Research Article
PDF BibTex RIS Cite

UZAKTAN EĞTİMDE MASALLARIN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Year 2022, Issue: 14, 30 - 40, 15.04.2022

Abstract

Uzaktan eğitim sürecinde masal anlatmanın ve masal okumanın, 4. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama ve hatırlama becerisi üzerine etkisini tespit etmek amacıyla yapına bu araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışmanın örneklemini İstanbul esenler ilçesinde bulunan bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 160 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere masal okunması ve masal anlatılması onların dinlediğini anlama ve hatırlama düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. Yine ulaşılan sonuçlara göre uzaktan eğitimle yapılan dinleme etkinlikleri de öğrencilerin dinlediğini anlama ve hatırlama düzeyini arttırmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre uzaktan eğitimde öğrencilere masal okunması ve masal anlatılması öğrencilerin dinlediğini anlama ve hatırlama düzeyini müfredattaki dinleme etkinliklerine göre olumlu yönde daha fazla etkilemektedir. Masal okunması ve masal anlatılmasının dinlediğini anlama ve dinlediğini hatırlama düzeyini etkileme durumları arasında manidar bir fark olmamakla beraber öğrencilere masal anlatılmasının onların dinlediğini anlama ve dinlediğini hatırlama düzeyini görece daha olumlu etkilediği de söylenebilir.

References

 • Arifoğlu, G. (2019). Okul öncesine yönelik hareketli masal kitapları illüstrasyonlarının tasarımı ve bir masal kitabı uygulaması (Yayınlanmamış y. Lisans tezi). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Akyol, H. (2014). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A
 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akyıldız, A. N. (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi.
 • Alptekin, A. B. (2002). Taşeli masalları. Ankara: Akçağ.
 • Arıcı, A.F.(2012). Masalın sesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bacanlı,H. (2011). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem.
 • Boekaerts, M., Zeidner, M., ve Pintrich, P. R. (Eds.). (1999). Handbook of self-regulation: Elsevier.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). Covıd-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAD, 3(2), 85-124.
 • Bacon. S. M. (1992). Authentic listening: how learners adjust their strategies to difficultyof the imput. Hispania, 75(1).
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye edici metinlere ilişkin tercihleri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Başaran M. ve Akyol H. (2009). İlköğretim beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin hikâye unsurlarına ilişkin beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 226-251.
 • Berman, B. (2003). Advencet Listening. DynEd International inc.
 • Brawn, G. (1990). Listening to spoken English. HArlow: longman.

THE EFFECT OF FAIRY TALE IN DISTANCE EDUCATION ON THE SKILLS OF LISTENING OF 4th GRADE STUDENTS

Year 2022, Issue: 14, 30 - 40, 15.04.2022

Abstract

In this study, an experimental method with a pre-test post-test control group was used in this study to determine the effect of telling and reading fairy tales in the distance education process on the 4th grade students' ability to understand and remember what they listen to. The sample of the study of the research consists of 160 fourth grade students studying at a public school located in Istanbul's Esenler district. According to the results of the research, reading and telling tales to students in the distance education process positively affects the level of understanding and remembering what they listen to. Again, according to the results, listening activities performed with distance education also increase the students' level of understanding and remembering what they listen to. According to the results of the research, reading and telling tales to students in distance education affects the level of understanding and remembering what students listen to more positively than the listening activities in the curriculum. Although there is no significant difference between reading a tale and telling a tale influencing the level of listening comprehension and remembering what they listen to, it can also be said that telling students a tale affects their level of listening comprehension and recalling what they listen to relatively more positively.

References

 • Arifoğlu, G. (2019). Okul öncesine yönelik hareketli masal kitapları illüstrasyonlarının tasarımı ve bir masal kitabı uygulaması (Yayınlanmamış y. Lisans tezi). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Akyol, H. (2014). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A
 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akyıldız, A. N. (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi.
 • Alptekin, A. B. (2002). Taşeli masalları. Ankara: Akçağ.
 • Arıcı, A.F.(2012). Masalın sesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bacanlı,H. (2011). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem.
 • Boekaerts, M., Zeidner, M., ve Pintrich, P. R. (Eds.). (1999). Handbook of self-regulation: Elsevier.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). Covıd-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAD, 3(2), 85-124.
 • Bacon. S. M. (1992). Authentic listening: how learners adjust their strategies to difficultyof the imput. Hispania, 75(1).
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye edici metinlere ilişkin tercihleri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Başaran M. ve Akyol H. (2009). İlköğretim beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin hikâye unsurlarına ilişkin beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 226-251.
 • Berman, B. (2003). Advencet Listening. DynEd International inc.
 • Brawn, G. (1990). Listening to spoken English. HArlow: longman.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mustafa BAŞARAN
Yıldız teknik üniversitesi eğitim fakültesi temel eğitim bölümü sınıf eğitimi anabilim dalı
0000-0003-1684-5852
Türkiye


Aslıhan AKAR This is me
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
Türkiye

Publication Date April 15, 2022
Submission Date September 18, 2021
Published in Issue Year 2022 Issue: 14

Cite

APA
BAŞARAN, M., & AKAR, A. (2022). UZAKTAN EĞTİMDE MASALLARIN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ. Temel Eğitim(14), 30-40.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions