Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

SQUEEZE-OUT AND SELL-OUT RIGHTS IN PUBLIC COMPANIES–NEW APPROACHES ON TURKISH SECURITIES LAW

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 93 - 106, 01.11.2015

Abstract

Squeeze-out and sell-out rights, peculiar to public companies, are enacted in Capital Markets Law and extensive provisions are prescribed by Capital Markets Board’s Communique. In the public companies, squeezing out the minority shareholders and selling out the minority’s shares to the controlling shareholder are essential for setting the balance of interests. The controlling shareholder has the interest of delisting the public company and then going private. On the other hand, shareholders, being in the position of marginal minority, have the interest of leaving the partnership. Surely, the importance of leaving the partnership of the minority is to provide the payment of fair price to minority selled out the shares or squeezed out.

References

 • Burgman, Dierdre A./ Cox, Paul N., “Reap- praising The Role Of The Shareholder In The No- dern Public Corporation: Weinberger’s Procedural Approach To Fairness In Freezeouts”, Wisconsin L. R, 1984, s. 593 - 665
 • Burkart, Mike/ Panunzi, Fausto, “Manda- tory Bids, Squeeze-Out, Sell-Out and The Dynamics of The Tender Offer Process”, ECGI Law Working Paper No: 10/2003, www.ecgi.org, (Erişim Tarihi: 04.02.2015)
 • Karacan, Ali İhsan, Ortaklıktan Çıkar- ma-Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Bir İncele- me, İstanbul 2015
 • Kendigelen, Abuzer, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 1994
 • Manavgat, Çağlar, “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Kayıtlı Sermaye Sis- temine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, BA- TİDER, C.XXIX, S.1, s. 45-78.
 • Pulaşlı, Hasan, “Alman Hukukunda Büyük Pay Sahiplerinin Azınlığı Şirketten Çıkarma Hakkı”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003, s. 649- 661.
 • Report of the High Level Group of Company Law Experts on A Modern Regulatory Framework For Company Law in Brussels 2002, www.ec.europa. eu
 • Sönmez, Yusuf, Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, İstanbul 2009
 • Thompson, Robert B., “ Squeeze-Out Mer- gers And The “New” Appraisal Remedy”, Was- h.U.l.Q, v.62,1985, s. 415 – 434.
 • Van Der Elst, Christoph/ Van Den Steen, Lientje, “Balancing the Interests of Minority and Majority Shareholders: A Comparative Analysis of Squeeze-out and Sell-out Rights”, European Com.&- Fin.L.R., v.4, 2009, s. 391-439.

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 93 - 106, 01.11.2015

Abstract

Çıkarma ve satma hakları, halka açık anonim ortaklıklara özgü olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Tebliği’yle ayrıntılı hükümler öngörülmüştür. Halka açık anonim ortaklıklarda hâkim ortağın, azınlığı çıkarma hakkı ve azınlıktaki ortağın paylarını hâkim ortağa satma hakkı, menfaatler dengesini kurmak bakımından büyük önem taşımaktadır. Bir tarafta ortaklıkta mutlak hâkimiyet gücüne sahip olan ortağın, marjinal azınlıkla ortaklığa devam etmemek ve ortaklığın halka açıklık statüsünü sona erdirmek menfaati varken, diğer tarafta marjinal azınlık konumuna girmiş ortakların, ortaklıktan ayrılma menfaati vardır. Elbette azınlığın ortaklıktan ayrılmasında önem taşıyan nokta, çıkarılan veya payını satan azınlığa dürüst fiyat ödenmesinin sağlanmasıdır.

References

 • Burgman, Dierdre A./ Cox, Paul N., “Reap- praising The Role Of The Shareholder In The No- dern Public Corporation: Weinberger’s Procedural Approach To Fairness In Freezeouts”, Wisconsin L. R, 1984, s. 593 - 665
 • Burkart, Mike/ Panunzi, Fausto, “Manda- tory Bids, Squeeze-Out, Sell-Out and The Dynamics of The Tender Offer Process”, ECGI Law Working Paper No: 10/2003, www.ecgi.org, (Erişim Tarihi: 04.02.2015)
 • Karacan, Ali İhsan, Ortaklıktan Çıkar- ma-Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Bir İncele- me, İstanbul 2015
 • Kendigelen, Abuzer, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 1994
 • Manavgat, Çağlar, “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Kayıtlı Sermaye Sis- temine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, BA- TİDER, C.XXIX, S.1, s. 45-78.
 • Pulaşlı, Hasan, “Alman Hukukunda Büyük Pay Sahiplerinin Azınlığı Şirketten Çıkarma Hakkı”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003, s. 649- 661.
 • Report of the High Level Group of Company Law Experts on A Modern Regulatory Framework For Company Law in Brussels 2002, www.ec.europa. eu
 • Sönmez, Yusuf, Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, İstanbul 2009
 • Thompson, Robert B., “ Squeeze-Out Mer- gers And The “New” Appraisal Remedy”, Was- h.U.l.Q, v.62,1985, s. 415 – 434.
 • Van Der Elst, Christoph/ Van Den Steen, Lientje, “Balancing the Interests of Minority and Majority Shareholders: A Comparative Analysis of Squeeze-out and Sell-out Rights”, European Com.&- Fin.L.R., v.4, 2009, s. 391-439.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Çağlar Manavgat>

Publication Date November 1, 2015
Application Date November 3, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @conference paper { tfm228824, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {1}, number = {2}, pages = {93 - 106}, title = {HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR}, key = {cite}, author = {Manavgat, Çağlar} }
APA Manavgat, Ç. (2015). HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 1 (2) , 93-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/21330/228824
MLA Manavgat, Ç. "HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015 ): 93-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/21330/228824>
Chicago Manavgat, Ç. "HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015 ): 93-106
RIS TY - JOUR T1 - SQUEEZE-OUT AND SELL-OUT RIGHTS IN PUBLIC COMPANIES–NEW APPROACHES ON TURKISH SECURITIES LAW AU - ÇağlarManavgat Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 106 VL - 1 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR %A Çağlar Manavgat %T HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Manavgat, Çağlar . "HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 2 (November 2015): 93-106 .
AMA Manavgat Ç. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR. TFM. 2015; 1(2): 93-106.
Vancouver Manavgat Ç. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2015; 1(2): 93-106.
IEEE Ç. Manavgat , "HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÇIKARMA ve SATMA HAKKI SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 93-106, Nov. 2015