Research Article
BibTex RIS Cite

Yabancı Dil Olarak Korece Öğretimi Kitaplarında Yer Alan Dinleme Metinlerindeki Gerçeklik Unsurları

Year 2022, Issue: 15, 34 - 42, 15.07.2022

Abstract

Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Korece öğretimi kitaplarında yer alan dinleme metinlerindeki gerçeklik unsurlarının tespit edilmesidir. Araştırmanın örneklemini King Sejong Enstitüsünün Sejong kitabı ile Sogang Universitye ait Sogang Korean 3A-3B kitaplarında yer alan diyalog türündeki dinleme metinleri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucu diyalog metinlerinde tespit edilen gerçeklik temaları şu şekildedir: Söz sırası alma (söz kesme, örtüşme), tekrar etme, tereddüt etme, sesli geribildirim ve konu değiştirme.

References

 • Arnold, E. (1991). Authenticity revisited: how real is real?. English for Specific Purposes, 10(3), 237-244.
 • Başaran, M. (2019). Nurettin Topçu’nun Gençliğin İçine Sürüklendiği Yozlaşma Sürecinin Sebeplerine İlişkin Görüşleri, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.166-177,
 • Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of com-municative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.
 • Demirel, Ö. (2016). Yabancı Dil Öğretimi (9. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Jin, Youn Joo (2013). Korece Dinleme Metinlerinin Türlerine göre Dinleme Stratejileri Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Korea University. Seoul.
 • Jo Hye Jin. (2011). Dinleme eğitiminin gerçeklik faktörünün eğitim etkisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Korea University. Seoul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kim Chungsook. (2014). A study on the Syllabus Design and Curriculum Development of ‘Sejong Korean 1~8’. Bilingual Research 57, 25-47.
 • Lee Hae Young. (1999). Principles and Activities of Korean Listening Class. Journal of Korean Language Education. Cilt 10, No. 1 s.241-263
 • Lee Seo Young. (2017). An Analysis of the Authenticity about Listening Text of Korean Textbook Focused on the Beginner and Intermediate Level . Master Thesis. Ewha Womans University. Seoul.
 • Peocock,M(1997).The Efect of authentic Materials on the motivation of EFL learners,English Language Teaching Journalvol.51 no 2:Oxford. UniversityPress
 • National Korean Language Institute (2013) [세종한국어] Sejong Korean(Korean Version) 5 Hawoo Publishing
 • National Korean Language Institute (2013) [세종한국어] Sejong Korean(Korean Version) 6 Hawoo Publishing
 • Sogang University Korean Language Education Center. (2008), [서강 한국어] New Sogang Korean 3A Student's Book, Hawoo Publishing
 • Sogang University Korean Language Education Center. (2008), [서강 한국어] New Sogang Korean 3B Student's Book, Hawoo Publishing.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınevi, İstanbul.
 • Ur, P. (2012). A Course in English Language Teaching. Cambridge University Press

Elements of Reality in Listening Texts in Teaching Korean as a Foreign Language Books

Year 2022, Issue: 15, 34 - 42, 15.07.2022

Abstract

The aim of this research is to determine the reality elements in the listening texts in the Korean teaching books as a foreign language. The sample of the research consists of listening texts in the type of dialogue in the Sejong book of King Sejong Institute and Sogang Korean 3A-3B books of Sogang University. In the research, document analysis and content analysis method, which are qualitative research methods, were used. The reality themes identified in the dialogue texts as a result of the examination are as follows: taking turns (interrupting, overlapping), repetition, hesitation, vocal feedback and changing the subject.

References

 • Arnold, E. (1991). Authenticity revisited: how real is real?. English for Specific Purposes, 10(3), 237-244.
 • Başaran, M. (2019). Nurettin Topçu’nun Gençliğin İçine Sürüklendiği Yozlaşma Sürecinin Sebeplerine İlişkin Görüşleri, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.166-177,
 • Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of com-municative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.
 • Demirel, Ö. (2016). Yabancı Dil Öğretimi (9. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Jin, Youn Joo (2013). Korece Dinleme Metinlerinin Türlerine göre Dinleme Stratejileri Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Korea University. Seoul.
 • Jo Hye Jin. (2011). Dinleme eğitiminin gerçeklik faktörünün eğitim etkisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Korea University. Seoul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kim Chungsook. (2014). A study on the Syllabus Design and Curriculum Development of ‘Sejong Korean 1~8’. Bilingual Research 57, 25-47.
 • Lee Hae Young. (1999). Principles and Activities of Korean Listening Class. Journal of Korean Language Education. Cilt 10, No. 1 s.241-263
 • Lee Seo Young. (2017). An Analysis of the Authenticity about Listening Text of Korean Textbook Focused on the Beginner and Intermediate Level . Master Thesis. Ewha Womans University. Seoul.
 • Peocock,M(1997).The Efect of authentic Materials on the motivation of EFL learners,English Language Teaching Journalvol.51 no 2:Oxford. UniversityPress
 • National Korean Language Institute (2013) [세종한국어] Sejong Korean(Korean Version) 5 Hawoo Publishing
 • National Korean Language Institute (2013) [세종한국어] Sejong Korean(Korean Version) 6 Hawoo Publishing
 • Sogang University Korean Language Education Center. (2008), [서강 한국어] New Sogang Korean 3A Student's Book, Hawoo Publishing
 • Sogang University Korean Language Education Center. (2008), [서강 한국어] New Sogang Korean 3B Student's Book, Hawoo Publishing.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınevi, İstanbul.
 • Ur, P. (2012). A Course in English Language Teaching. Cambridge University Press

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Fatma TOPCU 0000-0002-4036-8825

Mustafa BAŞARAN 0000-0003-1684-5852

Publication Date July 15, 2022
Submission Date May 5, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 15

Cite

APA TOPCU, F., & BAŞARAN, M. (2022). Yabancı Dil Olarak Korece Öğretimi Kitaplarında Yer Alan Dinleme Metinlerindeki Gerçeklik Unsurları. Temel Eğitim(15), 34-42.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions