Year 2018, Volume 9 , Issue 2, Pages 81 - 86 2018-06-20

Evaluation of cases with poisoning in a tertiary center
Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Melikşah KESKİN [1] , Eyüp SARI [2] , Saliha ŞENEL [3]


Introduction: Childhood poisoning has an important place among childhood health problems. Poisoning cases globally make up about 7% of accidents in children under 5 years and are the cause of 2% of child deaths in developed countries and of more than 5% in developing countries.

 

Material and methods: The data of 607 children presenting at the Dr. Sami Ulus Maternity and Child Health and Diseases Training and Research Hospital between January 1, 2007 and December 31, 2007 with poisoning were evaluated in this descriptive study.

 

Results: The study included 328 (54%) males and 279 (46%) females. The mean age was 4.13±1.53 years. Poisoning was most commonly seen in the 2-3 years age group (n=144, 23.7%). The cases most frequently presented in May. The poisoning was accidental in 580 (95.6%) and for a suicide attempt in 27 (4.4%). The poisoning agent was agricultural-industrial products in 338 (55.7%), drugs in 193 (31.2%), food products in 48 (7.9%), carbon monoxide in 23 (3.8%), animal bites in 2 (0.32%) and unknown in 3 (0.5%). Drugs affecting the central nervous system made up the largest group among the medications causing poisoning (29.5%). Treatment was with hospitalization in 60% of the patients. One case followed-up for drug intoxication died.

 

Conclusion: Most poisoning cases are in the smaller age groups and in males and usually due to accidental ingestion. The best approach would therefore be to increase protective measures. Poisoning due to cleaning agents and drugs is common, requiring these substances to be produced in containers with childproof caps and kept in safe places. The families should also be educated about avoiding keeping cleaning agents in food containers. Psychological support should be provided for adolescents with risky behavior.

Giriş: Çocukluk çağı zehirlenmeleri çocukluk çağı sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada 5 yaş altı kazaların %7’sini zehirlenmeler oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki çocuk ölümlerinin %2’si, gelişmekte olan ülkelerde ise %5’inden fazlası zehirlenmelere bağlı oluşmaktadır.

 

Materyal ve metodlar: Bu çalışma Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 01 Ocak 2007- 31 Aralık 2007 tarihleri arasında zehirlenme şikayeti ile başvuran 607 çocuk olgunun verilerinin değerlendirildiği tanımlayıcı bir çalışmadır.

 

 

Bulgular: Olguların 328’i (%54) erkek, 279’u (%46) kız idi. Olguların yaş ortalaması 4,13±1,53 olarak bulundu. Zehirlenmelerin en sık (n=144, %23,7) görüldüğü yaş grubu 2-3 yaş idi.Zehirlenmelerin en sık görüldüğü ay Mayıs ayı idi. Zehirlenmelerin 580’i (%95,6) kaza, 27’si (%4,4) intihar sebebi ile gerçekleşmişti. Zehirlenme nedenlerine göre sınıflandığında; Olguların 338’ünün (%55,7) tarımsal-endüstriyel ürünlerle, 193’ünün (%31,2) ilaçlar ile, 48’inin (%7,9) besinler ile, 23’ünün (%3,8) karbonmonoksit ile, 2’sinin (%0.32 ) hayvan ısırıkları ile ve 3’ünün (%0,5) bilinmeyen faktörlere bağlı olarak geliştiği saptandı. Santral sinir sistemine etkili ilaçlar ile zehirlenme ilaç zehirlenmeleri içerisinde en sık (%29,5) görülen grup idi. Hastaların %60’ı yatırılarak tedavi edildi. İlaç zehirlenmesi nedeni ile takip edilen bir olgu eksitus ile sonuçlandı.

 

 

 

Sonuç: Zehirlenmelerin çoğu küçük yaş grubunda ve erkek çocuklarda kazaen alımlarda görülmektedir. Bu nedenle, en doğru yaklaşım koruyucu tedbirlerin arttırılmasıdır. Temizlik maddeleri ve ilaçlar ile oluşan zehirlenmeler sık görülmektedir. Bu maddelerin ve ilaçların emniyetli yerlerde saklanması, ilaçların ve temizlik maddelerinin kapaklarının çocukların açamayacağı mekanizmalarla üretilmesi, temizlik maddelerinin yiyecek ve içecek kaplarında saklanmaması konusunda ailelere eğitim verilmelidir. Riskli davranış sergileyen adolesanlara psikolojik destek sağlanmalıdır.  

 • 1. Jepsen F, Ryan M. Poisoning in children. Cureent pediatrics 2005; 15; 563-68
 • 2. Andıran N, Sarıkayalar F. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde son 6 yılda izlenen akut zehirlenmeler. Katkı Pediatri Dergisi 2001; 22: 396-408
 • 3. Islam MN, Islam M. Retrospective study of 273 deaths due to poisoning at Sir Salimullah Medical College from 1988 to1997. Leg Med (Tokyo) 2003; 5: 129-31
 • 4. Akbay ÖY, Uçar B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospekif değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 103-13
 • 5. Biçer S, Sezer S, Çetindağ F ve ark. Acil çocuk kliniğine 2005 yılı akut zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal 2007; 20: 12-20
 • 6. Kondolot M, Akyıldız B, Görözen F, Kurtoğlu S, PatıroğluT.Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 68-74
 • 7. Genç G, Saraç A, Ertan Ü, Çocuk hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının değerlendrilmesi, Nobel Med. 2007; 3; 18-22
 • 8. Yorulmaz A, Akbulut H, Yahya İ, Aktaş R, Emiroğlu HH, Peru H. Çocuk acil servisine zehirlenme nedeni ile başvuran olguların geriye dönük olarak değerlendirilmesi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 96-103
 • 9. Kahveci M, Çeltik C, Karasalihoğlu S, Acunaş B. Bir üniversite acil servisine başvuran çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Derg 2004; 13: 19-21
 • 10. Akçay A, Gürses D, Özdemir A, Kılıç İ, Ergin H. Denizli ilindeki çocukluk çağı zehirlenmeleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg 2005; 6: 15-19
 • 11. Yılmaz H, Derme T, Yıldızdaş D, Alhan E. Çukurova bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Nobel Med 2009; 5: 35-44
 • 12. Erkal S, Şafak Ş, An evoluation of the poisoning accidentsencountered in children 0-6 years in Kırıkkale. The Turkish Journal of Pediatrics 2006; 48: 294-300
 • 13. Şenel-Güzel I, Esin-Kibar A, Vidinlisan S. Çocuk acil servise başvuran zehirlenme olgularının demografik özellikleri. Genel Tıp Derg 2011; 21: 101-7
 • 14. Güloğlu C, Kara İH. Acute poisoning casesadmitted to a üniversityhospitalemergency department in Diyarbakır, Turkey. Hum Exp Toxicol 2005; 24: 49-54
 • 15. Çataklı T, Arıkan İ, Alioğlu B, Selver B, Dallar Y. Ağir amitriptilin zehirlnemesi ve plazmaferez. Turk Arch Ped 2012; 47: 216-17
 • 16. Şık G, Nişli K, Çıtak A. Amitriptilin zehirlenmesine bağlı ciddi aritmi: Olgu sunumu. CAYD 2014; 1: 39-42
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Haziran 2018
Journal Section Orıgınal Artıcle
Authors

Author: Melikşah KESKİN (Primary Author)
Institution: Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Eyüp SARI
Institution: Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Author: Saliha ŞENEL
Institution: Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date : June 20, 2018

Bibtex @research article { tjcl418827, journal = {Turkish Journal of Clinics and Laboratory}, issn = {}, eissn = {2149-8296}, address = {}, publisher = {DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {81 - 86}, doi = {10.18663/tjcl.418827}, title = {Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Keski̇n, Melikşah and Sarı, Eyüp and Şenel, Saliha} }
APA Keski̇n, M , Sarı, E , Şenel, S . (2018). Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi . Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 9 (2) , 81-86 . DOI: 10.18663/tjcl.418827
MLA Keski̇n, M , Sarı, E , Şenel, S . "Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi" . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 9 (2018 ): 81-86 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/38051/418827>
Chicago Keski̇n, M , Sarı, E , Şenel, S . "Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 9 (2018 ): 81-86
RIS TY - JOUR T1 - Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi AU - Melikşah Keski̇n , Eyüp Sarı , Saliha Şenel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18663/tjcl.418827 DO - 10.18663/tjcl.418827 T2 - Turkish Journal of Clinics and Laboratory JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 86 VL - 9 IS - 2 SN - -2149-8296 M3 - doi: 10.18663/tjcl.418827 UR - https://doi.org/10.18663/tjcl.418827 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Clinics and Laboratory Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi %A Melikşah Keski̇n , Eyüp Sarı , Saliha Şenel %T Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi %D 2018 %J Turkish Journal of Clinics and Laboratory %P -2149-8296 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18663/tjcl.418827 %U 10.18663/tjcl.418827
ISNAD Keski̇n, Melikşah , Sarı, Eyüp , Şenel, Saliha . "Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 9 / 2 (June 2018): 81-86 . https://doi.org/10.18663/tjcl.418827
AMA Keski̇n M , Sarı E , Şenel S . Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. TJCL. 2018; 9(2): 81-86.
Vancouver Keski̇n M , Sarı E , Şenel S . Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2018; 9(2): 81-86.
IEEE M. Keski̇n , E. Sarı and S. Şenel , "Üçüncü basamak bir merkeze zehirlenme ile başvuran olguların değerlendirilmesi Kısa başlık: Zehirlenme olgularının değerlendirilmesi", Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol. 9, no. 2, pp. 81-86, Jun. 2018, doi:10.18663/tjcl.418827