Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini

Year 2016, Volume: 27 Issue: 3, 7551 - 7559, 01.07.2016

Abstract

Çalışmada Isparta ili ve çevresindeki uzun dönem
ortalama yağışların tahminlerinin yapılması konusunda modeller üretilmiştir.
Modellerin üretilmesi ile birlikte elde edilen tahminler ile haritalar
yapılmıştır. Modellerin oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile
Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yöntemi (Inverse Distance Weighting-IDW) ve
Kriging Enterpolasyon yöntemi ile tahmin yapılmıştır. Tahminde oluşan sonuçlar
her iki yöntem açısından kıyaslanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda IDW yöntemi ile elde edilen tahminlerin ve haritaların
daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

References

 • İşlem CBS Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti., 2005. ArcGIS9 Uygulama Dökümanı, Sinan Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Korkmaz Başel, E. D., Çakın, K., Satman, A., Türkiye’nin Yeraltı Sıcaklık Haritası ve Tahmini Isı İçeriği, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, 2008.
 • Loyd C.D., 2007, Local Modelsfor Spatial Analysis, CRC Press, 21-22p.
 • Demircan, M., Alan, İ. ve Şensoy, S., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sıcaklık Haritalarının Çözünürlüğünün Artırılması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara.
 • Doğan, H. M., Yılmaz, D. S. ve Kılıç, O. M., Orta Kelkit Havzası’nın Bazı Toprak Özelliklerinin Ters Mesafe Ağırlık Yöntemi (IDW) ile Haritalanması ve Yorumlanması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Tokat, 2013.
 • İnal, C., Turgut, B. ve Yiğit, C. Ö., Lokal Alanlarda Jeoit Ondülasyonlarının Belirlenmesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Konya.
 • Yaprak, S., Arslan, E., Kriging Yöntemi ve Geoit Yüksekliklerinin Enterpolasyonu, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2008/1, 98, 36-42, 2008.
 • Trangmar, B.B, Yost, R. J.,Wehara, G, Application of Geostatistic to Spatial Studies of Soil Properties, Advances in agronomy, Vol 38, 65-91.
 • Başkan, O,, Gölbaşı Yöresi Topraklarının Mühendislik, Fiziksel Özellik İlişkilerinde Jeoistatistik Uygulaması, Doktora Tezi, A. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.
 • İnal, C. Ve Yiğit, C. Ö., Jeodezik Uygulamalarda Kriging Enterpolasyon Yönteminin Kullanabilirliği, TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya.
 • Deutsch, C. V. Ve Journel, A. G.:GSLIB Geostatistical Software Library andUser’s Guide. New York, New York: Oxford Un,versityPress., 1992.
 • Abtew, W.,Obeysekera, J., Shih G.: Spatial Analysis For Monthly Rainfall in South Florida, WaterResourcesBulletin, 29 (1993), 179-188.
 • Başkan, O., Gölbaşı Yöresi Topraklarının Mühendislik, Fiziksel Özellik İlişkilerinde Jeoistatistik Uygulaması, Doktora Tezi, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.
 • Wollenhaupt, N. C.,Mulla, D. J., GotwayCrawford, C. A., Soil Samplingand Interpolation Techniques for Mapping Spatial Variability of Soil Properties. P 19-55. In F. J. Pierce and E. J. Sadler (eds) The State of Site-Specific Management for Agriculture. ASA, CSSA, SSSA, Madison, 1997.
 • Dikici, H., Toprak Biliminde Kullanılan Bazı Jeoistatistik Yöntemleri, Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, p.76-81, 2001.
 • Anderson, S., 2003. An Evalıation of Spatial Interpolation Methods on Air Temperature in Phoneix, AZ. Department of Geography, Arizona State University, U.S.A.
 • Keskiner, A. D., 2008. Farklı Olasılıklı Yağış ve Sıcaklıkların CBS Ortamında Haritalanmasında Uygun Yöntem Belirlenmesi ve M. Turc Yüzey Akış Haritasının Gliştirilmesi: Seyhan Havzası Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2008.

The Prediction of Precipitations of Isparta Region By Using IDW and Kriging

Year 2016, Volume: 27 Issue: 3, 7551 - 7559, 01.07.2016

Abstract

The models on the
long term mean rainfall estimations of Isparta region were produced in this
study. The maps were formed according to estimation results of models. In
modeling, Geographic Information Systems (GIS), Inverse Distance Weighting-IDW
estimation method and Kriging Interpolation estimation methods were used. The
results of predictions of both methods were compared and the results were
evaluated. The evaluation results showed that the estimations and maps of IDW
are better than those of Kriging method. 

References

 • İşlem CBS Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti., 2005. ArcGIS9 Uygulama Dökümanı, Sinan Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Korkmaz Başel, E. D., Çakın, K., Satman, A., Türkiye’nin Yeraltı Sıcaklık Haritası ve Tahmini Isı İçeriği, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, 2008.
 • Loyd C.D., 2007, Local Modelsfor Spatial Analysis, CRC Press, 21-22p.
 • Demircan, M., Alan, İ. ve Şensoy, S., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sıcaklık Haritalarının Çözünürlüğünün Artırılması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara.
 • Doğan, H. M., Yılmaz, D. S. ve Kılıç, O. M., Orta Kelkit Havzası’nın Bazı Toprak Özelliklerinin Ters Mesafe Ağırlık Yöntemi (IDW) ile Haritalanması ve Yorumlanması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Tokat, 2013.
 • İnal, C., Turgut, B. ve Yiğit, C. Ö., Lokal Alanlarda Jeoit Ondülasyonlarının Belirlenmesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Konya.
 • Yaprak, S., Arslan, E., Kriging Yöntemi ve Geoit Yüksekliklerinin Enterpolasyonu, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2008/1, 98, 36-42, 2008.
 • Trangmar, B.B, Yost, R. J.,Wehara, G, Application of Geostatistic to Spatial Studies of Soil Properties, Advances in agronomy, Vol 38, 65-91.
 • Başkan, O,, Gölbaşı Yöresi Topraklarının Mühendislik, Fiziksel Özellik İlişkilerinde Jeoistatistik Uygulaması, Doktora Tezi, A. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.
 • İnal, C. Ve Yiğit, C. Ö., Jeodezik Uygulamalarda Kriging Enterpolasyon Yönteminin Kullanabilirliği, TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya.
 • Deutsch, C. V. Ve Journel, A. G.:GSLIB Geostatistical Software Library andUser’s Guide. New York, New York: Oxford Un,versityPress., 1992.
 • Abtew, W.,Obeysekera, J., Shih G.: Spatial Analysis For Monthly Rainfall in South Florida, WaterResourcesBulletin, 29 (1993), 179-188.
 • Başkan, O., Gölbaşı Yöresi Topraklarının Mühendislik, Fiziksel Özellik İlişkilerinde Jeoistatistik Uygulaması, Doktora Tezi, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.
 • Wollenhaupt, N. C.,Mulla, D. J., GotwayCrawford, C. A., Soil Samplingand Interpolation Techniques for Mapping Spatial Variability of Soil Properties. P 19-55. In F. J. Pierce and E. J. Sadler (eds) The State of Site-Specific Management for Agriculture. ASA, CSSA, SSSA, Madison, 1997.
 • Dikici, H., Toprak Biliminde Kullanılan Bazı Jeoistatistik Yöntemleri, Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, p.76-81, 2001.
 • Anderson, S., 2003. An Evalıation of Spatial Interpolation Methods on Air Temperature in Phoneix, AZ. Department of Geography, Arizona State University, U.S.A.
 • Keskiner, A. D., 2008. Farklı Olasılıklı Yağış ve Sıcaklıkların CBS Ortamında Haritalanmasında Uygun Yöntem Belirlenmesi ve M. Turc Yüzey Akış Haritasının Gliştirilmesi: Seyhan Havzası Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2008.

Details

Journal Section Technical Note
Authors

E. Dilek TAYLAN


Derya DAMÇAYIRI This is me

Publication Date July 1, 2016
Submission Date March 20, 2017
Acceptance Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2016 Volume: 27 Issue: 3

Cite

Bibtex @research article { tekderg299030, journal = {Teknik Dergi}, issn = {1300-3453}, address = {}, publisher = {UCTEA Turkish Chamber of Civil Engineering}, year = {2016}, volume = {27}, number = {3}, pages = {7551 - 7559}, title = {Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini}, key = {cite}, author = {Taylan, E. Dilek and Damçayırı, Derya} }
APA Taylan, E. D. & Damçayırı, D. (2016). Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini . Teknik Dergi , 27 (3) , 7551-7559 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tekderg/issue/28139/299030
MLA Taylan, E. D. , Damçayırı, D. "Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini" . Teknik Dergi 27 (2016 ): 7551-7559 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tekderg/issue/28139/299030>
Chicago Taylan, E. D. , Damçayırı, D. "Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini". Teknik Dergi 27 (2016 ): 7551-7559
RIS TY - JOUR T1 - The Prediction of Precipitations of Isparta Region By Using IDW and Kriging AU - E. DilekTaylan, DeryaDamçayırı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Teknik Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 7551 EP - 7559 VL - 27 IS - 3 SN - 1300-3453- M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Teknik Dergi Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini %A E. Dilek Taylan , Derya Damçayırı %T Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini %D 2016 %J Teknik Dergi %P 1300-3453- %V 27 %N 3 %R %U
ISNAD Taylan, E. Dilek , Damçayırı, Derya . "Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini". Teknik Dergi 27 / 3 (July 2016): 7551-7559 .
AMA Taylan E. D. , Damçayırı D. Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini. Teknik Dergi. 2016; 27(3): 7551-7559.
Vancouver Taylan E. D. , Damçayırı D. Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini. Teknik Dergi. 2016; 27(3): 7551-7559.
IEEE E. D. Taylan and D. Damçayırı , "Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini", Teknik Dergi, vol. 27, no. 3, pp. 7551-7559, Jul. 2016