Year 2008, Volume 18 , Issue 2, Pages 154 - 158 2008-12-01

ÇORAPLARDA ISIL KONFOR ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS

Nilgün ÖZDİL [1]


Çorap, farklı renk ve desenleri ile bir aksesuar malzemesi olmanın yanında, insanların temel ihtiyaç malzemelerinden birisi olup, sağlık açısından da oldukça önemli bir giysidir. Çorapların kullanım performansı açısından ısıl konfor en önemli parametredir. Bu çalışmada piyasada sıklıkla karşımıza çıkan yün, akrilik ve pamuk, PA içeren çorapların ısıl konfor özellikleri hakkında deneysel çalışmalar yapılmış ve sonuçları yorumlanmıştır. Deneysel çalışmada ısıl direnç, ısıl iletkenlik ve ısıl soğurganlık değerleri Alambeta, bağıl su buharı geçirgenliği değerleri Permetest, hava geçirgenliği değerleri FX3300 cihazlarında ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, yün çorapların ısıl iletkenlik değerlerinin akrilik çoraplardan daha düşük olduğunu göstermiştir. Yün- akrilik karışımı çorapların ısıl direnç değerleri % 100 akrilik çoraplardan daha yüksektir ve ısıl soğurganlık açısından ilk temasta daha sıcak his vermektedir. PA içeren çoraplar pamuklu çoraplara göre yüksek ısıl iletkenlik ve ısıl soğurganlık değerleri vermektedir
Sock, as a basic need of human, in addition to the being an important accessory with different color and design, is also very important for human health. Thermal comfort is very important parameter for usage performance of socks. In this research thermal comfort properties of the socks knitted with the most popular fibers in this area such as wool, acrylic, cotton and PA were investigated and the results analyzed. The thermal resistance, thermal absorptivity, thermal conductivity, water vapour permeability, air permeability of samples were measured by using Alambeta, Permetest, FX3300 air permeability tester devices respectively. The results show that thermal conductivity values of wool socks are lower than acrylic socks. Thermal resistance values of woolacrylic socks are higher than % 100 acrylic socks and give warm sense at first contact. The socks which contain PA fibres give high thermal conductivity and thermal absorptivity values
 • 1. Smith J., Pitts N., Selecting Socks, www.ohioline.osu.edu/hygfact/5000/5544.html
 • 2. Önder E., Candan C., 2005, “Çorap Kalite Özellikleri” Çorap Kalite El Kitabı, Çorap Sanayicileri Derneği, 31-32.
 • 3. Havenith, G., 2002, “The Interaction of Clothing and Thermoregulation”, Exogenous Dermotology, Vol:1, No:5, 221-230.
 • 4. Seventekin N., 1988, “Tekstil Mamullerinin İnsan Vücudu Isısını Düzenlemedeki Rolü”, Tekstil ve Makine Yıl:2, Sayı:11, 246-250.
 • 5. Önder, E., Sarıer, N., 2004, “Improving Thermal Regulation Functions of Textiles”, 4th AUTEX Conference, June 22-24, Roubaix, France.
 • 6. Mılenkovıc, L., Skundrıc, P., Sokolovıc, R., Nıkolıc, T., 1999, “Comfort Properties of Defence Protective Clothing”, The Scientific Journal Facta Universitatis, Vol:1, No:4, 101-106.
 • 7. Eryürük, S.H., 2004, “Polar Kumaşların Konfor Özelliklerinin İncelenmesi”, Örme-İhtisas, Yıl:2, Sayı:7, 38-42.
 • 8. Li Y., 2001, The Science of Clothing Comfort, Textile Progress, Vol: 31, Number ½, 54-77.
 • 9. Hes L., 2000, “An Indirect Method for The Fast Evaluation of Surface Moisture Absorptiveness of Shirt and Underwear Fabrics”, Vlakna a Textil, 7(2), 91-96.
 • 10. Greyson, M.,1983, Encyclopedia of Composite Materials and Components, Wiley&Sons, USA.
 • 11. Pac, M. J., Bueno, M. A. and Renner, M., 2001, “Warm-Cool Feeling Relative to Tribological Properties of Fabrics”, Textile Res. J., 71(19), 806-812.
 • 12. Hes L, M. de Araujo, R. Storova, 1996, “Thermal Comfort of Socks Containing PP Filaments”, Textile Asia, December, 57-59.
 • 13. Karaküçük M., Kır M., Dönmez E., 2006, Lisans Tezi, E.Ü. Müh. Fak., Tekstil Müh. Bölümü., İzmir
 • 14. Hes L, 1987, “Thermal Properties of Nonwovens”, Proceedings of Congress Index 87, Geneva.
 • 15. Hes, L,1999, “ Optimisation of Shirt Fabrics’ Composition from the point of View of Their Appearance and Thermal Comfort” Int. Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 11 No. 2/3, 105.
 • 16. Marmaralı A., Kretzschmar D. S., Özdil N., Oğlakçıoğlu N., 2006, Giysilerde Isıl Konforu Etkileyen parametreler, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 4, 241-245.
 • 17. Marmaralı A., Özdil N., Kretzschmar D. S .,2006, Giysilerde Isıl Konfor, Tekstil Teknik, Eylül Ekim, 163-167.
 • 18. ISO 11092: 1993 “TextilesDetermination of physiological properties-Measurement of thermal and water vapor resistance under steadystate conditions (sweating guardedhotplate test)”
 • 19. ISO 9237-1999, “Textiles-Determination of permeability of fabrics to air”
 • 20. http://www.ectc.org/TermandIndex.asp
Other ID JA87RZ59DT
Journal Section Articles
Authors

Author: Nilgün ÖZDİL
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2008

Bibtex @ { tekstilvekonfeksiyon251978, journal = {Textile and Apparel}, issn = {1300-3356}, eissn = {2602-3075}, address = {Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi 35100 Bornova - İZMİR}, publisher = {Ege University}, year = {2008}, volume = {18}, pages = {154 - 158}, doi = {}, title = {A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS}, key = {cite}, author = {Özdi̇l, Nilgün} }
APA Özdi̇l, N . (2008). A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS . Textile and Apparel , 18 (2) , 154-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tekstilvekonfeksiyon/issue/23654/251978
MLA Özdi̇l, N . "A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS" . Textile and Apparel 18 (2008 ): 154-158 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tekstilvekonfeksiyon/issue/23654/251978>
Chicago Özdi̇l, N . "A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS". Textile and Apparel 18 (2008 ): 154-158
RIS TY - JOUR T1 - A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS AU - Nilgün Özdi̇l Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Textile and Apparel JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 158 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-3356-2602-3075 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekstil ve Konfeksiyon A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS %A Nilgün Özdi̇l %T A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS %D 2008 %J Textile and Apparel %P 1300-3356-2602-3075 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Özdi̇l, Nilgün . "A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS". Textile and Apparel 18 / 2 (December 2008): 154-158 .
AMA Özdi̇l N . A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS. Textile and Apparel. 2008; 18(2): 154-158.
Vancouver Özdi̇l N . A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS. Textile and Apparel. 2008; 18(2): 154-158.