Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 343 - 369, 30.07.2021
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.972399

Abstract

Avrupa’nın sosyal ve kültürel bazda ortak köklere sahip olduğunu vurgulayan Mihail Gorbaçov, böyle yoğun bir ilişki yumağı sonrası oluşmuş Avrupa’nın ikiye bölünmüşlüğünün son bulması gerektiğini belirtmiştir. Avrupa’nın ortak bir çatı altında barınması gerektiğini; ancak her ailenin kendi dairesinin ve farklı giriş kapılarının olması gerektiğini dile getirmiştir. 6 Temmuz 1989’da Avrupa Konseyi Toplantısı’nda, “Ortak Avrupa Evi” önerisinde bulunan Gorbaçov’un, bu önerisinin mantığını açıklamak konusunda insancıl argümanlar kullandığını görmekteyiz. Silahlanmanın önüne geçilmesi hususunda atılacak adımların somutlaşması adına, ortak bir çatıya ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, olası bir nükleer savaşın yanısıra, bir konvansiyonel savaşta dahi Avrupa’nın haritadan silineceğinin üzerinde durmuştur. Çalışmada, Doğu Bloku’nun çözülme süreci, Ortak Avrupa Evi teorisi ve bu yaklaşımın Avrupa bütünleşmesi sürecine yansımaları anlatılarak, okurlara tarihsel süreci ortaya koyucu ve bilgilendirici bir akış sunulacaktır.

References

 • Aras, O. N. (2020). Rusya’da tıkanan sosyo-ekonomik değişim dalgası. Azerbaycan Bakü: Qafqaz Üniversitesi Yayınları.
 • Ascherson, N. (1981). The Polish August: The self-limiting revolution. New York: Viking Press.
 • Bairoch, P. (1993). Üçüncü Dünya çıkmazda (Mehmet Dülger, Çev.). Ankara: Türkiye Ticaret Odaları Birliği Matbaası.
 • Bates, R. (1991). The economics of transitions to democracy, Political Science and Politics, XXIV (1).
 • Bolat, Ö. (1990). Birleşik Almanya’nın doğuşu. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.
 • Casier, T. (2018). Gorbachev’s ‘Common European Home’ and its Relevance for Russian foreign policy today, external relations of the European Union towards the east, debater a Europa, No18.
 • Chirot, D. (der). (1991). Crisis of Leninism and decline of the left. seattle: University of Washington Press.
 • Galbright, C., Münif, A. and Fukuyama F. (1992). Yeni Dünya düzeni. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Gerger, H. (1980). Soğuk Savaş’tan yumuşamaya. Ankara: Işık Yayıncılık.
 • Gorbachev, M. (1987). Perestroika: New thinking for our country and the world, New York: Harpercollins.
 • Gorbachev, M. (1989). Europe as a Common House, Council of Europe, Strasbourg, 6th July, 1989, https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/20/4c021687-98f9-4727-9e8b-836e0bc1f6fb/publishable_en.pdf.
 • Hamitoğulları, B. (1986). Çağdaş iktisadi sistemler. İstanbul: Savaş Yayınları.
 • Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklohama Press.
 • İyiler, O. (1996). Yeni dünya gerçeği. İstanbul: Ceylan Yayıncılık.
 • Jensen, K. (1990). A look at “The end of History”. Washington D.C.
 • Kazgan, G. (2020). Küreselleşme ve Ulus Devlet. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Lichteim, G. (1971). Imperialism. New York.
 • Marttin, V. (2019). Bolşevik söylemlerinin Birinci Dünya Savaşına etkisi. Tesam Akademi Dergisi, 6(2), 177-202. http://dx.doi.org/10.30626/tesamakademi.613545
 • Mayers, S. L. (10 Ağustos 2002). A Different Kind of Brezhnev in the Making. The New York Times.
 • Moiseev, N. (1994). Aчем дорога, если она не ведет к храму, Иного не дано, 52, 61
 • Neil M. (1989). The ‘Common European Home’ and Soviet European policy. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 65(4), 659-676
 • Pipes, R. (1974). Russia under the old regime. New York.
 • Przeworski, A. (1991). The “east” becomes the “South”? The “autumn of the people” and the feature of eastern Europe. Political Science and Politics, XXIV (1).
 • Rudolph, R. (der). (1990). Great power ethnic politics. New York.
 • Sander, O. (1998). Siyasi Tarih 1918-1994. Ankara.
 • Sakwa, R. (1990). Gorbachev and his reforms: 1985-1990, Londra.
 • Sönmezoğlu, F. (der). (1996). Uluslararası ilişkiler sözlüğü. İstanbul: Der Yayınları İstanbul.
 • Wallerstein, I. (1991). Geopolitics and geoculture: Essays on the changing World-System, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yılmaz, H. (1993). Eski dünyadan yeni dünyaya. İstanbul: Hil Yayın.
 • Zaslavskaya, T. (2002). Социетальная трансформация российского общества, Дело. Moscow

The Destruction of the Eastern Bloc and the Common European House Thesis in European Integration

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 343 - 369, 30.07.2021
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.972399

Abstract

Emphasizing that Europe has common roots on a social and cultural basis, Mikhail Gorbachev said, and he stated that the division of Europe in two must come to an end. Europe should be sheltered under a common roof; however, he stated that each family should have its own apartment and different entrance doors. Gorbachev proposed a "Common European House" at the European Council Meeting in 6th July 1989. He used humanistic arguments to explain the rationale for this proposal. He stated that a common framework was needed in order to embody the issue of preventing armament. He emphasized that Europe would be wiped off the map in a possible nuclear or conventional war. In this study, the disintegration process of the Eastern Bloc, the Common European House theory and the reflections of this approach on the European integration process will be explained and an informative flow will be presented to the readers.

References

 • Aras, O. N. (2020). Rusya’da tıkanan sosyo-ekonomik değişim dalgası. Azerbaycan Bakü: Qafqaz Üniversitesi Yayınları.
 • Ascherson, N. (1981). The Polish August: The self-limiting revolution. New York: Viking Press.
 • Bairoch, P. (1993). Üçüncü Dünya çıkmazda (Mehmet Dülger, Çev.). Ankara: Türkiye Ticaret Odaları Birliği Matbaası.
 • Bates, R. (1991). The economics of transitions to democracy, Political Science and Politics, XXIV (1).
 • Bolat, Ö. (1990). Birleşik Almanya’nın doğuşu. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.
 • Casier, T. (2018). Gorbachev’s ‘Common European Home’ and its Relevance for Russian foreign policy today, external relations of the European Union towards the east, debater a Europa, No18.
 • Chirot, D. (der). (1991). Crisis of Leninism and decline of the left. seattle: University of Washington Press.
 • Galbright, C., Münif, A. and Fukuyama F. (1992). Yeni Dünya düzeni. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Gerger, H. (1980). Soğuk Savaş’tan yumuşamaya. Ankara: Işık Yayıncılık.
 • Gorbachev, M. (1987). Perestroika: New thinking for our country and the world, New York: Harpercollins.
 • Gorbachev, M. (1989). Europe as a Common House, Council of Europe, Strasbourg, 6th July, 1989, https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/20/4c021687-98f9-4727-9e8b-836e0bc1f6fb/publishable_en.pdf.
 • Hamitoğulları, B. (1986). Çağdaş iktisadi sistemler. İstanbul: Savaş Yayınları.
 • Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklohama Press.
 • İyiler, O. (1996). Yeni dünya gerçeği. İstanbul: Ceylan Yayıncılık.
 • Jensen, K. (1990). A look at “The end of History”. Washington D.C.
 • Kazgan, G. (2020). Küreselleşme ve Ulus Devlet. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Lichteim, G. (1971). Imperialism. New York.
 • Marttin, V. (2019). Bolşevik söylemlerinin Birinci Dünya Savaşına etkisi. Tesam Akademi Dergisi, 6(2), 177-202. http://dx.doi.org/10.30626/tesamakademi.613545
 • Mayers, S. L. (10 Ağustos 2002). A Different Kind of Brezhnev in the Making. The New York Times.
 • Moiseev, N. (1994). Aчем дорога, если она не ведет к храму, Иного не дано, 52, 61
 • Neil M. (1989). The ‘Common European Home’ and Soviet European policy. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 65(4), 659-676
 • Pipes, R. (1974). Russia under the old regime. New York.
 • Przeworski, A. (1991). The “east” becomes the “South”? The “autumn of the people” and the feature of eastern Europe. Political Science and Politics, XXIV (1).
 • Rudolph, R. (der). (1990). Great power ethnic politics. New York.
 • Sander, O. (1998). Siyasi Tarih 1918-1994. Ankara.
 • Sakwa, R. (1990). Gorbachev and his reforms: 1985-1990, Londra.
 • Sönmezoğlu, F. (der). (1996). Uluslararası ilişkiler sözlüğü. İstanbul: Der Yayınları İstanbul.
 • Wallerstein, I. (1991). Geopolitics and geoculture: Essays on the changing World-System, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yılmaz, H. (1993). Eski dünyadan yeni dünyaya. İstanbul: Hil Yayın.
 • Zaslavskaya, T. (2002). Социетальная трансформация российского общества, Дело. Moscow

Details

Primary Language Turkish
Subjects International Relations
Journal Section Articles
Authors

Levent Ersin ORALLI This is me (Primary Author)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
0000-0002-7610-4514
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tesamakademi972399, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {343 - 369}, doi = {10.30626/tesamakademi.972399}, title = {Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi}, key = {cite}, author = {Orallı, Levent Ersin} }
APA Orallı, L. E. (2021). Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi . TESAM Akademi Dergisi , 8 (2) , 343-369 . DOI: 10.30626/tesamakademi.972399
MLA Orallı, L. E. "Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi" . TESAM Akademi Dergisi 8 (2021 ): 343-369 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tesamakademi/issue/64331/972399>
Chicago Orallı, L. E. "Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi". TESAM Akademi Dergisi 8 (2021 ): 343-369
RIS TY - JOUR T1 - Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi AU - Levent Ersin Orallı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30626/tesamakademi.972399 DO - 10.30626/tesamakademi.972399 T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 369 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - doi: 10.30626/tesamakademi.972399 UR - https://doi.org/10.30626/tesamakademi.972399 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of TESAM Akademy Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi %A Levent Ersin Orallı %T Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi %D 2021 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 8 %N 2 %R doi: 10.30626/tesamakademi.972399 %U 10.30626/tesamakademi.972399
ISNAD Orallı, Levent Ersin . "Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi". TESAM Akademi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 343-369 . https://doi.org/10.30626/tesamakademi.972399
AMA Orallı L. E. Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi. TESAM Akademi Dergisi. 2021; 8(2): 343-369.
Vancouver Orallı L. E. Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi. TESAM Akademi Dergisi. 2021; 8(2): 343-369.
IEEE L. E. Orallı , "Doğu Bloku’nun Yıkılması ve Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Avrupa Evi Tezi", TESAM Akademi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 343-369, Jul. 2021, doi:10.30626/tesamakademi.972399