Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 47 - 52, 30.06.2020

Abstract

References

  • [1] Elitok, B. Hadi Markalaşalım. İstanbul: Sistem Yayınevi, 2003.
  • [2] Cetin. K.,(2016), Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2 , Sayı 2, Sf.22 – 40
  • [3]Ercan. E.,(2010), Giysi Satınalmada Tüketicinin Kararına Etkili Olan Faktörler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt 9 , Sayı 33, Sayfalar 1 - 17

BİR TASARIM ÜRÜNÜNÜN İNCELENMESİ: TULLAA ÖRME ÇANTA

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 47 - 52, 30.06.2020

Abstract

Konfeksiyon ürünlerinde marka; ürünün tanınması ve fark edilmesine olanak sağlar. Marka kavramı konfeksiyonda sektörün kendine has özelliklerinden dolayı daha önemli bir konuma gelmektedir. Bir konfeksiyon ürününün markası, hızla değişen moda akımları içerisinde şekillenen ve insan ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. Bu çalışma kapsamında; bir örme çanta markası olan TULLAA markası incelenmiştir. Çalışmada TULLAA markanın nasıl ve hangi fikirlere dayalı olarak oluşturulduğu, pazara nasıl ve ne şekilde girdiği, modellerin tasarım özellikleri, mevcut müşteri kitlesinin özellikleri, müşterilerin memnuniyet düzeyleri ve ürünle ilgili beklentilerinin saptanması amaçlanmıştır.

References

  • [1] Elitok, B. Hadi Markalaşalım. İstanbul: Sistem Yayınevi, 2003.
  • [2] Cetin. K.,(2016), Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2 , Sayı 2, Sf.22 – 40
  • [3]Ercan. E.,(2010), Giysi Satınalmada Tüketicinin Kararına Etkili Olan Faktörler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt 9 , Sayı 33, Sayfalar 1 - 17

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Research Articles
Authors

Çisil HEPSÖĞÜTLÜ This is me
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Batuhan BOZKAYA This is me
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülseren KARABAY
Dokuz Eylül Üniversitesi
0000-0002-1231-2816
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
HEPSÖĞÜTLÜ, Ç., BOZKAYA, B., & KARABAY, G. (2020). BİR TASARIM ÜRÜNÜNÜN İNCELENMESİ: TULLAA ÖRME ÇANTA. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 2(2), 47-52.

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.