Review
PDF BibTex RIS Cite

SITUATION AND USAGE AREAS OF ADDITIVE MANUFACTURING SYSTEMS IN MODERN PRODUCTION TECHNIQUES

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 47 - 56, 26.02.2021

Abstract

In the historical process, many changes have occurred that shape the production systems. Mechanization, which started with the use of electricity in mass production, has accelerated the development of production technologies. A series of innovations in industrialization has created new concepts in the industry.The inclusion of smart systems in the production line and the introduction of computer-aided design methods in the manufacturing system has formed the basis of the Industry 4.0 concept. In principle, Industry 4.0 focuses on additive manufacturing systems which aim maximum efficiency in production methods by covering computer-aided advanced technology strategies that provide data flow between devices.
In this study, an overview of additive manufacturing methods is presented, information is given about the printing principles and application techniques of 3D printers. Referring to the general usage areas of 3D printing systems, the samples obtained from the studies conducted in the sectors where the basic life needs of individuals are met were examined.

References

 • Anonim, 2016. “Mimar Pastası”, Arkitera, https://www.arkitera.com/haber/mimar-pastasi/ Erişim Tarihi:21.02.2021
 • Anonim, 2019. “Eklemeli İmalat Teknolojileri”, Eklemeli imalat, https://eklemeliimalat.net/eklemeli-imalat-teknolojileri-nelerdir/ Erişim Tarihi:21.02.2021
 • Aydın, H. Y., Kılıç, A., Tekin, A. R., 2019. “Geleneksel Türk Gıdalarının 3B Yazıcı ile Yazdırılması”, Internatıonal Journal Of 3d Prıntıng Technologıes And Dıgıtal Industry, 3(1), 1-10
 • Carvalho, N., Chaim, O., Cazarini, E., Gerolamo, M., 2018. “Manufacturing in the fourth industrial revolution: A positive prospect in sustainable manufacturing”. Procedia Manufacturing, 21, 671-678
 • Cordes, F., Stacey, N., 2017. “Is UK Industry Ready for the Fourth Industrial Revolution”, The Boston Consulting Group: Boston, MA, USA https://media-publications.bcg.com/Is-UK-Industry-Ready-for-the-Fourth-Industrial-Revolution.pdf Erişim Tarihi:19.02.2021
 • Erol, S., Jägera, A., Hold, P., Otta, K., Sihn, W., 2016. “Tangible Industry 4.0: A Scenario-Based Approach to Learning for the Future of Production”, Procedia CIRP, 54, 13-18
 • Felek, S. Ö., 2019. “Mimari Yapılarda 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı”, International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 3(3), 289-296
 • Groth, C., Kravitz, N. D., Jones, P. E., Graham, J. W., Redmond, W. R., 2014. “Three-dimensional printing technology”, J. Clin. Orthod., 48(8), 475-85
 • ICON team, 2019, “Printing Homes for the Homeless in Austin”, ICON, https://www.iconbuild.com/updates/printing-homes-for-the-homeless-in-austin Erişim Tarihi:19.02.2021
 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.G., Feld, T., Hoffmann, M., 2014. “Industry 4.0”, Business & information systems engineering, 6(4), 239-242
 • Özenir, İ., Nakıboğlu, G., 2019. “Sürdürülebilir Üretimde Endüstri 4.0’ın Yeri”, BMIJ, 2019, 7(5): 2248-2281 Özsoy, K., Duman, B., 2017. “Eklemeli İmalat (3 Boyutlu Baskı) Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılabilirliği” International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 1(1), 36-48
 • Özsoylu, A. F., 2017. “Endüstri 4.0”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, 21(1), 41-64
 • Wohlers, T., 2012. “Wohlers report 2012”. Wohlers Associates, Inc.
 • Yıldıran, M., 2016. “Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım ve Üretim”. Art-e Sanat Dergisi, 9(17), 155-172.

MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİNDE EKLEMELİ İMALAT SİSTEMLERİNİN YERİ VE KULLANIM ALANLARI

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 47 - 56, 26.02.2021

Abstract

Tarihsel süreçte üretim sistemlerine şekil veren birçok değişiklik meydana gelmiştir. Elektriğin seri üretimde kullanılmasıyla başlayan teknoloji çağında, makineleşme üretim teknolojilerinin gelişimini hızlandırmıştır. Sanayileşmede yaşanan biri dizi yenilik endüstride yeni kavramların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Üretim bandına akıllı sistemler dahil edilerek, bilgisayar destekli tasarım yöntemlerinin imalat sisteminde denenmeye başlanması Endüstri 4.0 kavramının temellerini oluşturmuştur. Endüstri 4.0, prensipte cihazlar arasındaki veri akışının sağlandığı bilgisayar destekli ileri teknoloji stratejilerini kapsayarak, üretim yöntemlerinde maksimum verimliliği hedefleyen eklemeli imalat sistemlerini odağına almaktadır.
Bu çalışmada eklemeli imalat yöntemlerine genel bir bakış sunularak 3 Boyutlu yazıcıların çalışma prensipleri ve uygulama teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir. 3 Boyutlu baskı sistemlerinin genel kullanım alanlarına değinerek, bireylerin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayan sektörlerde yapılan çalışmalardan örnekler ele alınarak incelenmiştir.

References

 • Anonim, 2016. “Mimar Pastası”, Arkitera, https://www.arkitera.com/haber/mimar-pastasi/ Erişim Tarihi:21.02.2021
 • Anonim, 2019. “Eklemeli İmalat Teknolojileri”, Eklemeli imalat, https://eklemeliimalat.net/eklemeli-imalat-teknolojileri-nelerdir/ Erişim Tarihi:21.02.2021
 • Aydın, H. Y., Kılıç, A., Tekin, A. R., 2019. “Geleneksel Türk Gıdalarının 3B Yazıcı ile Yazdırılması”, Internatıonal Journal Of 3d Prıntıng Technologıes And Dıgıtal Industry, 3(1), 1-10
 • Carvalho, N., Chaim, O., Cazarini, E., Gerolamo, M., 2018. “Manufacturing in the fourth industrial revolution: A positive prospect in sustainable manufacturing”. Procedia Manufacturing, 21, 671-678
 • Cordes, F., Stacey, N., 2017. “Is UK Industry Ready for the Fourth Industrial Revolution”, The Boston Consulting Group: Boston, MA, USA https://media-publications.bcg.com/Is-UK-Industry-Ready-for-the-Fourth-Industrial-Revolution.pdf Erişim Tarihi:19.02.2021
 • Erol, S., Jägera, A., Hold, P., Otta, K., Sihn, W., 2016. “Tangible Industry 4.0: A Scenario-Based Approach to Learning for the Future of Production”, Procedia CIRP, 54, 13-18
 • Felek, S. Ö., 2019. “Mimari Yapılarda 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı”, International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 3(3), 289-296
 • Groth, C., Kravitz, N. D., Jones, P. E., Graham, J. W., Redmond, W. R., 2014. “Three-dimensional printing technology”, J. Clin. Orthod., 48(8), 475-85
 • ICON team, 2019, “Printing Homes for the Homeless in Austin”, ICON, https://www.iconbuild.com/updates/printing-homes-for-the-homeless-in-austin Erişim Tarihi:19.02.2021
 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.G., Feld, T., Hoffmann, M., 2014. “Industry 4.0”, Business & information systems engineering, 6(4), 239-242
 • Özenir, İ., Nakıboğlu, G., 2019. “Sürdürülebilir Üretimde Endüstri 4.0’ın Yeri”, BMIJ, 2019, 7(5): 2248-2281 Özsoy, K., Duman, B., 2017. “Eklemeli İmalat (3 Boyutlu Baskı) Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılabilirliği” International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 1(1), 36-48
 • Özsoylu, A. F., 2017. “Endüstri 4.0”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, 21(1), 41-64
 • Wohlers, T., 2012. “Wohlers report 2012”. Wohlers Associates, Inc.
 • Yıldıran, M., 2016. “Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım ve Üretim”. Art-e Sanat Dergisi, 9(17), 155-172.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Review Articles
Authors

Şeyma ERENER
EGE ÜNİVERSİTESİ, MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU
0000-0003-2309-5519
Türkiye


Serkan BOZ
EGE ÜNİVERSİTESİ, MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU
0000-0002-2989-1105
Türkiye

Publication Date February 26, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
ERENER, Ş., & BOZ, S. (2021). MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİNDE EKLEMELİ İMALAT SİSTEMLERİNİN YERİ VE KULLANIM ALANLARI. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 3(1), 47-56.

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.