Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 27 - 41, 25.12.2016

Abstract

Fikri Mülkiyete dair uluslararası ilgi günümüzde oldukça dikkat çekicidir. Fikri haklara dair bu ilgi dürüst ticaretin teşviki ve ekonomik kalkınma ile de tamamen bağlantılıdır ancak serbest ticaretin faydaları sadece fikri mülkiyet haklarının kabul edilmesiyle ilgili bulunmamaktadır. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma olan ve günümüzde Lizbon Anlaşması olarak adlandırılan Roma Anlaşması’nın belirgin ekonomik başarıları, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması olarak bilinen Uruguay Raundu, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması ile birlikte; Dünya Ticaret Örgütü, ekonomik büyümenin desteklenmesi için hükümetlere Fikri Mülkiyet haklarının uyumlaştırılması baskısı uygulamaktadır.

Tüm dünyada birbirleri ile uyumlaştırılan) hukuki mevzuat gelişirken, bölgesel gruplar da özellikli olarak Fikri Mülkiyet korunmasının oluşumuna odaklanmaktadırlar. Avrupa’da ulusal ve Birlik düzeyinde kombine olan marka içtihat hukuku politik ve stratejik bir temele dayanmaktadır. Avrupa’nın küresel rekabet edebilirlikteki yükselişine dair endişeler marka hukuku korumasını önceye nazaran daha önemli kılmaktadır. “Gerçek Kullanım” konusuna dair sürüncemeli görüşmeler günümüzde Birliğin en mühim yasal güçlüklerinden birini oluşturmaktadır.

Bu çalışma markanın kullanımıyla ilgili üç temel mevzuya dayanmaktadır; giriş bölümünde markanın gerçek kullanım gerekliliği, ikinci bölümde ABAD içtihatları uyarınca Birlik Markasının bölgesel kullanımı ve getirilen yorumlar, son bölümde ise “gerçek kullanım” kavramı dava hukuku yoluyla incelenmiştir.

References

 • Barinbridge, David (2007), I. Intellectual Property, London. Pearson Longman.
 • Bently, Lionel & Sherman, Brad (2004), Intellectual Property Law, 2nd. ed., London, Oxford University Press.
 • Elias, Stephen R. (2005), Trademark: Legal Care for Your Business & Product Name, 7th ed. Berkeley, CA, USA: Nolo.
 • Phillips, Jeremy & Simon, Ilanah (2005), Trade Mark Use, (edited), US, Oxford University Press.
 • Seville, Catherine (2009), EU Intellectual Property Law and Policy, London, Elgar European Law Publication.
 • Tritton, Guy (2008), Intellectual Property in Europe, London, Sweet & Maxwell Press.
 • Von Bomhard, Verena, Pagenberg, Jochen & D. Schennen, Detlef (eds.) (2005), Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Berlin, Carl Heymanns Verglag.
 • OHIM, The Manual concerning Opposition Part 6: Proof of Use, 14 September 2009.
 • Joint Statements by the Council and the Commission on the European Communities entered into the minutes of the Council meeting at which the Regulation on the Community Trade Mark is adopted on 20 December 1993, OJ OHIM 1996.
 • Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 15.02. 2011.
 • Bolton, Emily (2011), ‘Defining Genuine Use Requirements of Community Trade Markas in Light of an Expanding European Union’, Connecticut Journal of International Law, Vol 27, pp. 371‒389.
 • Bugge, Jens Jakob & Gregersen (2003), ‘Peter E.P., Requirement of Use of Trade Marks’, EIPR, Vol. No 25 (7), pp. 309‒321.
 • Duran, Luis-Alfonso (2005) ‘Geographical scope of the use requirement for Community Trademarks’, Berlin, Carl Heymanns Verglag, pp. 333–340.
 • Gielen, Charles (2011), ‘Netherlands: Trade Marks – Meaning of ‘genuine use’ of a Trade Mark’, EIPR,Vol. 23(9), pp. N140.
 • Gielen, Charles (2010), ‘Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV: Benelux - trade marks – use of a CTM in One Country Insufficent to Constitute “genuine use”’, EIPR, Vol. No. 32(5), pp. N27‒28.
 • Howell, Claire F. (2006), ‘What constitutes “genuine use”? Laboratories Goemar SA v LaMer Technology’, EIPR, Vol. No. 28(2) pp. 118‒121.
 • Kur, Annette 2012, ‘Convergence After All? A Comparative View on the U.S and EU Trademark Systems in the Light of the ‘Trade Mark Study’, Journal of Intellectual Property Law, 305, pp. 305‒324.
 • Morcom, Christopher (2010), ‘Hagelkruis Beheer BV v Leno Merken BV: Genuine use in the community – What does the CTMR require?’, EIPR, 32(7), pp. 359‒362.
 • von Muhlendahl (2008), Alexander Community Trade Mark Riddles: Territoriality and Unitary Character, EIPR, 30(2), pp. 66‒70 .
 • C-292/89 The Queen v. The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen [1991] ECR p. I-00745.
 • C-375/97 General Motors Corp v. Yplon SA, [1999] ECR p. I-542.
 • C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, [2003] ECR p. I-2439.
 • C-259/02 La Mer Technology Inc v Laboratoires Goemar SA, [2004] ECR p. I-01159.
 • C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier AB v. Procordia Food AB, [2004] ECR p. I-5791.
 • C-416/04 P, The Sunrider Corp. v. OHIM, [2006] ECR p. I-4237.
 • C-442/07 Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft, [2008] ECR I-9223.
 • C-149/11 Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV, 19 December 2012 [2013] E.T.M.R. p. 16.
 • T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM, [2002] ECR p. II-5233.
 • T-334/01 MFE Marienfelde GmbH v. OHIM – intervener Vetoquinol AG [2004] ECR p. II-2787.
 • T-203/02 The Sunrider Corp v. OHIM, [2004] ECR p. II-2787.
 • T-325/06 Boston Scientific Ltd v OHIM, [2008] ECR p. II-174 (summay published).

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 27 - 41, 25.12.2016

Abstract

References

 • Barinbridge, David (2007), I. Intellectual Property, London. Pearson Longman.
 • Bently, Lionel & Sherman, Brad (2004), Intellectual Property Law, 2nd. ed., London, Oxford University Press.
 • Elias, Stephen R. (2005), Trademark: Legal Care for Your Business & Product Name, 7th ed. Berkeley, CA, USA: Nolo.
 • Phillips, Jeremy & Simon, Ilanah (2005), Trade Mark Use, (edited), US, Oxford University Press.
 • Seville, Catherine (2009), EU Intellectual Property Law and Policy, London, Elgar European Law Publication.
 • Tritton, Guy (2008), Intellectual Property in Europe, London, Sweet & Maxwell Press.
 • Von Bomhard, Verena, Pagenberg, Jochen & D. Schennen, Detlef (eds.) (2005), Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Berlin, Carl Heymanns Verglag.
 • OHIM, The Manual concerning Opposition Part 6: Proof of Use, 14 September 2009.
 • Joint Statements by the Council and the Commission on the European Communities entered into the minutes of the Council meeting at which the Regulation on the Community Trade Mark is adopted on 20 December 1993, OJ OHIM 1996.
 • Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 15.02. 2011.
 • Bolton, Emily (2011), ‘Defining Genuine Use Requirements of Community Trade Markas in Light of an Expanding European Union’, Connecticut Journal of International Law, Vol 27, pp. 371‒389.
 • Bugge, Jens Jakob & Gregersen (2003), ‘Peter E.P., Requirement of Use of Trade Marks’, EIPR, Vol. No 25 (7), pp. 309‒321.
 • Duran, Luis-Alfonso (2005) ‘Geographical scope of the use requirement for Community Trademarks’, Berlin, Carl Heymanns Verglag, pp. 333–340.
 • Gielen, Charles (2011), ‘Netherlands: Trade Marks – Meaning of ‘genuine use’ of a Trade Mark’, EIPR,Vol. 23(9), pp. N140.
 • Gielen, Charles (2010), ‘Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV: Benelux - trade marks – use of a CTM in One Country Insufficent to Constitute “genuine use”’, EIPR, Vol. No. 32(5), pp. N27‒28.
 • Howell, Claire F. (2006), ‘What constitutes “genuine use”? Laboratories Goemar SA v LaMer Technology’, EIPR, Vol. No. 28(2) pp. 118‒121.
 • Kur, Annette 2012, ‘Convergence After All? A Comparative View on the U.S and EU Trademark Systems in the Light of the ‘Trade Mark Study’, Journal of Intellectual Property Law, 305, pp. 305‒324.
 • Morcom, Christopher (2010), ‘Hagelkruis Beheer BV v Leno Merken BV: Genuine use in the community – What does the CTMR require?’, EIPR, 32(7), pp. 359‒362.
 • von Muhlendahl (2008), Alexander Community Trade Mark Riddles: Territoriality and Unitary Character, EIPR, 30(2), pp. 66‒70 .
 • C-292/89 The Queen v. The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen [1991] ECR p. I-00745.
 • C-375/97 General Motors Corp v. Yplon SA, [1999] ECR p. I-542.
 • C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, [2003] ECR p. I-2439.
 • C-259/02 La Mer Technology Inc v Laboratoires Goemar SA, [2004] ECR p. I-01159.
 • C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier AB v. Procordia Food AB, [2004] ECR p. I-5791.
 • C-416/04 P, The Sunrider Corp. v. OHIM, [2006] ECR p. I-4237.
 • C-442/07 Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft, [2008] ECR I-9223.
 • C-149/11 Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV, 19 December 2012 [2013] E.T.M.R. p. 16.
 • T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM, [2002] ECR p. II-5233.
 • T-334/01 MFE Marienfelde GmbH v. OHIM – intervener Vetoquinol AG [2004] ECR p. II-2787.
 • T-203/02 The Sunrider Corp v. OHIM, [2004] ECR p. II-2787.
 • T-325/06 Boston Scientific Ltd v OHIM, [2008] ECR p. II-174 (summay published).

Details

Journal Section Articles
Authors

Esen CAM>

0000-0002-8716-7385

Publication Date December 25, 2016
Application Date January 31, 2017
Acceptance Date November 22, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm289054, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {2}, number = {2}, pages = {27 - 41}, title = {Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi}, key = {cite}, author = {Cam, Esen} }
APA Cam, E. (2016). Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 2 (2) , 27-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/27074/289054
MLA Cam, E. "Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016 ): 27-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/27074/289054>
Chicago Cam, E. "Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016 ): 27-41
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi AU - EsenCam Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 41 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi %A Esen Cam %T Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi %D 2016 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Cam, Esen . "Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 / 2 (December 2016): 27-41 .
AMA Cam E. Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi. TFM. 2016; 2(2): 27-41.
Vancouver Cam E. Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2016; 2(2): 27-41.
IEEE E. Cam , "Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 27-41, Dec. 2016