Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluation of the Relationship Between Volatility Index (VIX) and Credit Default Swap (CDS), Dollar Rate, EURO Rate, BIST 100 and Gold: The Case of Turkey

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 555 - 571, 30.07.2021
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.959051

Abstract

Volatility Index is one of the important indicators used to predict the expected future movements of securities in financial markets. In this study, the effect of Credit Default Swap (CDS), Dollar Rate, Euro Rate, BIST 100 and Gold variables on Volatility Index and the existence of cointegration relationship between the variables is analysed for the period 03.01.2005-31.12.2019. In the study, the long-term relationship between the variables is examined with the ARDL cointegration approach, and the long-term coefficients are estimated as a result of the ARDL model. Volatility Index is taken as the dependent variable, CDS, Dollar Rate, EURO Rate, BIST 100 and Gold rates are taken as independent variables. According to the results, while there is a negative relationship between the dependent variable VIX and USD, it is seen that there is a positive relationship between all other variables.1-unit increase in the GOLD, BIST, CDS variables increases the VIX variable by 0.007, 0.274 and 0.102 units, respectively.The coefficient obtained for the EURO variable is not statistically significant.The research findings are discussed in detail in the conclusion section. JEL Classification: G11, G15, G17

References

 • Akdağ, S. (2019). VIX korku endeksinin finansal göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 235-256.
 • Başarir, Ç., (2018), Korku Endeksi (VIX) ile BİST 100 arasındaki ilişki: Frekans alanı nedensellik analizi, İşletme Fakültesi Dergisi, 19(2), 177-191.
 • Bagchi, D. (2012). Cross-Sectional analysis of emerging market volatility Index (India VIX) with portfolio returns. International Journal Of Emerging Markets, 7(4), 383-396.
 • Bektaş, N. Ç., ve Babuşcu, Ş., (2019), VIX Korku Endeksi ve Cds primlerinin büyüme ve döviz kuruna etkisi, Türkiye Örneği, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 97-111.
 • Basher, S. A. ve Sadorsky, P. (2016). Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH. Energy Economics, 54, 235-247.
 • Emna, R. ve Myriam, C. (2017). Dynamics of the relationship between implied volatility indices and stock prices indices: The case of European stock markets. Asian Economic and Financial Review, 7(1), 52-62.
 • Giot, P. (2005). Relationships between implied volatility indices and stock index returns. Journal of Portfolio Management, 31(3), 92-100.
 • Huang, T. C., ve Wang, K. Y., (2017) “Investors’ fear and hearding behavior: Evidence from the Taiwan stock market”. Emarging Markets Finance and Trade, 53(10), 2259-2278.
 • Kaya A., ve Çoşkun, A., (2015), VIX Endeksi Menkul Kıymet Piyasalarının bir nedeni midir? Borsa İstanbul örneği, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 175-186.
 • Kula, V. ve Baykut, E. (2017). Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) ile Korku Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index-VIX) arasındaki ilişkinin analizi. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 27-37.
 • Ozair, M. (2014). What does the VIX actually measure? An analysis of the causation of SPX and VIX. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 3(2), 83–132.
 • Öner, H., (2018), Altın, Petrol, Döviz Kuru, Faiz ve Korku Endeksi arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10(19) 396-404.
 • Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1361-1401.
 • Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of econometrics, 80(2): 355-385.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3): 289-326.
 • Sakarya, Ş., ve Akkuş, H. T., (2018). BİST-100 ve BİST sektör endeksleri ile VIX endeksi arasındaki ilişkisinin analizi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40): 351-373.
 • Sarwar, G. (2012). Is VIX an investor fear gauge in BRIC equity markets?. Journal of Multinational Financial Management, 22(3), 55-65.
 • Sarıtaş, H., ve Nazlıoğlu, E. H., (2019), Korku Endeksi, Hisse Senedi Piyasasi ve Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye için ampirik bir analiz, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(4) 542-551.

Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 555 - 571, 30.07.2021
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.959051

Abstract

Korku Endeksi (VIX) finansal piyasalarda menkul kıymetlerin gelecekte beklenen hareketlerinin tahmini için kullanılan önemli göstergelerden biridir. Bu çalışmada Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın değişkenlerinin Korku Endeksi (VIX) üzerindeki etkisi ve aralarında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 03.01.2005-31.12.2019 dönemi için incelenmiştir. Çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ARDL eşbütünleşme yaklaşımı ile incelenmiş olup, ARDL modeli sonucunda ise uzun dönem katsayı tahmini yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak Korku Endeksi (VIX), bağımsız değişken olarak CDS, Dolar Kuru, EURO Kuru, BİST 100 ve Altın kurları alınmıştır. Sonuçlara göre bağımlı değişken VIX ile USD değişkeni arasında negatif yönlü bir ilişki var iken diğer bütün değişkenler ile arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. ALTIN, BİST, CDS değişkenlerinde meydana gelen 1 birimlik artış VIX değişkenini sırasıyla 0.007, 0,274 ve 0.102 birim artırmaktadır. EURO değişkeni için elde edilen katsayının ise istatistiki olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Araştırma bulguları sonuç bölümünde ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. JEL Sınıflandırması: G11, G15, G17

References

 • Akdağ, S. (2019). VIX korku endeksinin finansal göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 235-256.
 • Başarir, Ç., (2018), Korku Endeksi (VIX) ile BİST 100 arasındaki ilişki: Frekans alanı nedensellik analizi, İşletme Fakültesi Dergisi, 19(2), 177-191.
 • Bagchi, D. (2012). Cross-Sectional analysis of emerging market volatility Index (India VIX) with portfolio returns. International Journal Of Emerging Markets, 7(4), 383-396.
 • Bektaş, N. Ç., ve Babuşcu, Ş., (2019), VIX Korku Endeksi ve Cds primlerinin büyüme ve döviz kuruna etkisi, Türkiye Örneği, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 97-111.
 • Basher, S. A. ve Sadorsky, P. (2016). Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH. Energy Economics, 54, 235-247.
 • Emna, R. ve Myriam, C. (2017). Dynamics of the relationship between implied volatility indices and stock prices indices: The case of European stock markets. Asian Economic and Financial Review, 7(1), 52-62.
 • Giot, P. (2005). Relationships between implied volatility indices and stock index returns. Journal of Portfolio Management, 31(3), 92-100.
 • Huang, T. C., ve Wang, K. Y., (2017) “Investors’ fear and hearding behavior: Evidence from the Taiwan stock market”. Emarging Markets Finance and Trade, 53(10), 2259-2278.
 • Kaya A., ve Çoşkun, A., (2015), VIX Endeksi Menkul Kıymet Piyasalarının bir nedeni midir? Borsa İstanbul örneği, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 175-186.
 • Kula, V. ve Baykut, E. (2017). Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) ile Korku Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index-VIX) arasındaki ilişkinin analizi. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 27-37.
 • Ozair, M. (2014). What does the VIX actually measure? An analysis of the causation of SPX and VIX. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 3(2), 83–132.
 • Öner, H., (2018), Altın, Petrol, Döviz Kuru, Faiz ve Korku Endeksi arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10(19) 396-404.
 • Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1361-1401.
 • Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of econometrics, 80(2): 355-385.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3): 289-326.
 • Sakarya, Ş., ve Akkuş, H. T., (2018). BİST-100 ve BİST sektör endeksleri ile VIX endeksi arasındaki ilişkisinin analizi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40): 351-373.
 • Sarwar, G. (2012). Is VIX an investor fear gauge in BRIC equity markets?. Journal of Multinational Financial Management, 22(3), 55-65.
 • Sarıtaş, H., ve Nazlıoğlu, E. H., (2019), Korku Endeksi, Hisse Senedi Piyasasi ve Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye için ampirik bir analiz, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(4) 542-551.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Turgay MÜNYAS This is me
İstanbul Okan Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Finans Bölümü
0000-0002-8558-2032
Türkiye


Çisem BEKTUR This is me
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9220-5932
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tesamakademi959051, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {555 - 571}, doi = {10.30626/tesamakademi.959051}, title = {Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {Münyas, Turgay and Bektur, Çisem} }
APA Münyas, T. & Bektur, Ç. (2021). Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği . TESAM Akademi Dergisi , 8 (2) , 555-571 . DOI: 10.30626/tesamakademi.959051
MLA Münyas, T. , Bektur, Ç. "Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği" . TESAM Akademi Dergisi 8 (2021 ): 555-571 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tesamakademi/issue/64331/959051>
Chicago Münyas, T. , Bektur, Ç. "Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği". TESAM Akademi Dergisi 8 (2021 ): 555-571
RIS TY - JOUR T1 - Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği AU - Turgay Münyas , Çisem Bektur Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30626/tesamakademi.959051 DO - 10.30626/tesamakademi.959051 T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 555 EP - 571 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - doi: 10.30626/tesamakademi.959051 UR - https://doi.org/10.30626/tesamakademi.959051 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of TESAM Akademy Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği %A Turgay Münyas , Çisem Bektur %T Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği %D 2021 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 8 %N 2 %R doi: 10.30626/tesamakademi.959051 %U 10.30626/tesamakademi.959051
ISNAD Münyas, Turgay , Bektur, Çisem . "Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği". TESAM Akademi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 555-571 . https://doi.org/10.30626/tesamakademi.959051
AMA Münyas T. , Bektur Ç. Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. TESAM Akademi Dergisi. 2021; 8(2): 555-571.
Vancouver Münyas T. , Bektur Ç. Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. TESAM Akademi Dergisi. 2021; 8(2): 555-571.
IEEE T. Münyas and Ç. Bektur , "Korku Endeksi (VIX) ile Kredi Temerrüt Swap (CDS), Dolar Kuru, Euro Kuru, BİST 100 ve Altın Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği", TESAM Akademi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 555-571, Jul. 2021, doi:10.30626/tesamakademi.959051