Review
PDF BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 67 - 78, 30.06.2020

Abstract

References

 • 1. Altıntaş, E., 2020, Sürdürülebilir Modanın Doğa Dostu Markaları, https://vogue.com.tr/trend/surdurulebilir-modanin-doga-dostu-markalari, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 2. Anonim, 2014, Adidas by Stella McCartney offers Water-Saving “DryDye” T-Shirt, https://apparelresources.com/business-news/retail/adidas-by-stella-mccartney-offers-water-saving-drydye-t-shirt/, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 3. Anonim, 2015, https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3117645/amp/Women-ditch-clothes-ve-worn-just-seven-times-Items-left-shelf-buyer-feels-ve-weight-ve-bought-whim.html, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 4. Anonim, 2020a, The Real Impact of The Fast Fashion Industry in The World, https://ourgoodbrands.com/real-impact-fast-fashion-industry-world/, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 5. Anonim, 2020b, 3R Ne Anlama Gelir?, http://3r.com.tr., Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 6. Armstrong Soule C., Reich B., 2015, Less is more: Is a green demarketing strategy sustainable?, Journal of Marketing Management 31(13-14):1403-1427
 • 7. Aslan Çetin F., 2018, Sürdürülebilir Pazarlama Ekseninde İkinci El Giyim Modasına Dair Bir Analiz, I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan.
 • 8. Eser B., Çelik P., Çay A., Akgümüş D., 2016, Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Olanakları, Tekstil ve Mühendis, 23: 101, 43-60.
 • 9. Lee, B., 2016, 5 Sustainable Fashion Brands to Get Behind, https://blog.kulikulifoods.com/2016/11/07/sustainable-fashion/, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 10. H&M, https://www2.hm.com/tr_tr/hm-sustainability/lets-change.html/conscious, Erişim Tarihi: Nisan 2020
 • 11. Inditex, Sustainable Materials, 2019, https://www.inditex.com/our-commitment-to-the-environment/closing-the-loop/sustainable-materials, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 12. Levi’s, İleriyi Gören Sorumlu Üretim ve Tasarım Yöntemlerimiz, https://www.levis.com.tr/levis_surdurulebilirlik, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 13. Mangır A. F., 2016, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yavaş ve Hızlı Moda, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:19 41.Yıl Özel Sayısı.
 • 14. Muraccioli, J., 2019, The Figures You Need to Know about The Fashion Industry, https://www.crowdacting.org/blog/the-figures-you-need-to-know-about-the-fashion-industry, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 15. Odabaşı S., 2016, Sürdürülebilir Moda Döngüsünde Moda Tasarımcısının Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 16. Patagonia, Organic Cotton, https://www.patagonia.com/our-footprint/organic-cotton.html, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 17. Saunders, N., 2019, The Rise of Resale: Size and Market Growth, https://www.thredup.com/resale, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 18. Wang S., 2018, Brief Analysis on Closed-loop Ecosystem of Textile and Clothing Recycling, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 186 (4).
 • 19. Yıldırım L., 2017, Geri Dönüşüm/İleri Dönüşüm/Tekrar Kullanım Kapsamında İkinci El Giysiler ve Sürdürülebilirlik, Süleyman Demirel Üniversitesi Art-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 10 (20), s.484-503.
 • 20. Yılmaz Ege J., Öztürk F., 2019, Sürdürülebilir Moda’nın, Ekolojik Baskı Tekniği İle Değerlendirilmesi Ve Bir Örnek Uygulama, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 5, ss 394-406.
 • 21. Yücel S., Tiber B., 2018, Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir Moda, Tekstil ve Mühendis, 25: 112, 370-380.

MODA ENDÜSTRİSİNDE UYGULANAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİNE ÖRNEKLER

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 67 - 78, 30.06.2020

Abstract

Günümüzde hızlı nüfus artışının yanı sıra teknoloji ve sanayideki gelişmeler sonucunda dünyadaki doğal kaynaklar bilinçsizce tükenmeye başlamıştır. Dünyanın en büyük sektörleri arasında yer alan moda endüstrisi de hızlı üretim ve dolayısıyla hızlı tüketim ile bu duruma katkı sağlamaktadır. Bireylerin farkındalıklarının artmaya başlamasıyla sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmış ve bu durum da, devletleri ve üreticileri bu alanda girişimler yapmaya itmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmada moda endüstrisinde uygulanan sürdürülebilirlik stratejilerine dair örneklere geri dönüşüm, yeniden kullanma ve azaltma (3R) stratejileri çevresinde yer verilmiştir.

References

 • 1. Altıntaş, E., 2020, Sürdürülebilir Modanın Doğa Dostu Markaları, https://vogue.com.tr/trend/surdurulebilir-modanin-doga-dostu-markalari, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 2. Anonim, 2014, Adidas by Stella McCartney offers Water-Saving “DryDye” T-Shirt, https://apparelresources.com/business-news/retail/adidas-by-stella-mccartney-offers-water-saving-drydye-t-shirt/, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 3. Anonim, 2015, https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3117645/amp/Women-ditch-clothes-ve-worn-just-seven-times-Items-left-shelf-buyer-feels-ve-weight-ve-bought-whim.html, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 4. Anonim, 2020a, The Real Impact of The Fast Fashion Industry in The World, https://ourgoodbrands.com/real-impact-fast-fashion-industry-world/, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 5. Anonim, 2020b, 3R Ne Anlama Gelir?, http://3r.com.tr., Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 6. Armstrong Soule C., Reich B., 2015, Less is more: Is a green demarketing strategy sustainable?, Journal of Marketing Management 31(13-14):1403-1427
 • 7. Aslan Çetin F., 2018, Sürdürülebilir Pazarlama Ekseninde İkinci El Giyim Modasına Dair Bir Analiz, I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan.
 • 8. Eser B., Çelik P., Çay A., Akgümüş D., 2016, Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Olanakları, Tekstil ve Mühendis, 23: 101, 43-60.
 • 9. Lee, B., 2016, 5 Sustainable Fashion Brands to Get Behind, https://blog.kulikulifoods.com/2016/11/07/sustainable-fashion/, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 10. H&M, https://www2.hm.com/tr_tr/hm-sustainability/lets-change.html/conscious, Erişim Tarihi: Nisan 2020
 • 11. Inditex, Sustainable Materials, 2019, https://www.inditex.com/our-commitment-to-the-environment/closing-the-loop/sustainable-materials, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 12. Levi’s, İleriyi Gören Sorumlu Üretim ve Tasarım Yöntemlerimiz, https://www.levis.com.tr/levis_surdurulebilirlik, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 13. Mangır A. F., 2016, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yavaş ve Hızlı Moda, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:19 41.Yıl Özel Sayısı.
 • 14. Muraccioli, J., 2019, The Figures You Need to Know about The Fashion Industry, https://www.crowdacting.org/blog/the-figures-you-need-to-know-about-the-fashion-industry, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 15. Odabaşı S., 2016, Sürdürülebilir Moda Döngüsünde Moda Tasarımcısının Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 16. Patagonia, Organic Cotton, https://www.patagonia.com/our-footprint/organic-cotton.html, Erişim Tarihi: Mayıs 2020
 • 17. Saunders, N., 2019, The Rise of Resale: Size and Market Growth, https://www.thredup.com/resale, Erişim Tarihi: Mayıs 2020.
 • 18. Wang S., 2018, Brief Analysis on Closed-loop Ecosystem of Textile and Clothing Recycling, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 186 (4).
 • 19. Yıldırım L., 2017, Geri Dönüşüm/İleri Dönüşüm/Tekrar Kullanım Kapsamında İkinci El Giysiler ve Sürdürülebilirlik, Süleyman Demirel Üniversitesi Art-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 10 (20), s.484-503.
 • 20. Yılmaz Ege J., Öztürk F., 2019, Sürdürülebilir Moda’nın, Ekolojik Baskı Tekniği İle Değerlendirilmesi Ve Bir Örnek Uygulama, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 5, ss 394-406.
 • 21. Yücel S., Tiber B., 2018, Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir Moda, Tekstil ve Mühendis, 25: 112, 370-380.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Review Articles
Authors

Özlem KURTOĞLU NECEF
Ege Üniversitesi, Moda ve Tasarım Yüksekokulu
0000-0001-8384-9402
Türkiye


Derya TAMA
Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği
0000-0002-2720-2484
Türkiye


Serkan BOZ
Ege Üniversitesi, Moda ve Tasarım Yüksekokulu
0000-0002-2989-1105
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
KURTOĞLU NECEF, Ö., TAMA, D., & BOZ, S. (2020). MODA ENDÜSTRİSİNDE UYGULANAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİNE ÖRNEKLER. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 2(2), 67-78.

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.