PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A rare reason of bloody diarrhea in a young male patient; colon cancer due to familial adenomatous polyposis

Year 2015, Volume 6, Issue 3, 108 - 111, 28.10.2015

Abstract

Familial adenomatous polyposis is an autosomal dominant inherited disease inducing numerous polyps in colon and rectum and characterized by cancer formation. Unless polyps are removed at an early age, development of colon cancer from these polyps is unevitable. A-24 year old male patient admitted to the emergency service with bloody diarrhea. He lost nearly 10 kg weight in the last two months. Family history showed that his mother died due to colon cancer 15 days ago, and his 6 close relatives also died due to colon cancer. In rectal examination, polypoid mass was palpated manually. Colonoscopy demonstrated numerous polyps and rectal masses in rectum and colon, a biopsy was conducted. The pathology reveiled adenocarcinoma and the patient was refered to general surgery department. In this case report we aimed to emphasize the importance of rectal digital examination and investigation of the family history to diagnose the underlying malignity in young male patient applied to the emergency service with the complaint of bloody diarrhea.

Key words: Familial adenomatous polyposis, bloody diarrhea, anemia, colon cancer

References

 • Terzi C, Füzün M. Kolorektal polipler ve polipozis sendromları. Sayek D, editör. Temel Cerrahi. 3. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. p.1234-42.
 • Farahmand M, Özcan M, Çerçel A ve ark. Genel Cerrahi Ders Kitabı Cilt I ve II, Editör: Ertuğrul Göksoy, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No:4892. p.888-930.
 • Half E, Bercovich D, Rozen P. Familial adenomatous polyposis. Orphanet J Rare Dis 2009; 12; 4-22.
 • Kadmon M. Preventive surgery for familial adenomatous polyposis coli. Chirurg 2005; 76: 1125-34.
 • Lal G, Gallinger S. Familial adenomatous polyposis. Semin Surg Oncol 2000; 18: 314-23.
 • Jerkic S, Rosewich H, Scharf JG, et al. Colorectal cancer in two pre-teenage siblings with familial adenomatous polyposis. Eur J Pediatr 2005; 164: 306-10.
 • Tuna B, Menigatti M, Benatti P, et al. Investigation of APC mutations in a Turkish familial adenomatous polyposis family by heterodublex analysis. Dis Colon Rectum 2005; 48: 567-71.
 • Nilson TI, Vatten LJ. Prospective study of colorectal cancer risk and physical activity, diabetes, blood glucose and BMI: Exploring the hyperinsulinemia hypothesis. Br J Cancer 2001; 84: 417-22.
 • Wachtershauser A, Akoglu B, Stein J. HMG-coA reductase inhibitor mevastatin enhances the growth inhibitory effect of butyrate in the colorectal carcinoma cell line. Carcinogenesis 2001; 22: 1061-7.
 • Hawk ET, Limburg PJ, Viner JL. Epidemiology and prevention of colorectal cancer. Surg Clin N Am 2002; 82: 905-41.
 • Trowbridge B, Burt RW. Colorectal cancer screening. Surg Clin N Am 2002; 82: 943-57.
 • Dorudi S, Steele RJ, McArdle CS. Surgery for colorectal cancer. British Medical Bulletin 2002; 64: 101-18.
 • Killingback M, Barron P, Dent OF. Local recurrence after curative resection of cancer of the rectum without total mesorectal excision. Dis Colon Rectum 2001; 44: 473-83.
 • Kocakuşak A, Yaşar MA, Güler N. Kolorektal kanserli 45 ve 45 yaş altı hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni 2011; 49: 3.
 • Derici H, Tansuğ T, Reyhan E. Familyal adenomatöz polipozis: üç kardesin sunumu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2007, 27: 629-32.
 • Polymnia Galiatsatos MD, William D Foulkes MB. Familial adenomatous polyposis. Am J Gastroent 2006; 101: 385-398.
 • Meyerhandth JA, Mayer RJ. Follow-up strategies after curative resection of colorectal cancer. Semin Oncol 2003; 30: 349-60.
 • Sugage Zua M. Familial adenomatous polyposis syndrome: a case report. Hospital Physician 1999; 7: 61-68.
 • Half E, Bercovich D, Rozen P. Familial adenomatous polyposis. Orphanet J Rare Dis 2009; 4: 22.

Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri

Year 2015, Volume 6, Issue 3, 108 - 111, 28.10.2015

Abstract

Familyal adenomatöz polipozis kolon ve rektumda sayılamayacak kadar çok sayıda polipin bulunduğu ve bu poliplerden kanser gelişimi ile karakterize otozomal dominant geçişli kalıtımsal bir rahatsızlıktır. Genç yaşlarda polipler ortadan kaldırılmazsa bu poliplerden mutlaka malign kanserler gelişir. Acil servise kanlı ishal şikayeti ile gelen 24 yaşındaki erkek hasta ileri tetkik ve tedavi için yatırıldı. Hasta zayıf ve kaşektik görünümde idi ve son 2 ayda yaklaşık 10 kg kilo kaybettiği öğrenildi. Annesi ve altı birinci dereceden yakın akrabasının da kolon kanserinden vefat ettiği öğrenildi. Rektal muayenede ele kitle geliyordu. Hastaya kolonoskopi yapıldı, rektum ve kolonda sayılamayacak kadar çok polip ve rektal kitle mevcuttu, biyopsi alındı. Patoloji sonucu kolon adeno ca olarak gelen ve operasyon planlanan hasta genel cerrahiye sevk edildi. Acil servise kanlı ishal yakınması ile gelen genç bir erkek hastada altta yatan bir malignite olabileceğinin düşünülmesi rektal tuşenin muayenenin bir parçası olduğunun unutulmaması ve özellikle aile hikayesi yönünden sorgulanmasının önemi vurgulanmak için olgu sunumu yapılmaya değer görülmüştür.

Anahtar kelimeler:  Familyal adenomatöz polipozis, kanlı ishal, anemi, kolon kanseri

References

 • Terzi C, Füzün M. Kolorektal polipler ve polipozis sendromları. Sayek D, editör. Temel Cerrahi. 3. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. p.1234-42.
 • Farahmand M, Özcan M, Çerçel A ve ark. Genel Cerrahi Ders Kitabı Cilt I ve II, Editör: Ertuğrul Göksoy, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No:4892. p.888-930.
 • Half E, Bercovich D, Rozen P. Familial adenomatous polyposis. Orphanet J Rare Dis 2009; 12; 4-22.
 • Kadmon M. Preventive surgery for familial adenomatous polyposis coli. Chirurg 2005; 76: 1125-34.
 • Lal G, Gallinger S. Familial adenomatous polyposis. Semin Surg Oncol 2000; 18: 314-23.
 • Jerkic S, Rosewich H, Scharf JG, et al. Colorectal cancer in two pre-teenage siblings with familial adenomatous polyposis. Eur J Pediatr 2005; 164: 306-10.
 • Tuna B, Menigatti M, Benatti P, et al. Investigation of APC mutations in a Turkish familial adenomatous polyposis family by heterodublex analysis. Dis Colon Rectum 2005; 48: 567-71.
 • Nilson TI, Vatten LJ. Prospective study of colorectal cancer risk and physical activity, diabetes, blood glucose and BMI: Exploring the hyperinsulinemia hypothesis. Br J Cancer 2001; 84: 417-22.
 • Wachtershauser A, Akoglu B, Stein J. HMG-coA reductase inhibitor mevastatin enhances the growth inhibitory effect of butyrate in the colorectal carcinoma cell line. Carcinogenesis 2001; 22: 1061-7.
 • Hawk ET, Limburg PJ, Viner JL. Epidemiology and prevention of colorectal cancer. Surg Clin N Am 2002; 82: 905-41.
 • Trowbridge B, Burt RW. Colorectal cancer screening. Surg Clin N Am 2002; 82: 943-57.
 • Dorudi S, Steele RJ, McArdle CS. Surgery for colorectal cancer. British Medical Bulletin 2002; 64: 101-18.
 • Killingback M, Barron P, Dent OF. Local recurrence after curative resection of cancer of the rectum without total mesorectal excision. Dis Colon Rectum 2001; 44: 473-83.
 • Kocakuşak A, Yaşar MA, Güler N. Kolorektal kanserli 45 ve 45 yaş altı hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni 2011; 49: 3.
 • Derici H, Tansuğ T, Reyhan E. Familyal adenomatöz polipozis: üç kardesin sunumu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2007, 27: 629-32.
 • Polymnia Galiatsatos MD, William D Foulkes MB. Familial adenomatous polyposis. Am J Gastroent 2006; 101: 385-398.
 • Meyerhandth JA, Mayer RJ. Follow-up strategies after curative resection of colorectal cancer. Semin Oncol 2003; 30: 349-60.
 • Sugage Zua M. Familial adenomatous polyposis syndrome: a case report. Hospital Physician 1999; 7: 61-68.
 • Half E, Bercovich D, Rozen P. Familial adenomatous polyposis. Orphanet J Rare Dis 2009; 4: 22.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Case Report
Authors

Aydın Çifci
0000-0001-8449-2687


Hüseyin Özden
0000-0002-2786-3805


Serap BİBEROĞLU This is me


Selim Yalçın


Bülent Kalaycı This is me


Mehmet İbiş This is me

Publication Date October 28, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 6, Issue 3

Cite

Bibtex @ { tjcl229203, journal = {Turkish Journal of Clinics and Laboratory}, issn = {}, eissn = {2149-8296}, address = {}, publisher = {DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {108 - 111}, doi = {10.18663/tjcl.48509}, title = {Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri}, key = {cite}, author = {Çifci, Aydın and Özden, Hüseyin and Biberoğlu, Serap and Yalçın, Selim and Kalaycı, Bülent and İbiş, Mehmet} }
APA Çifci, A. , Özden, H. , Biberoğlu, S. , Yalçın, S. , Kalaycı, B. & İbiş, M. (2015). Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri . Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 6 (3) , 108-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/21380/229203
MLA Çifci, A. , Özden, H. , Biberoğlu, S. , Yalçın, S. , Kalaycı, B. , İbiş, M. "Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri" . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 (2015 ): 108-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/21380/229203>
Chicago Çifci, A. , Özden, H. , Biberoğlu, S. , Yalçın, S. , Kalaycı, B. , İbiş, M. "Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 (2015 ): 108-111
RIS TY - JOUR T1 - Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri AU - Aydın Çifci , Hüseyin Özden , Serap Biberoğlu , Selim Yalçın , Bülent Kalaycı , Mehmet İbiş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Clinics and Laboratory JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 111 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-8296 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Clinics and Laboratory Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri %A Aydın Çifci , Hüseyin Özden , Serap Biberoğlu , Selim Yalçın , Bülent Kalaycı , Mehmet İbiş %T Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri %D 2015 %J Turkish Journal of Clinics and Laboratory %P -2149-8296 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Çifci, Aydın , Özden, Hüseyin , Biberoğlu, Serap , Yalçın, Selim , Kalaycı, Bülent , İbiş, Mehmet . "Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 / 3 (October 2015): 108-111 .
AMA Çifci A. , Özden H. , Biberoğlu S. , Yalçın S. , Kalaycı B. , İbiş M. Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri. TJCL. 2015; 6(3): 108-111.
Vancouver Çifci A. , Özden H. , Biberoğlu S. , Yalçın S. , Kalaycı B. , İbiş M. Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2015; 6(3): 108-111.
IEEE A. Çifci , H. Özden , S. Biberoğlu , S. Yalçın , B. Kalaycı and M. İbiş , "Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri", Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol. 6, no. 3, pp. 108-111, Oct. 2015, doi:10.18663/tjcl.48509


e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.