Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

AN EXAMINATION ON THE RESULTS OF THE ECONOMIC RIGHTS ON THE LITERARY AND ARTISTIC WORK OF THE AUTHOR AFTER DEATH

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 44 - 59, 30.06.2020

Abstract

The person who created a literary and artistic work has granted economic and moral rights on that work by law order. These rights are under the monopoly of the author and, as long as he/she is alive, can use them as he/she wish and claim them against everyone. Although the moral rights of the author are not suitable for transfer and deployment, economic rights are possible to transfer and license another person. These rights are also transferred to the heirs after the death of the author. On the other hand, economic rights on the work are protected for 70 years after the death of the author and during this period, his/her heirs can benefit from such rights as the owner of the work. When a person dies, any movable and immovable property and other economic rights belonging to him are transferred to the heirs according to the provisions of the Turkish Civil Code. If it is compared it can be seen that intellectual property rights have different characteristics than others. Therefore, the law includes some special regulations regarding the transfer and use of these rights to the heirs of author. This article focuses on the dimensions specific to the transfer of economic rights to the heirs in the event of the death of the person who created a literary and artistic work under Turkish Law.

References

 • Aslanlı, Halil (1954) Fikri Hukuk Dersleri II-Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul.
 • Ateş, Mustafa (2012) Fikrî Hukukta Eser Sahipliği, Ankara.
 • Ateş, Mustafa (2003) Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Seçkin, Ankara.
 • Ayan, Mehmet (2002) Miras Hukuku, Konya. Ayiter, Nuşin (1981) Hukukta Fikir ve Sanat Eserleri, Ankara.
 • Dural, Mustafa / Öz, Turgut (2019) Miras Hukuku, İstanbul.
 • Erel, N. Şafak (2008) Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara.
 • İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref / Albaş, Ha- kan (2006) İnan Türk Medeni Hukuku-Miras Hukuku, 6. Baskı, Ankara. Kılıçoğlu, Ahmet M. (2018) Miras Hukuku, Ankara.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip (1987) Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul.
 • Merdivan, Fethi (2014), ‘Manevi Hakların Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanılması ve Yakınların Dava Hakkı (Konuyla İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi)’, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi, S: 1, s. 94-144.
 • Öztan, Fırat (2008) Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara.
 • Tekinalp, Ünal (2012) Fikri Mülkiyet Hu- kuku, 5. Baskı, İstanbul.
 • Yarsuvat, Duygun (1984) Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, 2. Baskı, İstanbul.
 • Yavuz, Levent / Alıca, Türkay / Merdivan, Fethi (2011) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Yorumu, C. II, Ankara.
 • Yavuz, Levent (2007), ‘Eser Sahibinin Eserini Kamuya Sunma Hakkı (FSEK Mad. 14) ve Manevi Hakların Üçüncü Kişiler ve Eser Sahibinin Yakınları Tarafından Kullanılması (FSEK Mad. 19)’, Yargıtay Dergisi, S: 1-2, C: 33, sh. 59-70.

SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 44 - 59, 30.06.2020

Abstract

Bir edebiyat ve sanat eserini meydana getiren kişiye, hukuk düzenince o eser üzerinde malî ve manevî nitelikte haklar tanınmıştır. Eser sahibi tekelinde bu hakları hayatta olduğu sürece dilediği gibi kullanabilir ve herkese karşı ileri sürebilir. Eser sahibinin manevî hakları devir ve intikale elverişli olmadığı halde, malî hakların hem devri ve lisanslanması mümkündür. Bu haklar aynı zamanda eser sahibinin ölümünden sonra mirasçılarına da intikal eder. Eser üzerindeki malî haklar, sahibinin ölümünden sonra 70 yıl korunur ve bu süre boyunca mirasçılar bu haklardan eser sahibi gibi istifade edebilirler. Bir kimse öldüğü zaman, ona ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile sair ekonomik haklar Türk Medeni Kanun hükümlerine göre mirasçılara intikal eder. Ancak fikri mülkiyet haklarının diğer malvarlığı haklarına göre farklı özellikler taşır. Bu nedenle, kanunlarda sözkonusu hakların mirasçılara intikali ve mirasçılarca kullanımıyla ilgili bazı özel düzenlemelere yer verilmiştir. Bu makalede, Türk Hukukuna göre bir edebiyat ve sanat eserini meyda- na getiren kişinin ölümü halinde, o eser üzerindeki malî hakların mirasçılara intikaline özgü boyutlar üzerinde durulmaktadır.

References

 • Aslanlı, Halil (1954) Fikri Hukuk Dersleri II-Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul.
 • Ateş, Mustafa (2012) Fikrî Hukukta Eser Sahipliği, Ankara.
 • Ateş, Mustafa (2003) Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Seçkin, Ankara.
 • Ayan, Mehmet (2002) Miras Hukuku, Konya. Ayiter, Nuşin (1981) Hukukta Fikir ve Sanat Eserleri, Ankara.
 • Dural, Mustafa / Öz, Turgut (2019) Miras Hukuku, İstanbul.
 • Erel, N. Şafak (2008) Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara.
 • İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref / Albaş, Ha- kan (2006) İnan Türk Medeni Hukuku-Miras Hukuku, 6. Baskı, Ankara. Kılıçoğlu, Ahmet M. (2018) Miras Hukuku, Ankara.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip (1987) Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul.
 • Merdivan, Fethi (2014), ‘Manevi Hakların Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanılması ve Yakınların Dava Hakkı (Konuyla İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi)’, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi, S: 1, s. 94-144.
 • Öztan, Fırat (2008) Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara.
 • Tekinalp, Ünal (2012) Fikri Mülkiyet Hu- kuku, 5. Baskı, İstanbul.
 • Yarsuvat, Duygun (1984) Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, 2. Baskı, İstanbul.
 • Yavuz, Levent / Alıca, Türkay / Merdivan, Fethi (2011) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Yorumu, C. II, Ankara.
 • Yavuz, Levent (2007), ‘Eser Sahibinin Eserini Kamuya Sunma Hakkı (FSEK Mad. 14) ve Manevi Hakların Üçüncü Kişiler ve Eser Sahibinin Yakınları Tarafından Kullanılması (FSEK Mad. 19)’, Yargıtay Dergisi, S: 1-2, C: 33, sh. 59-70.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Mustafa ATEŞ>
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0002-2401-5384
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Application Date May 17, 2020
Acceptance Date July 5, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tfm771524, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {6}, number = {1}, pages = {44 - 59}, title = {SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ}, key = {cite}, author = {Ateş, Mustafa} }
APA Ateş, M. (2020). SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 6 (1) , 44-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/56048/771524
MLA Ateş, M. "SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 (2020 ): 44-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/56048/771524>
Chicago Ateş, M. "SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 (2020 ): 44-59
RIS TY - JOUR T1 - AN EXAMINATION ON THE RESULTS OF THE ECONOMIC RIGHTS ON THE LITERARY AND ARTISTIC WORK OF THE AUTHOR AFTER DEATH AU - MustafaAteş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 59 VL - 6 IS - 1 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ %A Mustafa Ateş %T SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ %D 2020 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Ateş, Mustafa . "SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 / 1 (June 2020): 44-59 .
AMA Ateş M. SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ. TFM. 2020; 6(1): 44-59.
Vancouver Ateş M. SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2020; 6(1): 44-59.
IEEE M. Ateş , "SAHİBİ ÖLEN FİKİR VE SANAT ESERİ ÜZERİNDEKİ MALÎ HAKLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 44-59, Jun. 2020