Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 17 - 25, 25.12.2016

Abstract

İflas erteleme, şirketlerde bozulan mali yapının düzeltilmesi bakımından hayati öneme sahip bir süreçtir. Mahkemelerin bir şirket hakkında iflas erteleme kararı vermesi bakımından borca batıklık bilançosu üzerinde yapılacak incelemenin kritik sonuçları vardır. Söz konusu bilançoda aktifler arasında yer alan alacakların durumu bakımından uygulamada çeşitli tereddütler yaşandığı görülmektedir. Bilançoda yer alan bir alacağın göz ardı edilebilmesi için, bunun muhasebe ilkeleri ile mali ve hukuki dayanaklarının yeterli olması gerekir. Bu konuda muhasebe ve vergi uygulamasında esas alınan kriterler de yol gösterici niteliktedir. Bilançoda yer alan bazı alacakların dikkate alınmaması, şirketin borca batık kabul edilmemesini sonuç vermektedir. Bunun daha ziyade, sistemi kötüye kullanan bazı örneklere karşı bir tepki olduğu değerlendirilmektedir. Ancak bu yaklaşımın iflas ertelemeye başvuran bütün şirketler için uygulanması ve bilançolarda yer alan bazı aktiflerin muhasebe standartları ve uygulama ilkeleri ile mali ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde sıfır kabul edilmesinin şirketler için telafi edilmez sonuçlara yol açtığı da görülmektedir. Bu nedenle, borca batıklık bilanço incelemelerinin sözü edilen ilkeler çerçevesinde yapılması büyük önem taşımaktadır.

References

  • Atalay, Oğuz, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, İzmir 2007.
  • Ayan, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Konya 2012.
  • Ayhan, Rıza / Özdamar, Mehmet / Çağlar, Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2015.
  • Bozer, Ali / Göle, Celal, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
  • Güredin, Ersin, Denetim İlke ve Esasları, İstanbul 2004.
  • Kayar, İsmail, İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık ve İyileştirme Projesi İle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Temmuz-Aralık 2009, ss.19-45.
  • Muşul, Timuçin, İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2008.
  • Öztan, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997.
  • Toraman, Barış, İcra ve İflas Kanunu’na Göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelenmesi Talebi, Ankara 2007.
  • Türk, Ahmet, Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara 1999.
  • Yılmaz, Berna Burcu, İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesi Üzerine Bir İnceleme, İşletme - Muhasebe Finansman Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2009.
  • Yılmaz, Berna Burcu, Muhasebe Tekniği Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ile Yıllık Bilanço’nun Karşılaştırılması; Öneri, C.8, S.32, Temmuz 2009, s.147-158.

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 17 - 25, 25.12.2016

Abstract

References

  • Atalay, Oğuz, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, İzmir 2007.
  • Ayan, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Konya 2012.
  • Ayhan, Rıza / Özdamar, Mehmet / Çağlar, Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2015.
  • Bozer, Ali / Göle, Celal, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
  • Güredin, Ersin, Denetim İlke ve Esasları, İstanbul 2004.
  • Kayar, İsmail, İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık ve İyileştirme Projesi İle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Temmuz-Aralık 2009, ss.19-45.
  • Muşul, Timuçin, İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2008.
  • Öztan, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997.
  • Toraman, Barış, İcra ve İflas Kanunu’na Göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelenmesi Talebi, Ankara 2007.
  • Türk, Ahmet, Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara 1999.
  • Yılmaz, Berna Burcu, İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesi Üzerine Bir İnceleme, İşletme - Muhasebe Finansman Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2009.
  • Yılmaz, Berna Burcu, Muhasebe Tekniği Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ile Yıllık Bilanço’nun Karşılaştırılması; Öneri, C.8, S.32, Temmuz 2009, s.147-158.

Details

Journal Section Articles
Authors

Suphi ASLANOĞLU>


Hayri BOZGEYİK This is me


Ayşe Duygu ÖZALP This is me

Publication Date December 25, 2016
Application Date February 6, 2017
Acceptance Date November 23, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm290292, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {2}, number = {2}, pages = {17 - 25}, title = {İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu}, key = {cite}, author = {Aslanoğlu, Suphi and Bozgeyik, Hayri and Özalp, Ayşe Duygu} }
APA Aslanoğlu, S. , Bozgeyik, H. & Özalp, A. D. (2016). İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 2 (2) , 17-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/27074/290292
MLA Aslanoğlu, S. , Bozgeyik, H. , Özalp, A. D. "İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016 ): 17-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/27074/290292>
Chicago Aslanoğlu, S. , Bozgeyik, H. , Özalp, A. D. "İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016 ): 17-25
RIS TY - JOUR T1 - İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu AU - SuphiAslanoğlu, HayriBozgeyik, Ayşe DuyguÖzalp Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 25 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu %A Suphi Aslanoğlu , Hayri Bozgeyik , Ayşe Duygu Özalp %T İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu %D 2016 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Aslanoğlu, Suphi , Bozgeyik, Hayri , Özalp, Ayşe Duygu . "İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 / 2 (December 2016): 17-25 .
AMA Aslanoğlu S. , Bozgeyik H. , Özalp A. D. İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu. TFM. 2016; 2(2): 17-25.
Vancouver Aslanoğlu S. , Bozgeyik H. , Özalp A. D. İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2016; 2(2): 17-25.
IEEE S. Aslanoğlu , H. Bozgeyik and A. D. Özalp , "İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 17-25, Dec. 2016