Dependent Analysis of Clear Water Scour Around Bridge Piers, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1989.
 • Johnson, P.A., Uncertainty of Hydraulic Parameters, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 122 (2), 112-114, 1996.
 • Yanmaz, A.M., Overtopping Risk Assessment in River Diversion Facility Design, Canadian J. Civil Engineering, 27, 319-326, 2000.
 • Muzzammil, M., Siddiqui, N.A. ve Siddiqui, A.F., Reliability Considerations in Bridge Pier Scouring, Journal of Structural Engineering and Mechanics, 28(1), 1-18, 2008.

Evaluation of Scour Risk at Foundations of River Bridges

Year 2016, Volume: 27 Issue: 3, 7533 - 7549, 01.07.2016

Abstract

River bridges are exposed to more inconvenient conditions due to the
structure-flow interaction compared to bridges having no contact with flow.
Therefore, one of the most important components of the bridge failure risk is
the risk induced by soil-flow interaction. In this study, the uncertainties of
the hydrological and hydraulic parameters affecting the scouring around bridge
piers are examined using appropriate probability density functions. In the
analyses, the uncertainties involved in the temporal variation of clear water
scouring mechanism are considered. Influences of general bed degradation of the
main channel and the contraction scour are ignored. The risk associated with
the scouring around piers is estimated using Monte Carlo simulations. In the
model, the scouring risk of the bridge pier is determined for the given flow,
pier geometry and bed material characteristics. The developed model is
presented with an application.

References

 • Johnson, P.A., Reliability-based Pier Scour Engineering, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 118(10), 1344-1358, 1992.
 • Johnson, P.A., Fault Tree Analysis of Bridge Failure Due to Scour and Channel Instability, ASCE Journal of Infrastructure Systems, 5(1), 35-41, 1999.
 • Johnson, P.A. ve Ayyub, B.M., Assessing Time-variant Bridge Reliability due to Pier Scour, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 118(6), 887-903, 1992a.
 • Johnson, P.A. ve Ayyub, B.M., Probability of Bridge Failure due to Pier Scour, Proceedings of the Water Resources Sessions at Water Forum 1992, ASCE, Baltimore, MD, 1992b.
 • Johnson, P.A. ve Simon, A., Reliability of Bridge Foundations in Modified Channels, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 123(7), 648-651, 1997.
 • Johnson, P.A. ve Ayyub, B.M., Modelling Uncertainty in Prediction of Pier Scour, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 122(2), 66-72, 1996.
 • Yanmaz, A.M., Uncertainty of Local Scouring Parameters around Bridge Piers, Turk. J. Engin. Environ. Sci.25, 127 – 137, 2001.
 • Yanmaz, A.M. ve Çiçekdağ, Ö., Composite Reliability Model for Local Scour Around Cylindrical Bridge Piers, Canadian Journal of Civil Engineering, 28, 3, 520-535, 2001.
 • Yanmaz, A.M. ve Üstün, İ., Generalized Reliability Model for Local Scour around Bridge Piers of Various Shapes, Turkish J. Eng. Env. Sci., 25, 687-698, 2001.
 • Yanmaz, A.M., Dynamic Reliability in Bridge Pier Scouring, Turkish J. Eng. Env. Sci., 26, 367-376, 2002a.
 • Yanmaz, A.M. ve Çelebi, T., A Reliability Model for Bridge Abutment Scour, Turkish J. Eng. Env. Sci., 28, 67-83, 2004.
 • Köse, Ö. ve Yanmaz, A.M., Scouring Reliability of Bridge Abutments, Digest, Teknik Dergi, 1387-1402, 2010.
 • Mays, L., Water Resources Engineering, McGraw-Hill, New York, 2010.
 • Yanmaz, A.M., Köprü Hidroliği, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2002b.
 • Lagasse, P.F., Ghosn, M., Johnson, P.A., Zevenbergen, L.W. ve Clopper, P.P., Risk Based for Bridge Scour Prediction, Final Report, National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 2013.
 • Yanmaz, A.M. ve Çam, U.E., Bridge Scour Countermeasure Design: A Case Study”, Tenth International Congress on Advances in Civil Engineering", 1, 11-20, 2012.
 • Yıldırım, M.S. ve Yanmaz, A.M., Köprü Ayakları Etrafındaki Koruyucu Kaplamanın Bilgisayar Destekli Tasarımı, Teknik Dergi, Cilt 25, 6757-6774, 2014.
 • Yanmaz, A.M. ve Apaydın, M., A Study on Bridge Scour Risk Assessment and Countermeasure Design, ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, 26, 499-506, 2012.
 • Yanmaz, A.M., Caner, A. ve Berk, A., Renovation of a Safety-Inspection Methodology for River Bridges, ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, 21, 382-389, 2007.
 • Caner, A., Yanmaz, A.M., Yakut, A., Avşar, Ö. ve Yılmaz, T., Service Life Assessment of Existing Highway Bridges with no Planned Regular Inspections, ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, 22, 108-114, 2008.
 • Cardoso, A.H. ve Bettess, R., Effects of time and channel geometry on scour at bridge abutments, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 125(4),388–399, 1999.
 • Melville, B.W. ve Chiew, Y., Time scale for local scour at bridge piers, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 125(1), 59–65, 1999.
 • Simarro-Grande, G. ve Martín-Vide, J. P., Exponential expression for time evolution in local scour, Journal of Hydraulic Research, 42(6), 663–665, 2004.
 • Grimaldi, C., Gaudio, R., Cardoso, A.H. ve Calomino, F., Local scouring at bridge piers and abutments: Time evolution and equilibrium, Proc., 3rd Int. Conf. on Fluvial Hydraulics, 1657–1664, 2006.
 • Fael, C.M.S., Simarro-Grande, G., Martín-Vide, J.P. ve Cardoso, A.H., Local scour at vertical-wall abutments under clearwater flow conditions, Water Resources Research, 42(1), 388–399, 2006.
 • Setia, B., 3rd IASME / WSEAS Int. Conf. on Water Resources, Hydraulics and Hydrology (WHH '08), University of Cambridge, UK, Feb. 23-25, 2008.
 • Yanmaz, A.M. ve Altınbilek, H.D., Study of Time Dependent Local Scour Around Bridge Piers, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 117, 1247-1268, 1991.
 • Yanmaz, A.M., Temporal Variation of Clear Water Scour at Cylindrical Bridge Piers, Canadian Journal of Civil Engineering, 33, 1098-1102, 2006.
 • Yanmaz, A.M. ve Köse, Ö., A Semi-Empirical Model for Clear Water Scour Evolution at Bridge Abutments, Journal of Hydraulic Research, 47, 110-118, 2009.
 • Yanmaz, A.M., Time-Dependent Analysis of Clear Water Scour Around Bridge Piers, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1989.
 • Johnson, P.A., Uncertainty of Hydraulic Parameters, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 122 (2), 112-114, 1996.
 • Yanmaz, A.M., Overtopping Risk Assessment in River Diversion Facility Design, Canadian J. Civil Engineering, 27, 319-326, 2000.
 • Muzzammil, M., Siddiqui, N.A. ve Siddiqui, A.F., Reliability Considerations in Bridge Pier Scouring, Journal of Structural Engineering and Mechanics, 28(1), 1-18, 2008.

Details

Journal Section Articles
Authors

A. Melih YANMAZ


Melih ÇALAMAK

Publication Date July 1, 2016
Submission Date March 20, 2017
Acceptance Date March 16, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 27 Issue: 3

Cite

Bibtex @research article { tekderg299027, journal = {Teknik Dergi}, issn = {1300-3453}, address = {}, publisher = {UCTEA Turkish Chamber of Civil Engineering}, year = {2016}, volume = {27}, number = {3}, pages = {7533 - 7549}, title = {Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yanmaz, A. Melih and Çalamak, Melih} }
APA Yanmaz, A. M. & Çalamak, M. (2016). Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi . Teknik Dergi , 27 (3) , 7533-7549 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tekderg/issue/28139/299027
MLA Yanmaz, A. M. , Çalamak, M. "Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi" . Teknik Dergi 27 (2016 ): 7533-7549 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tekderg/issue/28139/299027>
Chicago Yanmaz, A. M. , Çalamak, M. "Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi". Teknik Dergi 27 (2016 ): 7533-7549
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Scour Risk at Foundations of River Bridges AU - A. MelihYanmaz, MelihÇalamak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Teknik Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 7533 EP - 7549 VL - 27 IS - 3 SN - 1300-3453- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Teknik Dergi Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi %A A. Melih Yanmaz , Melih Çalamak %T Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi %D 2016 %J Teknik Dergi %P 1300-3453- %V 27 %N 3 %R %U
ISNAD Yanmaz, A. Melih , Çalamak, Melih . "Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi". Teknik Dergi 27 / 3 (July 2016): 7533-7549 .
AMA Yanmaz A. M. , Çalamak M. Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi. Teknik Dergi. 2016; 27(3): 7533-7549.
Vancouver Yanmaz A. M. , Çalamak M. Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi. Teknik Dergi. 2016; 27(3): 7533-7549.
IEEE A. M. Yanmaz and M. Çalamak , "Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi", Teknik Dergi, vol. 27, no. 3, pp. 7533-7549, Jul. 2016