Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EDUCATIONAL EXCEPTION TO COPYRIGHT LAW

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 23 - 36, 01.11.2015

Abstract

The conditions of benefiting from the educational exception seem not to be sufficiently clear in the Turkish Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works. The tendency of very strong protection of ownership rights located in the scientific opinions and the judicial decisions requires a clearer determination for the conditions of benefiting from this exception. Many judicial decisions are reducing the legislation on educational exception to nonfunctional provisions. It is expected from judicial authorities to render decisions which enable and encourage the use of these exceptions, enacted in the Law no. 5836 with rational reasons

References

 • Arslanlı, Halil, Fikri Hukuk Dersleri II, Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 1954.
 • Ateş, Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerin- deki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Ankara 2003.
 • Ayiter, Nuşin, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünle- ri, Ankara 1981.
 • Erel, Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, An- kara 2009.
 • Hirsch, Ernst, Hukuki Bakımdan Fikri Say, C.II, İstanbul 1943.
 • Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2013.
 • Öztan, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008.
 • Öztrak, İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerin- deki Haklar, Ankara 1977.
 • Suluk, Cahit/Orhan, Ali, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C.II, Genel Esaslar Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 2005.
 • Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstan- bul 2012.
 • Yavuz, Levent/Alıca, Türkay/Merdivan, Fet- hi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, Ankara 2013.

Telif Hukukunda Eğitim İstisnası

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 23 - 36, 01.11.2015

Abstract

Eğitim istisnasından yararlanma şartlarının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yeterince açık olmadığı görülmektedir. Bilimsel görüşler ve yargı kararlarında yer alan eser sahipliği haklarını çok güçlü koruma eğilimi, bu istisnadan yararlanma şartlarının daha açık bir şekilde belirlenmesini gerektirmektedir. Birçok yargı kararı, eğitim istisnasına ilişkin düzenlemeleri işlevsiz hükümler seviyesine indirgemektedir. Yargı mercilerinden, kanuna makul sebeplerle konulan bu istisnalardan yararlanmayı mümkün kılacak ve cesaretlendirecek kararlar vermeleri beklenmektedir.

References

 • Arslanlı, Halil, Fikri Hukuk Dersleri II, Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 1954.
 • Ateş, Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerin- deki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Ankara 2003.
 • Ayiter, Nuşin, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünle- ri, Ankara 1981.
 • Erel, Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, An- kara 2009.
 • Hirsch, Ernst, Hukuki Bakımdan Fikri Say, C.II, İstanbul 1943.
 • Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2013.
 • Öztan, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008.
 • Öztrak, İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerin- deki Haklar, Ankara 1977.
 • Suluk, Cahit/Orhan, Ali, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C.II, Genel Esaslar Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 2005.
 • Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstan- bul 2012.
 • Yavuz, Levent/Alıca, Türkay/Merdivan, Fet- hi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, Ankara 2013.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Hayri BOZGEYİK>

0000-0002-9974-7459

Publication Date November 1, 2015
Application Date November 3, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @conference paper { tfm228829, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {1}, number = {2}, pages = {23 - 36}, title = {Telif Hukukunda Eğitim İstisnası}, key = {cite}, author = {Bozgeyik, Hayri} }
APA Bozgeyik, H. (2015). Telif Hukukunda Eğitim İstisnası . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 1 (2) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/21330/228829
MLA Bozgeyik, H. "Telif Hukukunda Eğitim İstisnası" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015 ): 23-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/21330/228829>
Chicago Bozgeyik, H. "Telif Hukukunda Eğitim İstisnası". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015 ): 23-36
RIS TY - JOUR T1 - EDUCATIONAL EXCEPTION TO COPYRIGHT LAW AU - HayriBozgeyik Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 36 VL - 1 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Telif Hukukunda Eğitim İstisnası %A Hayri Bozgeyik %T Telif Hukukunda Eğitim İstisnası %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Bozgeyik, Hayri . "Telif Hukukunda Eğitim İstisnası". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 2 (November 2015): 23-36 .
AMA Bozgeyik H. Telif Hukukunda Eğitim İstisnası. TFM. 2015; 1(2): 23-36.
Vancouver Bozgeyik H. Telif Hukukunda Eğitim İstisnası. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2015; 1(2): 23-36.
IEEE H. Bozgeyik , "Telif Hukukunda Eğitim İstisnası", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 23-36, Nov. 2015